BẢNG VÀNG VINH DANH BẢNG CẦU VÀNG THÁNG 05/2022

Đăng vào 'BOX BẢNG VÀNG' bởi Bogia555, 01/05/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Bogia555

  Bogia555 Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  11,808
  Được thích:
  66,904
  Xu:
  410,718,058
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0000000000
  BẢNG VÀNG CẦU LOTO NGÀY 19/05/2022
  @chinh1689482997 BT:64 có 64 thưởng 20000 xu
  @thichduhet BT:45. ST:45,54 có 45,45,54 thưởng 70000 xu
  @Vumay9999 ST:53,85 có 53 thưởng 10000 xu
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (20/05/2022 at 08:07:24)
  1. nhat_chi_mai
   Đã phát thưởng

    
   nhat_chi_mai, 20/05/2022
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   Bogia555 (20/05/2022 at 08:15:36)
 2. Bogia555

  Bogia555 Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  11,808
  Được thích:
  66,904
  Xu:
  410,718,058
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0000000000
  BẢNG VÀNG CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 19/05/2022 (ĐB:49968)
  @thaialice chốt BT: 68 thưởng 60000 xu + thẻ đt 50k.
  @Dunghammoanh1 bộ 86 thưởng 10000 xu
  @maiyeuE bộ 13 thưởng 10000 xu
  @Kiem_khach bộ 31 thưởng 10000 xu
  @Chacthang bộ 36 thưởng 10000 xu
  @Batman bộ 31 thưởng 10000 xu
  @vandang86 bộ 36 thưởng 10000 xu
  @thichduhet càng 8,9 bộ 36 thưởng 20000 xu
  @quangtien81 bộ 63 thưởng 10000 xu
  @Vi_anh_yeu_em bộ 63 thưởng 10000 xu
  @760119 bộ 13 thưởng 10000 xu

  CÀNG
  @vutoan2009 chốt 4 càng x99xx thưởng 100.000 xu
  @DonaldTrump45 càng 9 thưởng 10000 xu
  @a2dream886 càng 9 thưởng 10000 xu
  @BACHMAHOANGTU càng 9 thưởng 10000 xu
  @tocvanghoe càng 4,9 thưởng 10000 xu
  @TRANBINH3332015 càng 4,9 thưởng 10000 xu
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (20/05/2022 at 08:07:43)
  1. nhat_chi_mai
   Đã phát thưởng

    
   nhat_chi_mai, 20/05/2022
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   Bogia555 (20/05/2022 at 08:16:34)
 3. Bogia555

  Bogia555 Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  11,808
  Được thích:
  66,904
  Xu:
  410,718,058
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0000000000
  BẢNG VÀNG CẦU LOTO NGÀY 20/05/2022
  @HOANG YEN BT:25. ST:25,52 có 25 thưởng 30000 xu
  @chutheanh st:75.09 có 09 thưởng 10000 xu


   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (20/05/2022 at 22:54:32)
  1. nhat_chi_mai
   Đã phát thưởng

    
   nhat_chi_mai, 20/05/2022
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   Bogia555 (21/05/2022 at 20:57:58)
 4. Bogia555

  Bogia555 Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  11,808
  Được thích:
  66,904
  Xu:
  410,718,058
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0000000000
  BẢNG VÀNG CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 20/05/2022 (ĐB:78195)
  @baodiep1985 chốt BT:95 thưởng 60000 xu + thẻ đt 50k.
  @Dunghammoanh1 bộ 90 thưởng 10000 xu
  @Vi_anh_yeu_em chạm 5 thưởng 5000 xu
  @maiyeuE bộ 45 thưởng 10000 xu
  @Baminhbeo bộ 94,54 thưởng 5000 xu
  @falcon123 bộ 45 thưởng 10000 xu
  @Kiem_khach bộ 09 thưởng 10000 xu
  @LAOBANG tổng 4,9 thưởng 5000 xu
  @chutheanh càng 1.6 bộ 09 thưởng 20000 xu
  @Frimon cầu cho dàn 19 số có 95 thưởng 5000 xu
  @760119 bộ 04 thưởng 10000 xu
  @hungzit76 bộ 55,59 thưởng 10000 xu

  CÀNG
  @Hai1992 càng 1 thưởng 10000 xu
  @Gacon19 càng 1,6 thưởng 10000 xu
  @Ali3ba40 càng 1 thưởng 10000 xu
  @chienngohp càng 1 thưởng 10000 xu
  @Batman càng 1,6 thưởng 10000 xu
  @tocvanghoe càng 1,6 thưởng 10000 xu
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (20/05/2022 at 22:54:04)
  1. nhat_chi_mai
   Đã phát thưởng

    
   nhat_chi_mai, 20/05/2022
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   Bogia555 (21/05/2022 at 20:58:05)
 5. Bogia555

  Bogia555 Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  11,808
  Được thích:
  66,904
  Xu:
  410,718,058
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0000000000
  BẢNG VÀNG CẦU LOTO NGÀY 21/05/2022
  @chutheanh ST:89,55 có 89 thưởng 10000 xu
  @Batman BT:99. ST:99,94 thưởng 30000 xu
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (22/05/2022 at 08:06:52)
  1. nhat_chi_mai
   Đã phát thưởng
    
   nhat_chi_mai, 22/05/2022
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   Bogia555 (22/05/2022 at 18:51:24)
 6. Bogia555

  Bogia555 Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  11,808
  Được thích:
  66,904
  Xu:
  410,718,058
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0000000000
  BẢNG VÀNG CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 21/05/2022 (ĐB:85198)
  @lemanhha89 chốt 98 thưởng 60000 xu + thẻ đt 50k.
  @Dunghammoanh1 càng 1 bộ 89 thưởng 20000 xu
  @chutheanh bộ 89 thưởng 10000 xu
  @Kiem_khach càng 1 bộ 43 thưởng 20000 xu
  @Hai88191966 chốt 898.818,919. thưởng 20000 xu
  @doibaogiong dàn 10 số có 98 thưởng 10000 xu
  @Melisma dàn 6 số có 98 thưởng 20000 xu
  @Tamkem chạm 8 thưởng 5000 xu
  @LAOBANG bộ 39 thưởng 10000 xu
  @0563045999 bộ 89 thưởng 10000 xu
  @Manhquynh1981 bộ 89 thưởng 10000 xu
  @tocvanghoe chốt 89,98 thưởng 40000 xu
  @SoiLoto bộ 34 thưởng 10000 xu
  @a2dream886 bộ 39 thưởng 10000 xu
  @thanhtung245 tổng 7 thưởng 10000 xu
  @thuyninh57 bộ 84 thưởng 10000 xu + thêm 10000 xu= 20000 xu

  CÀNG
  @Hello68 càng 1,6 thưởng 10000 xu
   
  Sửa lần cuối: 22/05/2022
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (22/05/2022 at 08:10:10)
  1. nhat_chi_mai
   Đã phát thưởng

    
   nhat_chi_mai, 22/05/2022
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   Tamkem (26/05/2022 at 10:45:11), Bogia555 (22/05/2022 at 18:51:21)
  2. Bogia555
   @Kiem_khach chốt thông 4 ngày.18/5.19/5.20/5.21/5/2022 thưởng thẻ đt 50k.
    
   Bogia555, 22/05/2022
  3. Bogia555
   @Dunghammoanh1 chốt thông 3 ngày.19/5.20/5./21/5/2022 thưởng thẻ đt 50k
    
   Bogia555, 23/05/2022
 7. Bogia555

  Bogia555 Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  11,808
  Được thích:
  66,904
  Xu:
  410,718,058
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0000000000
  BẢNG VÀNG CẦU LOTO NGÀY 22/05/2022
  @chinh1689482997 ST:71,67 có 71 thưởng 10000 xu
  @thichduhet ST:14,41 có 41 thưởng 10000 xu
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (23/05/2022 at 09:58:51)
  1. nhat_chi_mai
   Đã phát thưởng
    
   nhat_chi_mai, 23/05/2022
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   Bogia555 (23/05/2022 at 18:55:20)
 8. Bogia555

  Bogia555 Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  11,808
  Được thích:
  66,904
  Xu:
  410,718,058
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0000000000
  BẢNG VÀNG CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 22/05/2022 (ĐB:24547)
  @vandang86 bộ 29 thưởng 10000 xu
  @quangtien81 bộ 79 thưởng 10000 xu
  @tranvietmanh85 bộ 79 thưởng 10000 xu
  @log_thanhtung bộ 97 thưởng 10000 xu
  @tocvanghoe bộ 97 thưởng 10000 xu
  @honghai1986 bộ 29 càng 5,9 thưởng 20000 xu
  @Mualarung2016 bộ 74 thưởng 10000 xu

