THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2021

Đăng vào 'BOX THI ĐẤU' bởi Bogia555, 30/09/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. giangmobile

  giangmobile

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  6,334
  Được thích:
  6,564
  Xu:
  15,466,320
  Ngày 15/10/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 12 số:
  49 53 58 60 62 64 67 68 71 73
  76 77

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2021
   
 2. numoneyee

  numoneyee

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  6,356
  Được thích:
  6,562
  Xu:
  3,586,339
  Ngày 15/10/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 8 số:
  58 60 61 62 65 66 67 68

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2021
   
 3. nguyenyenlinh

  nguyenyenlinh

  Đ.Ký:
  22/12/2020
  Bài viết:
  2,815
  Được thích:
  2,481
  Xu:
  1,543,762
  Ngày 15/10/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 10 số:
  85 86 88 90 91 93 94 95 97 98

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2021
   
 4. sohochaylam

  sohochaylam

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  6,319
  Được thích:
  6,515
  Xu:
  6,245,817
  Ngày 15/10/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 30 số:
  66 67 70 71 76 77 80 81 84 86
  89 90 91 94 99 00 04 07 09 11
  16 17 19 20 21 26 27 30 31 34

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2021
   
 5. khongcogihet

  khongcogihet

  Đ.Ký:
  19/01/2021
  Bài viết:
  2,619
  Được thích:
  2,226
  Xu:
  12,708,074
  Ngày 15/10/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 7 số:
  89 90 92 94 96 98 99

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2021
   
 6. phocuvangem

  phocuvangem

  Đ.Ký:
  03/01/2021
  Bài viết:
  2,696
  Được thích:
  2,301
  Xu:
  66,146
  Ngày 15/10/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 6 số:
  20 21 22 23 24 25

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2021
   
 7. dacbiet99

  dacbiet99

  Đ.Ký:
  09/12/2020
  Bài viết:
  3,010
  Được thích:
  2,664
  Xu:
  7,236,714
  Ngày 15/10/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 28 số:
  03 06 08 09 11 12 13 16 18 19
  21 22 23 66 68 69 71 72 73 76
  78 79 91 92 93 96 98 99

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2021
   
 8. minhdiep

  minhdiep

  Đ.Ký:
  10/12/2016
  Bài viết:
  5,481
  Được thích:
  4,736
  Xu:
  657,804
  Ngày 15/10/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 23 số:
  80 81 82 87 90 91 96 97 00 03
  05 06 08 09 12 14 15 17 18 19
  21 23 24

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2021
   
 9. TTPL7986

  TTPL7986

  Đ.Ký:
  03/08/2018
  Bài viết:
  5,179
  Được thích:
  4,366
  Xu:
  160,992
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 15/10/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 22 số:
  78 77 76 75 74 73 72 71 96 70
  69 59 49 48 47 46 45 44 43 42
  41 97

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2021
   
 10. kocannoinhieu

  kocannoinhieu

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  6,319
  Được thích:
  6,569
  Xu:
  11,326,737
  Ngày 15/10/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 24 số:
  00 01 08 09 10 11 17 18 20 21
  26 27 30 31 35 51 53 54 60 61
  62 63 70 71

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2021
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này