THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 09/2021

Đăng vào 'BOX THI ĐẤU' bởi Bogia555, 31/08/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. minhdiep

  minhdiep

  Đ.Ký:
  10/12/2016
  Bài viết:
  5,025
  Được thích:
  4,511
  Xu:
  9,381,392
  Ngày 20/09/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 25 số:
  00 05 08 10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 25 75 78 80 81 82
  83 84 85 86 87

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 09/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/10/2021 at 15:49:53)
 2. hatay88

  hatay88

  Đ.Ký:
  25/05/2019
  Bài viết:
  5,710
  Được thích:
  5,676
  Xu:
  26,094,414
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 20/09/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 27 số:
  35 44 47 34 51 33 52 53 32 54
  27 57 60 26 61 25 62 64 24 67
  22 70 71 17 72 16 74

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 09/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/10/2021 at 15:49:55)
 3. minhlonghn

  minhlonghn

  Đ.Ký:
  14/11/2017
  Bài viết:
  4,924
  Được thích:
  4,432
  Xu:
  59,648,488
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 20/09/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 16 số:
  28 29 33 35 38 40 41 42 43 44
  45 46 47 48 49 51

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 09/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/10/2021 at 15:49:57)
 4. tuandjgj

  tuandjgj

  Đ.Ký:
  10/06/2019
  Bài viết:
  5,146
  Được thích:
  5,131
  Xu:
  21,406,452
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 20/09/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 24 số:
  59 61 63 64 65 66 67 68 70 73
  74 75 76 77 83 84 85 86 89 93
  94 95 96 98

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 09/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/10/2021 at 15:49:58)
 5. AffCup

  AffCup

  Đ.Ký:
  25/12/2020
  Bài viết:
  2,382
  Được thích:
  2,255
  Xu:
  5,463,803
  Ngày 20/09/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 21 số:
  18 21 22 25 27 29 61 63 68 70
  72 81 83 85 86 89 90 92 94 95
  98

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 09/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/10/2021 at 15:50:00)
 6. KINGTON

  KINGTON

  Đ.Ký:
  30/12/2020
  Bài viết:
  2,277
  Được thích:
  2,132
  Xu:
  13,089,703
  Ngày 20/09/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 26 số:
  78 82 84 85 86 87 88 89 95 96
  98 00 02 03 04 05 06 07 12 15
  16 20 21 22 23 24

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 09/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/10/2021 at 15:50:04)
 7. vungtroisohoc

  vungtroisohoc

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  5,936
  Được thích:
  6,399
  Xu:
  10,109,511
  Ngày 20/09/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 29 số:
  07 09 10 17 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
  35 36 37 38 39 40 41 42 43

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 09/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/10/2021 at 15:50:06)
 8. hongtutoan

  hongtutoan

  Đ.Ký:
  01/12/2020
  Bài viết:
  2,542
  Được thích:
  2,426
  Xu:
  4,930,940
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 20/09/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 14 số:
  84 85 86 87 88 89 90 93 94 95
  96 97 98 99

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 09/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/10/2021 at 15:50:08)
 9. khongcogihet

  khongcogihet

  Đ.Ký:
  19/01/2021
  Bài viết:
  2,142
  Được thích:
  1,984
  Xu:
  1,584,855
  Ngày 20/09/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 21 số:
  16 17 18 20 21 25 71 72 75 76
  80 81 84 86 89 90 91 93 96 98
  99

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 09/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/10/2021 at 15:50:10)
 10. consovang

  consovang

  Đ.Ký:
  30/11/2020
  Bài viết:
  2,561
  Được thích:
  2,456
  Xu:
  10,149,356
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 20/09/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 29 số:
  54 55 58 61 62 63 64 65 68 71
  72 73 74 75 78 80 81 82 83 84
  85 88 91 92 93 94 95 98 99

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 09/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/10/2021 at 15:50:12)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
123B.COM