  CÀNG
  @Vi_anh_yeu_em càng 5 thưởng 10000 xu
  @Manhquynh1981 càng 5 thưởng 10000 xu
  @Soixam78 càng 5 thưởng 10000 xu
  @0344836225 càng 5 thưởng 10000 xu
  @DocCoCauBai123 càng 5 thưởng 10000 xu
  @mamalanlan 4 càng 0(5). 4 càng 4 thưởng 100.000 xu
  @thichduhet càng 4,5 thưởng 10000 xu
  @Design87 càng 5 thưởng 10000 xu
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (23/05/2022 at 09:59:07)
  1. nhat_chi_mai
   Đã phát thưởng

    
   nhat_chi_mai, 23/05/2022
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   Bogia555 (23/05/2022 at 18:55:17)
 9. Bogia555

  Bogia555 Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  11,808
  Được thích:
  66,904
  Xu:
  410,718,058
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0000000000
  BẢNG VÀNG CẦU NUÔI TUẦN 21/2022
  từ 16/05/2022-22/05/2022
  @Bogia555 cầu nuôi chạm 0.5
  Nổ:53,95
  @DonaldTrump45 cầu nuôi chạm 4,9.cối bộ 98
  Nổ:49,95,98,47 thưởng 50000 xu
  @falcon123 nuôi chạm 9,2
  Nổ:49,95,98 thưởng 30000 xu
  @vutoan2009 cầu nuôi chạm 9,3
  Nổ:13,53,49,95,98 thưởng 50000 xu
  @Gaingoan cầu nuôi chạm 1,6
  Nổ:13,68 thưởng 20000 xu
  @Chuchupipi chạm 1,6
  Nổ:13,68 thưởng 20000 xu
  @chinh1689482997 cầu nuôi chạm 4,7
  Nổ:49,47 thưởng 30000 xu
  @chutheanh nuôi chạm 3,8
  Nổ:13,53.68.98 thưởng 40000 xu
  @Anthien2020 tổng 2,7,0,5 chạm 2,7
  Nổ:98.47 thưởng 20000 xu
  @nknb nuôi bộ 03,14
  Nổ:53 thưởng 20000 xu
  @thuyninh57 nuôi chạm 9 cối 12 số
  Nổ:98.cối 6 số nổ 95 bộ 24 nổ 47 thưởng:60000 xu
  @760119 nuôi bộ 27,24.nuôi tiếp tổng 4,9.
  Nổ:47,68,95 thưởng 60000 xu
  @V8818 nuôi chạm 0.5 bộ 01.03 nuôi tiếp bộ 04
  Nổ:53,95 thưởng 40000 xu
  @Tranduylong nuôi chạm 0,5
  Nổ:53,95 thưởng 20000 xu
  @donchua cầu nuôi chạm 0.5
  Nổ:53,95 thưởng 20000 xu
  @Baminhbeo cầu nuôi chạm 7,5
  Nổ:53,95,47 thưởng 30000 xu
  @thichduhet cầu nuôi chạm 3,6
  Nổ:13,53,68,thưởng 30000 xu
  @Tantan0207 cầu nuôi chạm 6
  Nổ:68.thưởng 20000 xu
  @Nhu_Y368 nuôi tổng 2,7
  Nổ:98 thưởng 20000 xu
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (24/05/2022 at 16:05:09)
  1. nhat_chi_mai
   Đã phát thưởng

    
   nhat_chi_mai, 23/05/2022
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   chutheanh (24/05/2022 at 16:05:11), Bogia555 (23/05/2022 at 18:55:13)
 10. Bogia555

  Bogia555 Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  11,808
  Được thích:
  66,904
  Xu:
  410,718,058
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0000000000
  BẢNG VÀNG CẦU LOTO NGÀY 23/05/2022
  @thuyninh57 BT:92. ST:92,29 có 92,92,29.thưởng:70000 xu
  @chinh1689482997 BT:25 có 25 thưởng 20000 xu
  @Kiem_khach BT:53 có 53 thưởng 20000 xu
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (24/05/2022 at 07:45:44)
  1. nhat_chi_mai
   Đã phát thưởng

    
   nhat_chi_mai, 24/05/2022
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   Bogia555 (24/05/2022 at 07:59:43)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời