BẢNG VÀNG VINH DANH BẢNG VÀNG THÁNG 09/2016

Đăng vào 'BOX BẢNG VÀNG' bởi A_777, 01/09/2016.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,114
  Được thích:
  125,425
  Xu:
  2,427,330
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG NGÀY 01/09/2016
  @lodelk : Cầu cho chạm 2 trúng đặc biệt 02 thưởng 5000 xu.
  Xin chúc mừng bạn.
  (Đã phát thưởng )
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  SONGTHU (01/09/2016 at 19:48:41) , Mrxoso (01/09/2016 at 19:33:51)
 2. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,114
  Được thích:
  125,425
  Xu:
  2,427,330
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG NGÀY 02/09/2016
  @Chacthang : Cầu cho tổng 2 trúng đặc biệt 20 thưởng 5000 xu.
  Xin chúc mừng bạn.
  (Đã phát thưởng )
   
 3. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,114
  Được thích:
  125,425
  Xu:
  2,427,330
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG NGÀY 03/09/2016
  @xeko : Cầu cho bộ 74 trúng đặc biệt 29 thưởng 5000 xu.
  @vanlatoi : Cầu cho đầu 2 trúng đặc biệt 29 thưởng 5000 xu.
  Xin chúc mừng các bạn.
  (Đã phát thưởng )
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  xeko (04/09/2016 at 20:34:07)
 4. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,114
  Được thích:
  125,425
  Xu:
  2,427,330
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  ẦU VÀNG NGÀY 04/09/2016
  @NGOAHOTANGLONG : Cầu cho tổng 7 trúng đặc biệt 16 thưởng 5000 xu.
  @hanlode : Cầu cho đầu 1 trúng đặc biệt 16 thưởng 5000 xu.
  @xeko : Cầu cho chạm 1 trúng đặc biệt 16 thưởng 2500 xu.
  Xin chúc mừng các bạn.
  (Đã phát thưởng )
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  xeko (04/09/2016 at 20:34:02)
 5. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,114
  Được thích:
  125,425
  Xu:
  2,427,330
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG NGÀY 05/09/2016
  @A_777 : Cầu cho bộ 37 trúng đặc biệt 87 thưởng 0 xu.
  @Joker : Cầu cho bộ 37 trúng đặc biệt 87 thưởng 5000 xu.
  @Cuongquanhp87 : Cầu cho bộ 78 trúng đặc biệt 87 thưởng 5000 xu.
  @hanlode : Cầu cho bộ 23 trúng đặc biệt 87 thưởng 5000 xu.
  @tigersteel : Cầu cho bộ 28 trúng đặc biệt 87 thưởng 5000 xu.
  @Chacthang : Cầu cho tổng 5 trúng đặc biệt 87 thưởng 5000 xu.
  @ManhCuong_M4U : Cầu cho tổng 5 trúng đặc biệt 87 thưởng 5000 xu.
  @BAO KHANH : Cầu cho chạm 7 trúng đặc biệt 87 thưởng 2500 xu.
  @NGOAHOTANGLONG : Cầu cho chạm 7 trúng đặc biệt 87 thưởng 2500 xu.
  @Dodonguyen : Cầu cho chạm 7 trúng đặc biệt 87 thưởng 2500 xu.
  Xin chúc mừng các bạn.
  (Đã phát thưởng )
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  BAO KHANH (06/09/2016 at 21:51:53) , xeko (06/09/2016 at 21:46:32)
 6. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,114
  Được thích:
  125,425
  Xu:
  2,427,330
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG NGÀY 06/09/2016
  @xeko : Cầu cho đầu 3 trúng đặc biệt 31 thưởng 5000 xu.
  @maiyeuE : Cầu cho bộ 36 trúng đặc biệt 31 thưởng 5000 xu.
  @Hoainam171 : Cầu cho tổng 4 trúng đặc biệt 31 thưởng 5000 xu.
  @BAO KHANH : Cầu cho bộ 81 trúng đặc biệt 31 thưởng 5000 xu.
  @A138 : Cầu cho bộ 36 trúng đặc biệt 31 thưởng 5000 xu.
  Xin chúc mừng các bạn.
  (Đã phát thưởng )
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  BAO KHANH (06/09/2016 at 21:51:37) , xeko (06/09/2016 at 21:46:32)
 7. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,114
  Được thích:
  125,425
  Xu:
  2,427,330
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG NGÀY 07/09/201
  @trung1981 : Cầu cho đuôi 6 trúng đặc biệt 16 thưởng 5000 xu.
  @toilanguoitholo : Cầu cho bộ 61 trúng đặc biệt 16 thưởng 5000 xu.
  @Hoainam171 : Cầu cho tổng 7 trúng đặc biệt 16 thưởng 5000 xu.
  @thucdajnhan : Cầu cho tổng 7 trúng đặc biệt 16 thưởng 5000 xu.
  @Dodonguyen : Cầu cho chạm 6 trúng đặc biệt 16 thưởng 2500 xu.
  Xin chúc mừng các bạn.
  (Đã phát thưởng )
   
 8. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,114
  Được thích:
  125,425
  Xu:
  2,427,330
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG NGÀY 08/09/201
  @ChuyenBachThuDe : Cầu cho 005 trúng đặc biệt 005 thưởng 25000 xu.
  @NGUYENHUNG : Cầu cho chạm 0 trúng đặc biệt 05 thưởng 2500 xu.
  Xin chúc mừng các bạn.
  (Đã phát thưởng )
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  ChuyenBachThuDe (09/09/2016 at 19:11:01)
 9. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,114
  Được thích:
  125,425
  Xu:
  2,427,330
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG NGÀY 09/09/201
  @maiyeuE : Cầu cho bộ 01 trúng đặc biệt 01 thưởng 5000 xu.
  @HoaBinh : Cầu cho tổng 1 trúng đặc biệt 01 thưởng 5000 xu.
  Xin chúc mừng các bạn.
  (Đã phát thưởng )
   
 10. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,114
  Được thích:
  125,425
  Xu:
  2,427,330
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG NGÀY 10/09/201
  @QuynhAnh301282 : Cầu cho bạch thủ 12 trúng đặc biệt 12 thưởng 15000 xu.
  @trung1981 : Cầu cho đầu 1 đuôi 2 trúng đặc biệt 12 thưởng 15000 xu.
  @tuyenhanoi : Cầu cho bộ 12 trúng đặc biệt 12 thưởng 5000 xu.
  @Datdx2011 : Cầu cho bộ 67 trúng đặc biệt 12 thưởng 5000 xu.
  @Joker : Cầu cho đuôi 2 trúng đặc biệt 12 thưởng 5000 xu.
  @NGOAHOTANGLONG : Cầu cho chạm 2 trúng đặc biệt 12 thưởng 2500 xu.
  Xin chúc mừng các bạn.
  (Đã phát thưởng )
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  QuynhAnh301282 (10/09/2016 at 21:56:07)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec