THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 12/2021

Đăng vào 'BOX THI ĐẤU' bởi Bogia555, 30/11/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. thuyanh29

  thuyanh29

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  6,847
  Được thích:
  6,844
  Xu:
  990,121
  Ngày 01/12/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 27 số:
  83 82 91 79 76 75 74 73 67 66
  65 92 64 60 58 57 56 49 48 47
  93 46 39 38 37 33 30

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 12/2021
   
 2. quocanhht

  quocanhht

  Đ.Ký:
  05/02/2020
  Bài viết:
  5,941
  Được thích:
  4,815
  Xu:
  105,904
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 01/12/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 29 số:
  46 47 48 49 50 52 56 60 61 62
  63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
  73 74 75 76 77 78 79 80 82

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 12/2021
   
 3. thichchotso

  thichchotso

  Đ.Ký:
  09/02/2020
  Bài viết:
  5,855
  Được thích:
  4,822
  Xu:
  918,160
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 01/12/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 19 số:
  03 05 07 09 11 13 16 20 21 23
  25 27 30 31 36 39 40 41 43

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 12/2021
   
 4. baoanhthu

  baoanhthu

  Đ.Ký:
  03/06/2019
  Bài viết:
  6,579
  Được thích:
  5,958
  Xu:
  220,825
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 01/12/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 16 số:
  80 78 76 75 74 81 72 71 69 67
  66 65 63 62 83 58

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 12/2021
   
 5. giacmotrua

  giacmotrua

  Đ.Ký:
  14/12/2020
  Bài viết:
  3,311
  Được thích:
  2,647
  Xu:
  290,243
  Ngày 01/12/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 15 số:
  67 68 71 74 76 77 78 81 86 87
  88 91 94 96 97

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 12/2021
   
 6. chot10trung1

  chot10trung1

  Đ.Ký:
  24/05/2019
  Bài viết:
  6,585
  Được thích:
  5,992
  Xu:
  1,343,760
  Ngày 01/12/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 25 số:
  00 01 04 05 06 07 08 10 13 14
  15 16 17 19 31 77 78 79 91 92
  95 96 97 98 99

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 12/2021
   
 7. hatay88

  hatay88

  Đ.Ký:
  25/05/2019
  Bài viết:
  6,613
  Được thích:
  6,065
  Xu:
  213,608
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 01/12/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 9 số:
  36 39 40 42 43 48 50 52 96

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 12/2021
   
 8. giangmobile

  giangmobile

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  6,757
  Được thích:
  6,712
  Xu:
  6,619,400
  Ngày 01/12/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 13 số:
  63 64 65 66 67 68 69 71 79 80
  88 97 99

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 12/2021
   
 9. QTBT

  QTBT

  Đ.Ký:
  17/11/2021
  Bài viết:
  611
  Được thích:
  220
  Xu:
  298,773
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 01/12/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 18 số:
  28 29 40 44 45 46 47 48 49 50
  54 55 56 57 58 59 60 64

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 12/2021
   
 10. HoangMinhTu

  HoangMinhTu

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  6,772
  Được thích:
  6,775
  Xu:
  380,651
  Ngày 01/12/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 6 số:
  94 95 96 97 98 99

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 12/2021
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec