BẢNG VÀNG VINH DANH BẢNG VÀNG THÁNG 09/2016

Đăng vào 'BOX BẢNG VÀNG' bởi A_777, 01/09/2016.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,114
  Được thích:
  125,425
  Xu:
  2,427,330
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG NGÀY 21/09/2016
  @CAIBANGTRUONGLAO : Cầu cho bộ kép lệch trúng đặc biệt 94 thưởng 5000 xu.
  @BACH THU :
  Cầu cho tổng 3 trúng đặc biệt 94 thưởng 5000 xu.
  @xeko : Cầu cho tổng 3 trúng đặc biệt 94 thưởng 5000 xu.
  @vjpcachua : Cầu cho tổng 3 trúng đặc biệt 94 thưởng 5000 xu.
  @meo89 :
  Cầu cho tổng 3 trúng đặc biệt 94 thưởng 5000 xu.
  @thantai9999 : Cầu cho bộ 44,30 trúng đặc biệt 94 thưởng 2500 xu.
  @nguyenhuuthanh76 :
  Cầu cho lót kép lệch trúng đặc biệt 94 thưởng 2500 xu.
  Xin chúc mừng các bạn.
  (Đã phát thưởng )
   
  Sửa lần cuối: 21/09/2016
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  xeko (22/09/2016 at 09:13:06)
 2. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,114
  Được thích:
  125,425
  Xu:
  2,427,330
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG NGÀY 22/09/2016
  @A_777: Cầu cho đuôi 9 trúng đặc biệt 09 thưởng 5000 xu.
  @CANLOLO :
  Cầu cho đầu 0 trúng đặc biệt 09 thưởng 5000 xu.
  @thantai9999 : Cầu cho bộ 45 trúng đặc biệt 09 thưởng 5000 xu.
  @xeko : Cầu cho đầu 0 trúng đặc biệt 09 thưởng 5000 xu.
  @Datdx2011 : Cầu cho bộ 90 trúng đặc biệt 09 thưởng 5000 xu.
  @tigersteel : Cầu cho bộ 45 trúng đặc biệt 09 thưởng 5000 xu.
  @mrlove : Cầu cho đuôi 9 trúng đặc biệt 09 thưởng 5000 xu.
  @Namphuong368 :
  Cầu cho đuôi 9 trúng đặc biệt 09 thưởng 5000 xu.
  @mai55 : Cầu cho chạm 9 trúng đặc biệt 09 thưởng 2500 xu.
  @vjpcachua : Cầu cho tổng 4.9 trúng đặc biệt 09 thưởng 2500 xu.
  @hanlode : Cầu cho bộ 45.47 trúng đặc biệt 09 thưởng 2500 xu.
  @CAIBANGTRUONGLAO : Cầu cho chạm 0 trúng đặc biệt 09 thưởng 2500 xu.

  Xin chúc mừng các bạn.

  (Đã phát thưởng )
   
  Bài viết được Quản lý sửa lần cuối: 24/09/2016
 3. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,114
  Được thích:
  125,425
  Xu:
  2,427,330
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG NGÀY 23/09/2016
  @A_777: Cầu cho bạch thủ 33 trúng đặc biệt 33 thưởng 15000 xu.
  @QuynhAnh301282: Cầu cho bạch thủ 33 trúng đặc biệt 33 thưởng 15000 xu.
  @nguyenhuuthanh76: Cầu cho bạch thủ 33 trúng đặc biệt 33 thưởng 15000 xu.
  @987654321 :Cầu cho bạch thủ 33 trúng đặc biệt 33 thưởng 15000 xu.
  @CANLOLO: Cầu cho bộ 88 trúng đặc biệt 33 thưởng 10000 xu.
  @tigersteel: Cầu cho bộ 88 trúng đặc biệt 33 thưởng 10000 xu.
  @MH1982: Cầu cho kép trúng đặc biệt 33 thưởng 5000 xu.
  @LAO BANG: Cầu cho kép trúng đặc biệt 33 thưởng 5000 xu.
  @Hoainam171: Cầu cho tổng 1,6 trúng đặc biệt 33 thưởng 2500 xu.
  @xeko: Cầu cho đầu lót 3 trúng đặc biệt 33 thưởng 2500 xu.
  @mrlove: Cầu cho đầu lót kép trúng đặc biệt 33 thưởng 2500 xu.
  @HoaBinh: Cầu cho kép trúng đặc biệt 33 thưởng 5000 xu.

  Xin chúc mừng các bạn

  (Đã phát thưởng )
   
  Bài viết được Quản lý sửa lần cuối: 24/09/2016
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  xeko (23/09/2016 at 20:07:07) , Hoanganhvu (24/09/2016 at 12:57:39)
 4. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,114
  Được thích:
  125,425
  Xu:
  2,427,330
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG NGÀY 24/09/2016
  @A_777 : Cầu cho bộ 15 trúng đặc biệt 06 thưởng 0 xu.
  @SieuDen : Cầu cho tổng 6 trúng đặc biệt 06 thưởng 5000 xu.
  @MH1982 : Cầu cho song thủ 15.06 trúng đặc biệt 06 thưởng 10000 xu.
  @chuokoi : Cầu cho bộ 01 trúng đặc biệt 06 thưởng 5000 xu.
  @987654321 :
  Cầu cho bộ 51 trúng đặc biệt 06 thưởng 5000 xu.
  Xin chúc mừng các bạn
  (Đã phát thưởng )
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  xeko (24/09/2016 at 22:53:04)
 5. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,114
  Được thích:
  125,425
  Xu:
  2,427,330
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG NGÀY 25/09/2016
  @lodelk : Cầu cho bộ 45 trúng đặc biệt 90 thưởng 5000 xu.
  @QuynhAnh301282 : Cầu cho đuôi 0 trúng đặc biệt 90 thưởng 5000 xu.
  @LAOBANG : Cầu cho bộ 40 trúng đặc biệt 90 thưởng 5000 xu.
  @trung1981 : Cầu cho bộ 45 trúng đặc biệt 90 thưởng 5000xu.
  @Menoibui : Cầu ghép trong 18 số trúng đặc 90 thưởng 5000 xu.
  @SieuDen : Cầu cho bộ 40 trúng đặc biệt 90 thưởng 5000 xu.
  @nguyenhuuthanh76 : Cầu cho bộ 59 trúng đặc biệt 90 thưởng 5000 xu.
  @Hoainam171 : Cầu cho tổng 9 trúng đặc biệt 90 thưởng 5000 xu.
  @tigersteel : Cầu cho bộ 95 trúng đặc biệt 90 thưởng 5000 xu.

  Xin chúc mừng các bạn

  (Đã phát thưởng )
   
  Bài viết được Quản lý sửa lần cuối: 25/09/2016
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  xeko (25/09/2016 at 20:27:43)
 6. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,114
  Được thích:
  125,425
  Xu:
  2,427,330
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG NGÀY 26/09/2016
  @khatvong : Cầu cho bộ 61 trúng đặc biệt 66 thưởng 5000 xu.
  @QuynhAnh301282 : Cầu cho đầu 6 trúng đặc biệt 66 thưởng 5000 xu.
  @987654321 : Cầu cho bộ 16 trúng đặc biệt 66 thưởng 5000 xu.
  @HoaBinh : Cầu cho kép trúng đặc biệt 66 thưởng 5000 xu.
  @BAO KHANH : Cầu cho kép trúng đặc biệt 66 thưởng 5000 xu.
  @trung1981 : Cầu cho tổng 2.7 trúng đặc biệt 66 thưởng 2500 xu.
  @thantai9999 : Cầu cho chạm 6 trúng đặc biệt 66 thưởng 2500 xu.
  @xeko: Cầu cho lót kép trúng đặc biệt 66 thưởng 2500 xu.
  @Doquy :
  Cầu cho bộ 61,76 trúng đặc biệt 66 thưởng 2500 xu.

  Xin chúc mừng các bạn.

  (Đã phát thưởng )
   
  Bài viết được Quản lý sửa lần cuối: 26/09/2016
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  xeko (26/09/2016 at 21:28:40)
 7. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,114
  Được thích:
  125,425
  Xu:
  2,427,330
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG NGÀY 27/09/2016

  @hanlode : Cầu cho 18 số trúng đặc biệt 91 thưởng 2500 xu.
  @mien_dat_hua : Cầu cho bộ 41 trúng đặc biệt 91 thưởng 5000 xu.
  @QuynhAnh301282 : Cầu cho chạm 9 trúng đặc biệt 91 thưởng 2500 xu.
  @tuyenhanoi : Cầu cho lót tổng 5.0 trúng đặc biệt 91 thưởng 2500 xu.
  @anxjnhlove : Cầu cho chạm 1 trúng đặc biệt 91 thưởng 2500 xu.
  @987654321 : Cầu cho chạm 1 trúng đặc biệt 91 thưởng 2500 xu.
  @anxjnhlove : Cầu cho bộ 41 trúng đặc biệt 91 thưởng 5000 xu.
  @Anh0165 : Cầu cho 8 số trúng đặc biệt 91 thưởng 5000 xu.
  @MH1982 : Cầu cho lót tổng 0 trúng đặc biệt 91 thưởng 2500 xu.
  @mai55 : Cầu cho chạm 9 trúng đặc biệt 91 thưởng 2500 xu.
  @BAO KHANH : Cầu cho bộ 96 trúng đặc biệt 91 thưởng 5000 xu.
  @tigersteel : Cầu cho chạm 13 số trúng đặc biệt 91 thưởng 2500 xu.  Xin chúc mừng các bạn

  (Đã phát thưởng )

   
  Sửa lần cuối: 28/09/2016
 8. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,114
  Được thích:
  125,425
  Xu:
  2,427,330
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG NGÀY 28/09/2016
  @xeko: Cầu cho tổng 1 trúng đặc biệt 65 thưởng 5000 xu.
  @thantai9999:
  Cầu cho tổng 1 trúng đặc biệt 65 thưởng 5000 xu.
  @SieuDen: Cầu cho bộ 60 trúng đặc biệt 65 thưởng 5000 xu.
  @tuyenhanoi: Cầu cho lót bộ 15 trúng đặc biệt 65 thưởng 5000 xu.
  @quynh0318:
  Cầu cho 19 số trúng đặc biệt 65 thưởng 2500 xu.

  Xin chúc mừng các bạn.

  (Đã phát thưởng )
   
  Sửa lần cuối: 28/09/2016
 9. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,114
  Được thích:
  125,425
  Xu:
  2,427,330
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG NGÀY 29/09/201
  @nhungminhhuong : Cầu cho bạch thủ 71 trúng đặc biệt 71 thưởng 15000 xu.
  @longbay : Cầu cho bạch thủ 71 trúng đặc biệt 71 thưởng 15000 xu.
  @MH1982 : Cầu cho bộ 17 trúng đặc biệt 71 thưởng 5000 xu.
  @CAIBANGTRUONGLAO : Cầu cho bộ 12 trúng đặc biệt 71 thưởng 5000 xu.
  @mien_dat_hua : Cầu cho bộ 21 trúng đặc biệt 71 thưởng 5000 xu.
  @Duong00 : Cầu cho lót 71 trúng đặc biệt 71 thưởng 10000 xu.
  @quynh0318 :
  Cầu cho 20 số có 71 trúng đặc biệt 71 thưởng 2500 xu.
  @BAO KHANH : Cầu cho bộ 76 trúng đặc biệt 71 thưởng 5000 xu.
  @Chacthang :
  Cầu cho hai tổng 3.8 trúng đặc biệt 71 thưởng 2500 xu.
  @lassl123 :
  Cầu cho hai bộ 84,67 trúng đặc biệt 71 thưởng 2500 xu.
  Xin chúc mừng các bạn.
  (Đã phát thưởng )
   
  Sửa lần cuối: 30/09/2016
 10. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,114
  Được thích:
  125,425
  Xu:
  2,427,330
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG NGÀY 30/09/2016
  @maiyeuE : Cầu cho bộ 57 trúng đặc biệt 70 thưởng 5000 xu.
  @zohanss : Cầu cho tổng 7 trúng đặc biệt 70 thưởng 5000 xu.
  @khatvong : Cầu cho bộ 02 trúng đặc biệt 70 thưởng 5000 xu.
  @MH1982: Cầu cho tổng 7 trúng đặc biệt 70 thưởng 5000 xu.
  @987654321: Cầu cho bộ 52 trúng đặc biệt 70 thưởng 5000 xu.
  @Chacthang : Cầu cho bộ 02 trúng đặc biệt 70 thưởng 5000 xu.
  @trung1981 : Cầu cho bộ 20 trúng đặc biệt 70 thưởng 5000 xu.
  @BACH THU :
  Cầu cho bộ 07 trúng đặc biệt 70 thưởng 5000 xu.

  Xin chúc mừng các bạn.
  (Đã phát thưởng )
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  xeko (30/09/2016 at 20:30:06)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec