THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 11/2021

Đăng vào 'BOX THI ĐẤU' bởi Bogia555, 31/10/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. numoneyee

  numoneyee

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  8,291
  Được thích:
  7,002
  Xu:
  219,341
  Ngày 12/11/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 24 số:
  15 19 20 25 29 31 35 39 40 41
  45 50 51 55 59 60 61 65 69 70
  71 75 79 80

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 11/2021
   
 2. Mommy12

  Mommy12

  Đ.Ký:
  30/06/2021
  Bài viết:
  350
  Được thích:
  1,001
  Xu:
  655,610
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 12/11/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 14 số:
  14 41 19 91 46 64 69 96 23 32
  28 82 78 87

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 11/2021
   
 3. Emailty

  Emailty

  Đ.Ký:
  08/12/2020
  Bài viết:
  4,912
  Được thích:
  3,078
  Xu:
  180,769
  Ngày 12/11/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 17 số:
  34 36 40 42 43 45 49 51 52 54
  58 59 60 61 63 67 68

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 11/2021
   
 4. haiyen1295

  haiyen1295

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  8,333
  Được thích:
  7,092
  Xu:
  971,618
  Ngày 12/11/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 6 số:
  17 18 24 76 77 84

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 11/2021
   
 5. lienquan2019

  lienquan2019

  Đ.Ký:
  10/02/2019
  Bài viết:
  7,289
  Được thích:
  5,045
  Xu:
  9,479,064
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 12/11/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 13 số:
  81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
  93 94 96

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 11/2021
   
 6. Minkanghy12

  Minkanghy12

  Đ.Ký:
  26/02/2018
  Bài viết:
  2,139
  Được thích:
  3,688
  Xu:
  6,918,860
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 12/11/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 10 số:
  67 76 26 62 17 71 78 87 28 82

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 11/2021
   
 7. chutichhoidong

  chutichhoidong

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  8,314
  Được thích:
  7,130
  Xu:
  635,989
  Ngày 12/11/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 16 số:
  28 72 73 74 76 77 78 79 81 82
  83 85 86 87 88 89

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 11/2021
   
 8. tamhoncuada

  tamhoncuada

  Đ.Ký:
  16/12/2020
  Bài viết:
  4,809
  Được thích:
  2,938
  Xu:
  431,118
  Ngày 12/11/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 15 số:
  18 20 21 22 23 24 25 26 48 49
  53 56 57 58 63

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 11/2021
   
 9. vanmaymoi

  vanmaymoi

  Đ.Ký:
  17/10/2021
  Bài viết:
  2,377
  Được thích:
  644
  Xu:
  1,118,043
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 12/11/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 6 số:
  89 90 91 93 96 99

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 11/2021
   
 10. Hoalanrung

  Hoalanrung

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  8,253
  Được thích:
  7,022
  Xu:
  77,534
  Ngày 12/11/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 14 số:
  69 72 73 78 79 82 83 87 88 89
  92 93 97 98

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 11/2021
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời