BẢNG VÀNG VINH DANH BẢNG VÀNG THÁNG 07/2016

Đăng vào 'BOX BẢNG VÀNG' bởi A_777, 01/07/2016.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,114
  Được thích:
  125,425
  Xu:
  2,427,330
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG NGÀY 21/07/2016
  @NGOAHOTANGLONG : Cầu cho tổng 4 trúng đặc biệt 40 thưởng 5000 xu.
  @Baminhbeo : Cầu cho đít 0 trúng đặc biệt 40 thưởng 5000 xu.
  @Hoainam171 : Cầu cho tổng 4 trúng đặc biệt 40 thưởng 5000 xu.
  @Chacthang : Cầu cho đít 0 trúng đặc biệt 40 thưởng 5000 xu.
  @vuichoicothuongbg : Cầu cho chạm 0 trúng đặc biệt 40 thưởng 2500 xu.

  Xin chúc mừng các bạn.
  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Hoainam171 (23/07/2016 at 21:41:10)
 2. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,114
  Được thích:
  125,425
  Xu:
  2,427,330
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG NGÀY 22/07/2016
  @Dodonguyen : Cầu cho chạm 2 trúng đặc biệt 12 thưởng 2500 xu.
  Xin chúc mừng bạn
  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Dodonguyen (23/07/2016 at 20:27:59) , Hoainam171 (23/07/2016 at 21:41:17)
 3. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,114
  Được thích:
  125,425
  Xu:
  2,427,330
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG NGÀY 23/07/2016
  @hencacuatom2014 : Cầu cho bốn số có 73 trúng đặc biệt 73 thưởng 15000 xu.
  @Hoainam171 : Cầu cho bộ 23 trúng đặc biệt 73 thưởng 5000 xu.
  @Dodonguyen : Cầu cho chạm 3 trúng đặc biệt 73 thưởng 2500 xu.
  @A138 : Cầu cho đít 3 trúng đặc biệt 73 thưởng 5000 xu.
  @vuichoicothuongbg : Cầu cho tổng 0 trúng đặc biệt 73 thưởng 5000 xu.
  Xin chúc mừng các bạn.
  (Đã phát thưởng)
   
  Sửa lần cuối: 23/07/2016
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Hoainam171 (23/07/2016 at 21:41:06)
 4. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,114
  Được thích:
  125,425
  Xu:
  2,427,330
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG NGÀY 24/07/2016
  @Baminhbeo : Cầu cho kép bằng trúng đặc biệt 11 thưởng 5000 xu.
  @LAOBANG : Cầu cho tổng 2 trúng đặc biệt 11 thưởng 5000 xu.
  Xin chúc mừng các bạn.
  (Đã phát thưởng)
   
 5. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,114
  Được thích:
  125,425
  Xu:
  2,427,330
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG NGÀY 25/07/2016
  @Chacthang : Cầu cho bộ 58 trúng đặc biệt 35 thưởng 5000 xu.
  Xin chúc mừng bạn.
  (Đã phát thưởng)
   
  Sửa lần cuối: 27/07/2016
 6. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,114
  Được thích:
  125,425
  Xu:
  2,427,330
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG NGÀY 26/07/2016
  @Baminhbeo : Cầu cho đầu 7 trúng đặc biệt 71 thưởng 5000 xu.
  @maiyeuE : Cầu cho bộ 62 trúng đặc biệt 71 thưởng 5000 xu.
  @xeko: Cầu cho chạm 7 trúng đặc biệt 71 thưởng 2500 xu.
  Xin chúc mừng các bạn.
  (Đã phát thưởng)
   
  Sửa lần cuối: 27/07/2016
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Cuongquanhp87 (30/07/2016 at 22:07:56)
 7. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,114
  Được thích:
  125,425
  Xu:
  2,427,330
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG NGÀY 27/07/2016
  @A_777 : Cầu cho bộ 59 trúng đặc biệt 04 tưởng 5000 xu.
  @miền_đất_hứa : Cầu cho bộ 04 trúng đặc biệt 04 thưởng 5000 xu.
  @NGOAHOTANGLONG : Cầu cho tổng 4 trúng đặc biệt 04 thưởng 5000 xu.
  @BAO KHANH : Cầu cho đuôi 4 trúng đặc biệt 04 thưởng 5000 xu.
  @maiyeuE : Cầu cho bộ 45 trúng đặc biệt 04 thưởng 5000 xu.
  Xin chúc mừng các bạn
  (Đã phát thưởng)
   
  Sửa lần cuối: 31/07/2016
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Cuongquanhp87 (30/07/2016 at 22:07:52) , xeko (27/07/2016 at 20:24:52)
 8. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,114
  Được thích:
  125,425
  Xu:
  2,427,330
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG NGÀY 28/07/2016
  @CuoiTienSinh : Cầu cho 48 trúng đặc biệt 48 thưởng 20000 xu.
  @BAO KHANH : Cầu cho bốn số có 48 trúng đặc biệt 48 thưởng 15000 xu.
  @Hoainam171 :Cầu cho bốn số có 48 trúng đặc biệt 48 thưởng 15000 xu.
  @mien_dat_hua : Cầu cho đầu 4 trúng đặc biệt 48 thưởng 5000 xu.
  @TSL : Cầu cho bộ 84 trúng đặc biệt 48 thưởng 5000 xu.
  @vuichoicothuongbg : Cầu cho đít 8 trúng đặc biệt 48 thưởng 5000 xu.
  @SONGTHU : Cầu cho chạm 8 trúng đặc biệt 48 thưởng 2500 xu.
  Xin chúc mừng các bạn.
  (Đã phát thưởng)
   
  Sửa lần cuối: 31/07/2016
 9. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,114
  Được thích:
  125,425
  Xu:
  2,427,330
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG NGÀY 29/07/2016
  @lodelk : Cầu cho 46 trúng đặc biệt 46 thưởng 20000 xu.
  @BAO KHANH : Cầu cho bộ 69 trúng đặc biệt 46 thưởng 5000 xu.
  @HoaBinh : Cầu cho tổng 0 trúng đặc biệt 46 thưởng 5000 xu.
  @Baminhbeo : Cầu cho đít 6 trúng đặc biệt 46 thưởng 5000 xu.
  @maiyeuE : Cầu cho bộ 46 trúng đặc biệt 46 thưởng 5000 xu.
  @cashcheck : Cầu cho đít 6 trúng đặc biệt 46 thưởng 5000 xu.
  Xin chúc mừng các bạn.
  (Đã phát thưởng)
   
  Sửa lần cuối: 31/07/2016
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Cuongquanhp87 (30/07/2016 at 22:07:46)
 10. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,114
  Được thích:
  125,425
  Xu:
  2,427,330
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG NGÀY 30/07/2016
  @tigersteel : Cầu cho bộ 87 trúng đặc biệt 82 thưởng 5000 xu.
  @xeko: Cầu cho chạm 2 trúng đặc biệt 82 thưởng 2500 xu.
  Xin chúc mừng các bạn.
  (Đã phát thưởng)
   
  Sửa lần cuối: 31/07/2016
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Cuongquanhp87 (30/07/2016 at 22:07:44)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec