THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2021

Đăng vào 'BOX THI ĐẤU' bởi Bogia555, 30/09/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. HaiNam92

  HaiNam92

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  8,217
  Được thích:
  7,032
  Xu:
  553,268
  Ngày 01/10/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 24 số:
  85 86 87 88 89 95 96 98 99 05
  06 08 09 10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 25

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (08/10/2021 at 16:07:47)
 2. quoctrong89

  quoctrong89

  Đ.Ký:
  05/01/2021
  Bài viết:
  4,616
  Được thích:
  2,738
  Xu:
  213,641
  Ngày 01/10/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 30 số:
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  10 12 15 16 19 67 70 73 76 79
  80 82 85 88 89 90 91 94 97 98

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (08/10/2021 at 16:07:49)
 3. khongcogihet

  khongcogihet

  Đ.Ký:
  19/01/2021
  Bài viết:
  4,556
  Được thích:
  2,668
  Xu:
  57,674
  Ngày 01/10/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 11 số:
  58 22 61 21 62 65 17 67 71 15
  72

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (08/10/2021 at 16:07:52)
 4. CSGT01

  CSGT01

  Đ.Ký:
  07/12/2020
  Bài viết:
  4,893
  Được thích:
  3,027
  Xu:
  363,813
  Ngày 01/10/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 22 số:
  50 52 54 55 56 61 64 65 70 72
  74 76 81 82 85 86 90 91 92 94
  95 96

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (08/10/2021 at 16:07:54)
 5. adayroihihi

  adayroihihi

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  8,374
  Được thích:
  7,090
  Xu:
  130,248
  Ngày 01/10/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 20 số:
  45 46 47 51 53 54 62 63 64 71
  72 73 74 80 81 82 83 88 91 92

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (08/10/2021 at 16:07:55)
 6. thienduong01

  thienduong01

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  8,293
  Được thích:
  6,985
  Xu:
  648,902
  Ngày 01/10/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 21 số:
  50 52 53 55 57 58 59 61 67 70
  71 73 75 76 77 78 85 87 91 93
  95

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (08/10/2021 at 16:07:57)
 7. nonanoni

  nonanoni

  Đ.Ký:
  22/05/2019
  Bài viết:
  8,068
  Được thích:
  6,317
  Xu:
  351,170
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 01/10/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 14 số:
  31 32 30 33 35 29 37 28 38 40
  26 41 24 42

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (08/10/2021 at 16:07:59)
 8. HoangMinhTu

  HoangMinhTu

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  8,247
  Được thích:
  7,055
  Xu:
  264,052
  Ngày 01/10/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 30 số:
  32 33 34 35 36 37 38 42 43 44
  45 46 47 48 52 78 82 83 84 85
  86 87 88 92 93 94 95 96 97 98

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (08/10/2021 at 16:08:01)
 9. luonluontop1

  luonluontop1

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  8,220
  Được thích:
  6,967
  Xu:
  304,531
  Ngày 01/10/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 20 số:
  32 34 35 37 38 39 40 41 43 44
  46 47 48 49 61 62 64 65 66 67

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (08/10/2021 at 16:08:03)
 10. thuyanh29

  thuyanh29 VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  8,344
  Được thích:
  7,138
  Xu:
  327,553
  Ngày 01/10/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 26 số:
  45 48 27 49 25 52 54 21 55 20
  57 58 19 61 67 18 70 16 72 73
  12 75 76 11 81 09

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (08/10/2021 at 16:08:05)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời