BẢNG VÀNG VINH DANH BẢNG CẦU VÀNG THÁNG 05/2021

Đăng vào 'BOX BẢNG VÀNG' bởi A_777, 02/05/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,052
  Được thích:
  123,841
  Xu:
  197,790
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  BẢNG CẦU VÀNG NGÀY 21/05/2021 (ĐB:75723)
  @Chau0ng7 : Cầu cho bộ 82 ,tổng 5 trúng đặc biệt 23 thưởng 20000 xu.
  @Trannguyendong : Cầu cho càng 7 trúng đặc biệt 723 thưởng 10000 xu.
  @binh_HN : Cầu cho bộ 37 ,tổng 0,5 trúng đặc biệt 23 thưởng 15000 xu.
  @thaialice : Cầu cho càng 7 trúng đặc biệt 723 thưởng 10000 xu.
  @Kendz1102 : Cầu cho bộ 37 trúng đặc biệt 23 thưởng 10000 xu.
  @chutheanh: Cầu cho 3 số có 23 trúng đặc biệt 23 thưởng 40000 xu.
  @thichduhet : Cầu cho càng 7 trúng đặc biệt 723 thưởng 10000 xu.
  @Xomholao67 : Cầu cho bộ 82 trúng đặc biệt 23 thưởng 10000 xu.
  @HoangToan : Cầu cho st 50,23 trúng đặc biệt 23 thưởng 40000 xu.
  @minhdailoc68 : Cầu cho bộ 87 trúng đặc biệt 23 thưởng 10000 xu.
  @chinh1689482997: Cầu cho 10 số có 23 trúng đặc biệt 23 thưởng 20000 xu.
  XIN CHÚC MỪNG CÁC BẠN
  (Đã phát thưởng )

   
  Sửa lần cuối: 24/05/2021
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Chau0ng7 (21/05/2021 at 20:23:10)
 2. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,052
  Được thích:
  123,841
  Xu:
  197,790
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG LOTTO NGÀY 21/05/2021


  @thuyninh57 : Cầu cho Stl: 47,74 trúng lotto 47,74 thưởng 20000 xu.
  XIN CHÚC MỪNG CÁC BẠN
  (Đã phát thưởng )
   
  Sửa lần cuối: 24/05/2021
 3. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,052
  Được thích:
  123,841
  Xu:
  197,790
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  BẢNG CẦU VÀNG NGÀY 22/05/2021 (ĐB:94325)
  @VANG_EMNHAQUE : Cầu cho bt 25 trúng đặc biệt 25 thưởng 60000 xu.( Thưởng thẻ 50k)
  @hiepkhach__8 : Cầu cho càng 357 trúng đặc biệt 325 thưởng 20000 xu.
  @aalliyahh : Cầu cho tổng 7 trúng đặc biệt 25 thưởng 10000 xu.
  @Dunghammoanh1 : Cầu cho càng 3 trúng đặc biệt 325 thưởng 10000 xu.
  @123nhaycau : Cầu cho bộ 20 trúng đặc biệt 25 thưởng 10000 xu.
  @chieuluontimmai : Cầu cho bộ 52 trúng đặc biệt 25 thưởng 10000 xu.
  @Chacthang : Cầu cho bộ 20 trúng đặc biệt 25 thưởng 10000 xu.
  @tocvanghoe : Cầu cho dàn 10 số có 25 trúng đặc biệt 25 thưởng 10000 xu.
  @thuyninh57 : Cầu cho càng 3 trúng đặc biệt 325 thưởng 10000 xu.
  @xylitol : Cầu cho càng 3 trúng đặc biệt 325 thưởng 10000 xu.
  @thaialice : Cầu cho bộ 70 trúng đặc biệt 25 thưởng 10000 xu.
  @ThienDiaNhan : Cầu cho bộ 57 trúng đặc biệt 25 thưởng 10000 xu.
  XIN CHÚC MỪNG CÁC BẠN
  (Đã phát thưởng )
   
  Sửa lần cuối: 24/05/2021
 4. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,052
  Được thích:
  123,841
  Xu:
  197,790
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG LOTTO NGÀY 22/05/2021

  @A_777 : Cầu cho Stl: 03,30 trúng lotto 30 thưởng 0 xu.
  @thichduhet : Cầu cho Stl: 69,96 trúng lotto 69 thưởng 10000 xu.
  @Hai1992 : Cầu cho Stl: 27,7 trúng lotto 27 thưởng 10000 xu.
  @Tamthientam73 : Cầu cho Stl: 55,90 trúng lotto 55,90 thưởng 20000 xu.
  @chutheanh : Cầu cho Btl: 62,Stl: 42,46 trúng lotto 46,62 thưởng 30000 xu.
  @Buivanquyet84: Cầu cho Btl: 59 trúng lotto 59 thưởng 20000 xu.
  @kumax: Cầu cho Stl: 03,30 trúng lotto 30 thưởng 10000 xu.
  XIN CHÚC MỪNG CÁC BẠN
  (Đã phát thưởng )
   
  Sửa lần cuối: 24/05/2021
 5. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,052
  Được thích:
  123,841
  Xu:
  197,790
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  BẢNG CẦU VÀNG NGÀY 23/05/2021 (ĐB:13529)
  @Vi_anh_yeu_em : Cầu cho càng 529 trúng đặc biệt 529 thưởng 250000 xu.(Thưởng thẻ 100k)
  @chutheanh : Cầu cho bt 29 trúng đặc biệt 29 thưởng 60000 xu.( Thưởng thẻ 50k)
  @aalliyahh : Cầu cho 524 trúng đặc biệt 529 thưởng 20000 xu.
  @Dunghammoanh1 : Cầu cho càng 5 trúng đặc biệt 529 thưởng 10000 xu.
  @thuyninh57 : Cầu cho càng 5 trúng đặc biệt 529 thưởng 10000 xu.
  @123nhaycau : Cầu cho bộ 24 trúng đặc biệt 29 thưởng 10000 xu.
  @HOANG YEN : Cầu cho bộ 24 trúng đặc biệt 29 thưởng 10000 xu.
  @chinh1689482997 : Cầu cho bộ 97,càng 5 trúng đặc biệt 529 thưởng 20000 xu.
  @Manhquynh1981 : Cầu cho càng 5 trúng đặc biệt 529 thưởng 10000 xu.
  @lemanhha89 : Cầu cho bộ 97 trúng đặc biệt 29 thưởng 10000 xu.
  @hoangquan76 : Cầu cho càng 5 trúng đặc biệt 529 thưởng 10000 xu.
  @GARENNTC : Cầu cho càng 5 trúng đặc biệt 529 thưởng 10000 xu.
  @0344836225 : Cầu cho chạm 9 trúng đặc biệt 29 thưởng 5000 xu.
  @Xomholao67 : Cầu cho càng 5 trúng đặc biệt 529 thưởng 10000 xu.
  @tocvanghoe : Cầu cho bộ 24 trúng đặc biệt 29 thưởng 10000 xu.
  @binh_HN : Cầu cho tổng 1 trúng đặc biệt 29 thưởng 10000 xu.
  @nguyenhuuthanh76 : Cầu cho càng 5 trúng đặc biệt 529 thưởng 10000 xu.
  @Satthude94 : Cầu cho càng 5 trúng đặc biệt 529 thưởng 10000 xu.
  @thanhbinh1996 : Cầu cho càng 5 trúng đặc biệt 529 thưởng 10000 xu.
  @Galaxy : Cầu cho st 29,92 trúng đặc biệt 29 thưởng 40000 xu.
  @kovachin : Cầu cho càng 5 trúng đặc biệt 529 thưởng 10000 xu.
  @tranvietmanh85 : Cầu cho càng 5 trúng đặc biệt 529 thưởng 10000 xu.
  @Doanvantuan_gmd : Cầu cho bộ 97 trúng đặc biệt 29 thưởng 10000 xu.
  @honghai1986 : Cầu cho càng 5 trúng đặc biệt 529 thưởng 10000 xu.
  @mamalanlan : Cầu cho càng 5 trúng đặc biệt 529 thưởng 10000 xu.
  @longbay : Cầu cho đuôi 9 trúng đặc biệt 29 thưởng 10000 xu.
  @Marvel : Cầu cho bộ 547 trúng đặc biệt 29 thưởng 20000 xu.
  @xylitol: Cầu cho tổng 1 trúng đặc biệt 29 thưởng 20000 xu.

  @BAO KHANH: Cầu cho càng 5 trúng đặc biệt 529 thưởng 20000 xu.
  XIN CHÚC MỪNG CÁC BẠN
  (Đã phát thưởng )

   
  Sửa lần cuối: 24/05/2021
 6. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,052
  Được thích:
  123,841
  Xu:
  197,790
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG LOTTO NGÀY 23/05/2021

  @Marvel : Cầu cho Btl: 57 trúng lotto 57x2 thưởng 40000 xu.
  @Vumay9999 : Cầu cho Stl: 58,85 trúng lotto 58 thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : Cầu cho Btl: 29,Stl: 39,53 trúng lotto 29,53 thưởng 30000 xu.
  @thuyninh57 : Cầu cho Stl: 23,32 trúng lotto 32 thưởng 10000 xu.

  XIN CHÚC MỪNG CÁC BẠN
  (Đã phát thưởng )
   
  Sửa lần cuối: 24/05/2021
 7. Bogia555

  Bogia555 Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  8,246
  Được thích:
  25,761
  Xu:
  436,260,088
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0000000000
  BẢNG VÀNG CẦU NUÔI TUẦN 20/2021
  từ 17/05-23/05/2021
  @chutheanh cầu nuôi chạm:2,5.Tổng:1,0.
  Nổ:26,72,23,25,29.Thưởng 60.000 xu.
  Tổng 1,0 Nổ:29 thưởng 10000 xu Tổng = 80.000 xu
  @BAO KHANH cầu nuôi chạm 4,9.Tổng 1,6.
  Nổ:48,29 thưởng 20000 xu
  Tổng 1,6 nổ:29 thưởng 10000 xu.Tổng=30000 xu.
  @thuyninh57 nuôi chạm:0,5.nuôi bộ 02
  Nổ:25 thưởng 10000 xu
  Bộ 02 nổ 25 thưởng 20000 xu.Tổng= 30000 xu.
  @Vuacobac1978 nuôi chạm 2,3
  Nổ:26,72,23,25,29 thưởng 60.000 xu
  @Nguyenduong123 nuôi chạm 3.Nổ 23 thưởng:10000 xu
  @A_777 nuôi chạm 6,7
  Nổ:26,72,67.
  @Heovang83 Nuôi đầu 6. chạm 9
  Nổ:67 thưởng 20000 xu
  Chạm:9 nổ 29 thưởng 10000 xu Tổng = 30000 xu
  @Baminhbeo nuôi chạm:6,9 Nổ:26,67,29 thưởng 30000 xu
  @DavidDeLo nuôi kép = kép lệch nổ 72 thưởng 10000 xu

  CHÚC MỪNG CÁC BẠN NUÔI NỔ THÀNH CÔNG.
  XIN CHÚC MỪNG CÁC BẠN
  (Đã phát thưởng )
   
  Bài viết được Quản lý sửa lần cuối: 28/05/2021
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Heovang83 (24/05/2021 at 21:57:50) , Nguyenduong123 (25/05/2021 at 09:07:30)
 8. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,052
  Được thích:
  123,841
  Xu:
  197,790
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  BẢNG CẦU VÀNG NGÀY 24/05/2021 (ĐB:19685)
  @Tuongminh82 : Cầu cho bt 85 trúng đặc biệt 85 thưởng 60000 xu.( Thưởng thẻ 50k)
  @Doanvantuan_gmd : Cầu cho bt 85 trúng đặc biệt 85 thưởng 60000 xu.( Thưởng thẻ 50k)
  @Manhquynh1981 : Cầu cho bộ 08 trúng đặc biệt 85 thưởng 10000 xu.
  @tocvanghoe :Cầu cho càng 6 trúng đặc biệt 685 thưởng 10000 xu.
  @binh_HN : Cầu cho tổng 3 trúng đặc biệt 85 thưởng 10000 xu.
  @Hoangkun1989 : Cầu cho bộ 03 trúng đặc biệt 85 thưởng 10000 xu.
  @nguyenkieuthu_1988 : Cầu cho càng 6 trúng đặc biệt 685 thưởng 10000 xu.
  @nknb: Cầu cho tổng 3,8 trúng đặc biệt 85 thưởng 5000 xu.
  @Galaxy : Cầu cho bộ 58 trúng đặc biệt 85 thưởng 10000 xu.
  @Buivanquyet84 : Cầu cho bộ 03 trúng đặc biệt 85 thưởng 10000 xu.
  @longbay : Cầu cho bộ 35 trúng đặc biệt 85 thưởng 10000 xu.
  @Vi_anh_yeu_em : Cầu cho càng 6 trúng đặc biệt 685 thưởng 10000 xu.
  @LaoThat : Cầu cho càng 630 trúng đặc biệt 685 thưởng 20000 xu.
  @Kendz1102 : Cầu cho bộ 03 trúng đặc biệt 85 thưởng 10000 xu.
  @thanhbinh1996 : Cầu cho bộ 80 trúng đặc biệt 85 thưởng 10000 xu.
  @aalliyahh: Cầu cho tổng 3 trúng đặc biệt 85 thưởng 20000 xu.
  XIN CHÚC MỪNG CÁC BẠN
  (Đã phát thưởng )
   
  Sửa lần cuối: 28/05/2021
 9. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,052
  Được thích:
  123,841
  Xu:
  197,790
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  CẦU VÀNG LOTTO NGÀY 24/05/2021

  @A_777 : Cầu cho Btl: 15,51 trúng lotto 51,15 thưởng 0 xu.
  @Sojday : Cầu cho Stl: 29,92 trúng lotto 29,92 thưởng 20000 xu.
  @Tamthientam73 : Cầu cho Stl: 75,37 trúng lotto 75 thưởng 10000 xu.
  @thichduhet : Cầu cho Stl: 15,51 trúng lotto 15,51 thưởng 20000 xu.
  @chutheanh: Cầu cho Stl: 59,71 trúng lotto 59x2 thưởng 20000 xu.
  XIN CHÚC MỪNG CÁC BẠN
  (Đã phát thưởng )
   
  Sửa lần cuối: 28/05/2021
 10. A_777

  A_777 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  22,052
  Được thích:
  123,841
  Xu:
  197,790
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0868666888
  BẢNG CẦU VÀNG NGÀY 25/05/2021 (ĐB:82871)
  @Manhquynh1981 : Cầu cho càng 8,bộ 26 trúng đặc biệt 871 thưởng 20000 xu.
  @chutheanh : Cầu cho càng 8 trúng đặc biệt 871 thưởng 10000 xu.
  @hoangquan76 : Cầu cho càng 8 trúng đặc biệt 871 thưởng 10000 xu.
  @ldln : Cầu cho dàn 16 số có 71 trúng đặc biệt 71 thưởng 5000 xu.
  @tocvanghoe : Cầu cho càng 8 trúng đặc biệt 871 thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : Cầu cho càng 8 trúng đặc biệt 871 thưởng 10000 xu.
  @mamalanlan : Cầu cho tổng 8 trúng đặc biệt 71 thưởng 10000 xu.
  @BAO KHANH : Cầu cho bộ 26 trúng đặc biệt 71 thưởng 10000 xu.
  @xylitol : Cầu cho bộ 26 trúng đặc biệt 71 thưởng 10000 xu.
  @Heovang83 : Cầu cho càng 8 trúng đặc biệt 871 thưởng 10000 xu.
  @chinh1689482997 : Cầu cho dàn 10 số có 71 trúng đặc biệt 71 thưởng 10000 xu.
  @thichduhet : Cầu cho càng 8 trúng đặc biệt 871 thưởng 10000 xu.
  @0904865765 : Cầu cho tổng 3,8 ,4 số có 71 trúng đặc biệt 71 thưởng 45000 xu.
  @honghai1986 : Cầu cho càng 8 trúng đặc biệt 871 thưởng 10000 xu.
  @Hainam1983 : Cầu cho càng 8 trúng đặc biệt 871 thưởng 10000 xu.
  @nguyenhuuthanh76 : Cầu cho càng 8 trúng đặc biệt 871 thưởng 10000 xu.
  @phuong-dung98 : Cầu cho càng 8 trúng đặc biệt 871 thưởng 10000 xu.
  @aalliyahh : Thông cầu các ngày 22,23,24 thưởng thẻ 50k.
  XIN CHÚC MỪNG CÁC BẠN
  (Đã phát thưởng )
   
  Sửa lần cuối: 28/05/2021
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
123B.COM