BẢNG VÀNG VINH DANH BẢNG VÀNG THÁNG 04/2016

Đăng vào 'BOX BẢNG VÀNG' bởi Admin, 01/04/2016.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,114
  Được thích:
  125,425
  Xu:
  2,427,330
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG NGÀY 21/04/2016
  @SONGTHU :Cầu cho bộ 85 trúng đặc biệt 80 thưởng 5000 xu.
  @HoaBinh : Cầu cho bộ 53 trúng đặc biệt 80 thưởng 5000 xu.
  @Chacthang : Cầu cho đít 0 trúng đặc biệt 80 thưởng 5000 xu.
  @canhbacdoden : Cầu cho chạm 0 trúng đặc biệt 80 thưởng 2500 xu.


  Xin chúc mừng các bạn.


  (Đã phát thưởng)
   
  Bài viết được Quản lý sửa lần cuối: 21/04/2016
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Admin (21/04/2016 at 21:06:25) , LAOBANG (22/04/2016 at 22:18:32) , mien_dat_hua (27/04/2016 at 20:05:23) , A_555 (25/04/2016 at 20:41:32) , satthude36 (23/04/2016 at 20:39:14) , vuichoicothuongbg (27/04/2016 at 09:28:17) , 4rum (22/04/2016 at 12:35:49)
 2. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,114
  Được thích:
  125,425
  Xu:
  2,427,330
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG NGÀY 22/04/2016

  @HoaBinh: Cầu cho bộ 58 trúng đặc biệt 80 thưởng 5000 xu.
  @LAOBANG : Cầu cho bộ 30 trúng đặc biệt 80 thưởng 5000 xu.

  Xin chúc mừng các bạn.

  (Đã phát thưởng)
   
  Bài viết được Quản lý sửa lần cuối: 22/04/2016
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Admin (22/04/2016 at 23:12:21) , SONGTHU (22/04/2016 at 22:10:39) , LAOBANG (22/04/2016 at 22:18:20) , mien_dat_hua (27/04/2016 at 20:05:25) , A_555 (25/04/2016 at 20:41:27) , satthude36 (23/04/2016 at 20:39:12) , vuichoicothuongbg (27/04/2016 at 09:28:11) , Mongbinhthuong_68 (24/04/2016 at 00:25:11)
 3. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,114
  Được thích:
  125,425
  Xu:
  2,427,330
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG NGÀY 23/04/2016
  @nguyenhuuthanh76 : Cầu cho lót kép trúng đặc biệt 66 thưởng 5000 xu.
  @canhbacdoden : Cầu cho kép bằng trúng đặc biệt 66 thưởng 5000 xu.
  @Chacthang : Cầu cho đầu 6 trúng đặc biệt 66 thưởng 5000 xu.

  Xin chúc mừng các bạn.

  (Đã phát thưởng)
   
  Bài viết được Quản lý sửa lần cuối: 24/04/2016
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Admin (24/04/2016 at 17:24:40) , SONGTHU (23/04/2016 at 19:53:45) , mien_dat_hua (27/04/2016 at 20:05:27) , A_555 (25/04/2016 at 20:41:22) , satthude36 (23/04/2016 at 20:39:09) , vuichoicothuongbg (27/04/2016 at 09:28:05) , Mongbinhthuong_68 (24/04/2016 at 00:25:01)
 4. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,114
  Được thích:
  125,425
  Xu:
  2,427,330
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG NGÀY 24/04/2016
  @Chacthang : Cầu cho song thủ 10,15 trúng đặc biệt 15 thưởng 10000 xu.


  Xin chúc mừng bạn.


  (Đã phát thưởng)
   
  Bài viết được Quản lý sửa lần cuối: 24/04/2016
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Admin (24/04/2016 at 20:12:17) , SONGTHU (24/04/2016 at 19:56:12) , mien_dat_hua (27/04/2016 at 20:05:29) , A_555 (25/04/2016 at 20:41:15) , vuichoicothuongbg (27/04/2016 at 09:28:00)
 5. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,114
  Được thích:
  125,425
  Xu:
  2,427,330
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG NGÀY 25/04/2016
  @TA_LA_AI : Cầu cho bộ 78 trúng đặc biệt 78 thưởng 5000 xu.
  @tom : Cầu cho bộ 32 trúng đặc biệt 78 thưởng 5000 xu.
  @canhbacdoden : Cầu cho chạm 7 trúng đặc biệt 78 thưởng 2500 xu.
  @xsat430 : Cầu cho chạm 7 trúng đặc biệt 78 thưởng 2500 xu.


  Xin chúc mừng các bạn.


  (Đã phát thưởng)
   
  Bài viết được Quản lý sửa lần cuối: 25/04/2016
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Admin (25/04/2016 at 19:18:52) , mien_dat_hua (27/04/2016 at 20:05:31) , A_555 (25/04/2016 at 20:25:26) , vuichoicothuongbg (27/04/2016 at 09:27:56)
 6. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,114
  Được thích:
  125,425
  Xu:
  2,427,330
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG NGÀY 26/04/2016
  @canhbacdoden : Cầu cho chạm 5 trúng đặc biệt 25 thưởng 2500 xu.
  @xsat430 : Cầu cho chạm 2 trúng đặc biệt 25 thưởng 2500 xu.
  @vuichoicothuongbg : Cầu cho chạm 5 trúng đặc biệt 25 thưởng 2500 xu.

  Xin chúc mừng các bạn.

  (Đã phát thưởng)
   
  Bài viết được Quản lý sửa lần cuối: 27/04/2016
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Admin (27/04/2016 at 09:57:53) , mien_dat_hua (27/04/2016 at 20:05:33) , vuichoicothuongbg (27/04/2016 at 09:27:48) , Mongbinhthuong_68 (28/04/2016 at 20:07:57)
  1. vuichoicothuongbg
   Bạn ơi kiểm tra kỹ lại cho mình nhé, nick của mình là vuichoicothuongbg, có một cái nick mới lập của ai đó là vuichoicothuong đó, bạn xem kỹ kẻo lại phát thưởng nhầm nhé! Thanks!
    
   vuichoicothuongbg, 27/04/2016
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   mien_dat_hua (27/04/2016 at 20:05:36), Admin (27/04/2016 at 09:58:08)
  2. vuichoicothuongbg
   Gửi bạn giapls:
   Bạn ơi kiểm tra kỹ lại cho mình nhé, nick của mình là vuichoicothuongbg, có một cái nick mới lập của ai đó là vuichoicothuong đó, bạn xem kỹ kẻo lại phát thưởng nhầm nhé! Thanks!
    
   vuichoicothuongbg, 27/04/2016
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   mien_dat_hua (27/04/2016 at 20:05:38)
 7. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,114
  Được thích:
  125,425
  Xu:
  2,427,330
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG NGÀY 27/04/2016
  @xienxien : Cầu cho bộ 96 trúng đặc biệt 64 thưởng 5000 xu.
  @tom : Cầu cho bộ 96 trúng đặc biệt 64 thưởng 5000 xu.
  @tigersteel : Cầu cho bộ 69 trúng đặc biệt 64 thưởng 5000 xu.
  @maiyeuE : Cầu cho đầu 6 trúng đặc biệt 64 thưởng 5000 xu.
  @xsat430 : Cầu cho chạm 6 trúng đặc biệt 64 thưởng 2500 xu.
  @TA_LA_AI : Cầu cho chạm 6 trúng đặc biệt 64 thưởng 2500 xu.
  @vuichoicothuongbg : Cầu cho chạm 4 trúng đặc biệt 64 thưởng 2500 xu.
  @Chacthang : Cầu cho đít 4 trúng đặc biệt 64 thưởng 5000 xu.
  @canhbacdoden : Cầu cho chạm 6 trúng đặc biệt 64 thưởng 2500 xu.


  Xin chúc mừng các bạn.


  (Đã phát thưởng)
   
  Bài viết được Quản lý sửa lần cuối: 27/04/2016
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Admin (27/04/2016 at 20:36:19) , Bogia555 (27/04/2016 at 21:22:19) , mien_dat_hua (27/04/2016 at 20:05:42) , A_555 (28/04/2016 at 00:51:29) , vuichoicothuongbg (27/04/2016 at 20:38:17) , Mongbinhthuong_68 (28/04/2016 at 20:07:40)
  1. A_777
   Ad thoáng quá.he he
    
   A_777, 27/04/2016
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   A_555 (28/04/2016 at 00:51:31)
 8. Admin

  Admin Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  1,116
  Được thích:
  6,235
  Xu:
  128,838,201
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0986146179
  CẦU VÀNG NGÀY 28/04/2016
  @maiyeuE : Cầu cho đầu 2,7 trúng đặc biệt 27 thưởng 2500 xu.


  Xin chúc mừng các bạn

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  A_777 (28/04/2016 at 19:46:26) , LAOBANG (01/05/2016 at 03:28:56) , mien_dat_hua (28/04/2016 at 19:38:50) , Mongbinhthuong_68 (28/04/2016 at 20:07:29)
 9. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,114
  Được thích:
  125,425
  Xu:
  2,427,330
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG NGÀY 29/04/2016

  @vuichoicothuongbg : Cầu cho chạm 1 trúng đặc biệt 31 thưởng 2500 xu.
  @xienxien : Cầu cho bộ 63 trúng đặc biệt 31 thưởng 5000 xu.


  Chúc mừng các bạn

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Bogia555 (29/04/2016 at 21:50:50) , LAOBANG (01/05/2016 at 03:28:51)
 10. Admin

  Admin Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  1,116
  Được thích:
  6,235
  Xu:
  128,838,201
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0986146179
  CẦU VÀNG NGÀY 30/04/2016

  @vuichoicothuongbg : Cầu cho chạm 4 trúng đặc biệt 34 thưởng 2500 xu.

  Chúc mừng các bạn

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  LAOBANG (01/05/2016 at 03:28:46)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec