THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 11/2020

Đăng vào 'BOX THI ĐẤU' bởi Admin, 31/10/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. HoangMinhTu

  HoangMinhTu VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  5,239
  Được thích:
  5,809
  Xu:
  33,951,799
  Ngày 30/11/2020
  Dàn đặc biệt thi đấu 26 số:
  72 73 74 76 77 90 91 92 94 95
  99 00 01 03 04 08 09 21 22 26
  27 28 29 30 31 35

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 11/2020
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/12/2020 at 01:59:00)
 2. mytamido

  mytamido

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  5,260
  Được thích:
  5,747
  Xu:
  22,368,838
  Ngày 30/11/2020
  Dàn đặc biệt thi đấu 15 số:
  72 74 76 79 80 81 84 85 86 89
  90 91 94 96 99

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 11/2020
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/12/2020 at 01:59:02)
 3. zozozo

  zozozo

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  5,251
  Được thích:
  5,813
  Xu:
  23,202,028
  Ngày 30/11/2020
  Dàn đặc biệt thi đấu 10 số:
  08 10 16 17 20 26 29 30 38 39

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 11/2020
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/12/2020 at 01:59:04)
 4. SoiLoto

  SoiLoto

  Đ.Ký:
  16/02/2020
  Bài viết:
  1,719
  Được thích:
  1,825
  Xu:
  8,041,500
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 30/11/2020
  Dàn đặc biệt thi đấu 20 số:
  02 20 57 75 39 93 84 48 01 10
  56 65 07 70 52 25 34 43 89 98

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 11/2020
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/12/2020 at 01:59:45)
 5. CatLinhHD

  CatLinhHD

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  5,201
  Được thích:
  5,705
  Xu:
  24,228,239
  Ngày 30/11/2020
  Dàn đặc biệt thi đấu 23 số:
  85 86 91 92 94 95 96 97 03 04
  05 06 13 14 15 19 23 24 29 30
  31 32 33

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 11/2020
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/12/2020 at 01:59:47)
 6. happyday

  happyday

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  5,262
  Được thích:
  5,832
  Xu:
  29,371,957
  Ngày 30/11/2020
  Dàn đặc biệt thi đấu 22 số:
  14 15 16 17 18 19 24 29 33 38
  42 47 51 56 60 65 74 79 83 88
  92 97

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 11/2020
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/12/2020 at 01:59:49)
 7. soiroichot

  soiroichot

  Đ.Ký:
  12/03/2020
  Bài viết:
  4,014
  Được thích:
  3,453
  Xu:
  18,823,648
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 30/11/2020
  Dàn đặc biệt thi đấu 19 số:
  49 51 52 54 74 75 76 77 79 85
  89 90 91 92 93 94 95 97 98

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 11/2020
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/12/2020 at 01:59:51)
 8. quocanhht

  quocanhht

  Đ.Ký:
  05/02/2020
  Bài viết:
  4,399
  Được thích:
  3,855
  Xu:
  18,871,698
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 30/11/2020
  Dàn đặc biệt thi đấu 30 số:
  27 28 29 30 26 31 32 25 35 37
  24 39 40 23 41 42 22 45 47 21
  49 50 20 51 52 55 19 57 59 17

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 11/2020
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/12/2020 at 01:59:53)
 9. Ronaldo7

  Ronaldo7

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  5,237
  Được thích:
  5,771
  Xu:
  30,872,899
  Ngày 30/11/2020
  Dàn đặc biệt thi đấu 16 số:
  63 27 65 68 23 69 72 74 18 77
  78 15 79 81 13 83

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 11/2020
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/12/2020 at 01:59:54)
 10. SaoMai789

  SaoMai789

  Đ.Ký:
  25/08/2019
  Bài viết:
  3,141
  Được thích:
  3,297
  Xu:
  24,116,577
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 30/11/2020
  Dàn đặc biệt thi đấu 20 số:
  34 43 45 54 47 74 49 94 09 90
  00 55 18 81 14 41 59 95 08 80

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 11/2020
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/12/2020 at 01:59:56)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này