THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 08/2020

Đăng vào 'BOX THI ĐẤU' bởi mien_dat_hua, 31/07/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. tuankhang1980

  tuankhang1980

  Đ.Ký:
  02/06/2019
  Bài viết:
  5,099
  Được thích:
  5,124
  Xu:
  27,416,684
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 31/08/2020
  Dàn đặc biệt thi đấu 25 số:
  76 73 70 69 68 67 64 61 59 58
  55 52 96 50 49 46 43 41 40 37
  34 32 31 30 28

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 08/2020
   
 2. Covid19

  Covid19

  Đ.Ký:
  07/03/2020
  Bài viết:
  4,152
  Được thích:
  3,585
  Xu:
  17,900,835
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 31/08/2020
  Dàn đặc biệt thi đấu 27 số:
  11 13 17 20 23 26 30 31 32 33
  34 35 36 37 38 39 43 44 48 53
  57 62 63 66 71 73 75

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 08/2020
   
 3. ditimbachthu

  ditimbachthu

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  5,256
  Được thích:
  5,740
  Xu:
  25,412,565
  Ngày 31/08/2020
  Dàn đặc biệt thi đấu 7 số:
  49 48 47 46 45 44 42

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 08/2020
   
 4. huyenhuyen

  huyenhuyen

  Đ.Ký:
  30/01/2020
  Bài viết:
  4,345
  Được thích:
  3,840
  Xu:
  20,771,054
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 31/08/2020
  Dàn đặc biệt thi đấu 6 số:
  87 89 91 95 96 98

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 08/2020
   
 5. chutichhoidong

  chutichhoidong

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  5,257
  Được thích:
  5,830
  Xu:
  26,236,675
  Ngày 31/08/2020
  Dàn đặc biệt thi đấu 15 số:
  68 74 75 76 78 79 84 85 86 88
  94 95 96 97 98

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 08/2020
   
 6. mo3cang

  mo3cang

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  5,270
  Được thích:
  5,795
  Xu:
  27,603,159
  Ngày 31/08/2020
  Dàn đặc biệt thi đấu 17 số:
  59 61 63 66 69 70 72 74 81 83
  84 86 89 90 92 93 96

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 08/2020
   
 7. saptrungtoroi

  saptrungtoroi

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  5,245
  Được thích:
  5,710
  Xu:
  21,606,556
  Ngày 31/08/2020
  Dàn đặc biệt thi đấu 6 số:
  89 91 93 97 98 99

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 08/2020
   
 8. bachthu3nhay

  bachthu3nhay

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  5,259
  Được thích:
  5,730
  Xu:
  21,815,103
  Ngày 31/08/2020
  Dàn đặc biệt thi đấu 10 số:
  58 56 52 50 49 48 46 43 41 40

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 08/2020
   
 9. ViettelDaily

  ViettelDaily

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  5,275
  Được thích:
  5,839
  Xu:
  25,983,487
  Ngày 31/08/2020
  Dàn đặc biệt thi đấu 13 số:
  03 05 07 09 10 11 12 14 16 18
  20 21 29

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 08/2020
   
 10. baycaobayxa

  baycaobayxa

  Đ.Ký:
  27/09/2017
  Bài viết:
  4,080
  Được thích:
  3,606
  Xu:
  17,890,212
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 31/08/2020
  Dàn đặc biệt thi đấu 27 số:
  50 51 52 54 55 57 59 63 64 69
  70 72 73 75 77 78 79 84 87 89
  90 91 93 95 96 97 98

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 08/2020
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này