THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2021

Đăng vào 'BOX THI ĐẤU' bởi Bogia555, 30/09/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. phocuvangem

  phocuvangem

  Đ.Ký:
  03/01/2021
  Bài viết:
  3,117
  Được thích:
  2,442
  Xu:
  154,283
  Ngày 14/10/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 14 số:
  19 72 18 73 17 74 16 15 75 14
  76 13 77 12

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2021
   
 2. vivungonsong

  vivungonsong

  Đ.Ký:
  23/12/2020
  Bài viết:
  3,266
  Được thích:
  2,592
  Xu:
  2,504,884
  Ngày 14/10/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 20 số:
  14 16 17 19 20 22 23 25 26 28
  29 31 32 38 40 41 48 50 52 61

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2021
   
 3. baycaobayxa

  baycaobayxa

  Đ.Ký:
  27/09/2017
  Bài viết:
  5,613
  Được thích:
  4,597
  Xu:
  3,309,946
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 14/10/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 25 số:
  49 38 50 36 54 56 34 58 60 30
  61 27 63 65 24 67 69 18 70 16
  72 74 14 76 78

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2021
   
 4. mylove279

  mylove279

  Đ.Ký:
  27/09/2021
  Bài viết:
  1,065
  Được thích:
  466
  Xu:
  108,336
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 14/10/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 16 số:
  02 03 05 08 09 11 12 14 15 17
  19 20 21 22 23 76

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2021
   
 5. DAIPHAT88

  DAIPHAT88

  Đ.Ký:
  15/12/2020
  Bài viết:
  3,321
  Được thích:
  2,713
  Xu:
  502,461
  Ngày 14/10/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 15 số:
  81 82 83 84 86 87 88 90 91 92
  93 94 96 97 98

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2021
   
 6. mo3cang

  mo3cang

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  6,774
  Được thích:
  6,742
  Xu:
  1,616,185
  Ngày 14/10/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 11 số:
  09 11 12 17 18 19 20 21 26 27
  28

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2021
   
 7. cuunon

  cuunon

  Đ.Ký:
  14/11/2017
  Bài viết:
  5,801
  Được thích:
  4,819
  Xu:
  1,666,339
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 14/10/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 22 số:
  45 52 20 53 54 18 57 17 59 61
  16 62 70 13 71 11 72 75 09 77
  80 08

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2021
   
 8. lienquan2019

  lienquan2019

  Đ.Ký:
  10/02/2019
  Bài viết:
  5,775
  Được thích:
  4,740
  Xu:
  353,881
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 14/10/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 17 số:
  93 96 01 03 06 11 13 16 21 23
  26 31 33 36 40 41 42

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2021
   
 9. zozozo

  zozozo

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  6,760
  Được thích:
  6,788
  Xu:
  698,171
  Ngày 14/10/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 28 số:
  71 72 74 77 79 80 81 83 86 88
  90 92 95 97 99 01 04 06 08 09
  10 13 15 17 18 31 33 35

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2021
   
 10. danlode2k2

  danlode2k2

  Đ.Ký:
  02/12/2020
  Bài viết:
  3,419
  Được thích:
  2,791
  Xu:
  66,625
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 14/10/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 8 số:
  86 88 91 92 94 95 96 98

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2021
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec