THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 12/2021

Đăng vào 'BOX THI ĐẤU' bởi Bogia555, 30/11/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. numoneyee

  numoneyee VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  7,906
  Được thích:
  6,986
  Xu:
  7,415,740
  Ngày 02/12/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 25 số:
  06 08 10 26 28 33 34 35 37 38
  42 43 44 46 47 51 53 56 60 61
  62 64 65 71 73

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 12/2021
   
 2. online99

  online99

  Đ.Ký:
  27/10/2021
  Bài viết:
  1,907
  Được thích:
  587
  Xu:
  443,147
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 02/12/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 20 số:
  18 19 21 23 26 27 28 29 30 32
  35 36 37 38 41 44 45 46 47 49

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 12/2021
   
 3. locroitrungdau

  locroitrungdau

  Đ.Ký:
  29/05/2019
  Bài viết:
  7,724
  Được thích:
  6,254
  Xu:
  240,722
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 02/12/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 8 số:
  80 81 84 85 86 90 94 95

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 12/2021
   
 4. soiroichot

  soiroichot

  Đ.Ký:
  12/03/2020
  Bài viết:
  6,666
  Được thích:
  4,672
  Xu:
  371,687
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 02/12/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 8 số:
  70 71 72 73 74 75 76 77

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 12/2021
   
 5. timlo2nhay

  timlo2nhay

  Đ.Ký:
  04/06/2019
  Bài viết:
  7,693
  Được thích:
  6,228
  Xu:
  246,260
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 02/12/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 12 số:
  70 72 75 79 81 84 89 90 93 96
  97 98

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 12/2021
   
 6. giacatde

  giacatde

  Đ.Ký:
  15/01/2021
  Bài viết:
  4,180
  Được thích:
  2,676
  Xu:
  815,513
  Ngày 02/12/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 24 số:
  12 13 14 16 30 32 33 34 36 70
  72 73 74 76 80 82 83 84 86 90
  92 93 94 96

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 12/2021
   
 7. lienquan2019

  lienquan2019

  Đ.Ký:
  10/02/2019
  Bài viết:
  6,910
  Được thích:
  5,021
  Xu:
  28,999,771
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 02/12/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 14 số:
  54 52 55 49 59 45 62 44 64 42
  65 39 69 35

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 12/2021
   
 8. hongtutoan

  hongtutoan

  Đ.Ký:
  01/12/2020
  Bài viết:
  4,588
  Được thích:
  3,110
  Xu:
  612,746
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 02/12/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 20 số:
  10 11 12 13 14 64 65 66 67 68
  69 75 76 79 85 86 89 95 96 99

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 12/2021
   
 9. miule

  miule

  Đ.Ký:
  28/12/2020
  Bài viết:
  4,353
  Được thích:
  2,863
  Xu:
  302,099
  Ngày 02/12/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 13 số:
  35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
  45 46 47

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 12/2021
   
 10. quocanhht

  quocanhht

  Đ.Ký:
  05/02/2020
  Bài viết:
  7,054
  Được thích:
  5,074
  Xu:
  277,708
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 02/12/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 19 số:
  23 30 31 32 37 39 41 46 49 50
  55 57 58 59 64 87 91 93 94

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 12/2021
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời