THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 12/2021

Đăng vào 'BOX THI ĐẤU' bởi Bogia555, 30/11/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. tuankhang1980

  tuankhang1980

  Đ.Ký:
  02/06/2019
  Bài viết:
  7,716
  Được thích:
  6,333
  Xu:
  1,011,345
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 02/12/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 16 số:
  21 22 23 26 27 30 31 32 35 36
  39 40 50 80 86 87

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 12/2021
   
 2. ansongaymai

  ansongaymai

  Đ.Ký:
  14/01/2021
  Bài viết:
  4,147
  Được thích:
  2,651
  Xu:
  249,914
  Ngày 02/12/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 7 số:
  41 43 44 47 48 49 56

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 12/2021
   
 3. thuhuyengirl

  thuhuyengirl

  Đ.Ký:
  01/06/2019
  Bài viết:
  7,699
  Được thích:
  6,257
  Xu:
  1,345,243
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 02/12/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 8 số:
  84 85 86 87 88 89 93 97

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 12/2021
   
 4. chot10trung1

  chot10trung1

  Đ.Ký:
  24/05/2019
  Bài viết:
  7,689
  Được thích:
  6,273
  Xu:
  267,242
  Ngày 02/12/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 14 số:
  65 66 67 68 69 71 74 78 80 83
  87 92 96 99

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 12/2021
   
 5. bachthu40

  bachthu40

  Đ.Ký:
  14/11/2021
  Bài viết:
  1,741
  Được thích:
  516
  Xu:
  533,519
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 02/12/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 15 số:
  68 69 70 05 71 73 75 77 78 03
  79 80 81 83 85

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 12/2021
   
 6. traucon

  traucon

  Đ.Ký:
  18/01/2021
  Bài viết:
  4,141
  Được thích:
  2,667
  Xu:
  331,915
  Ngày 02/12/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 18 số:
  00 01 02 73 74 76 77 78 79 80
  81 82 83 84 86 87 88 89

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 12/2021
   
 7. XS360

  XS360

  Đ.Ký:
  26/07/2018
  Bài viết:
  6,914
  Được thích:
  5,047
  Xu:
  234,784
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 02/12/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 7 số:
  01 03 09 10 11 14 17

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 12/2021
   
 8. Cauamhanoi

  Cauamhanoi VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  7,858
  Được thích:
  7,012
  Xu:
  124,958
  Ngày 02/12/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 16 số:
  70 72 78 79 81 82 84 87 88 89
  90 91 93 96 97 98

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 12/2021
   
 9. hieplode

  hieplode

  Đ.Ký:
  11/10/2021
  Bài viết:
  2,041
  Được thích:
  657
  Xu:
  769,498
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 02/12/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 11 số:
  81 82 83 84 85 86 87 90 91 92
  93

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 12/2021
   
 10. giaosuxoay

  giaosuxoay

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  7,936
  Được thích:
  7,136
  Xu:
  82,279
  Ngày 02/12/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 27 số:
  05 07 09 10 11 12 14 17 19 20
  21 22 23 27 29 30 32 37 38 39
  41 42 47 48 49 50 52

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 12/2021
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời