THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021

Đăng vào 'BOX THI ĐẤU' bởi nhat_chi_mai, 31/05/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. danvietanhhung

  danvietanhhung VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  7,876
  Được thích:
  7,008
  Xu:
  849,815
  Ngày 30/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 9 số:
  80 81 82 86 87 88 91 96 97

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2021 at 15:41:25)
 2. alololo

  alololo

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  7,879
  Được thích:
  6,944
  Xu:
  174,448
  Ngày 30/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 8 số:
  87 89 93 94 95 96 98 99

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2021 at 15:41:35)
 3. mytamido

  mytamido

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  7,905
  Được thích:
  6,979
  Xu:
  374,368
  Ngày 30/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 24 số:
  49 45 51 52 42 54 41 58 40 59
  36 60 33 61 32 62 31 63 30 67
  27 68 24 71

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2021 at 15:41:37)
 4. quochuy92

  quochuy92 VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  23/05/2019
  Bài viết:
  7,720
  Được thích:
  6,266
  Xu:
  159,037
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 30/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 26 số:
  79 80 81 85 88 89 90 91 95 98
  99 10 11 15 18 19 20 21 25 28
  29 40 41 45 48 49

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2021 at 15:41:40)
 5. Ngày 30/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 15 số:
  15 51 56 65 60 06 10 01 52 25
  57 75 24 42 20

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2021 at 15:41:42)
 6. EM2020

  EM2020 VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  04/12/2020
  Bài viết:
  4,606
  Được thích:
  3,152
  Xu:
  1,445,305
  Ngày 30/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 15 số:
  67 70 72 73 75 76 78 79 81 84
  85 87 91 94 97

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2021 at 15:41:44)
 7. OK6868

  OK6868

  Đ.Ký:
  05/12/2020
  Bài viết:
  4,514
  Được thích:
  3,044
  Xu:
  529,322
  Ngày 30/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 19 số:
  62 23 63 21 65 18 67 69 17 70
  16 71 14 72 12 74 10 76 09

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2021 at 15:41:46)
 8. Canh1102

  Canh1102

  Đ.Ký:
  11/01/2021
  Bài viết:
  4,214
  Được thích:
  2,776
  Xu:
  1,158,251
  Ngày 30/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 28 số:
  07 08 11 15 17 18 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
  34 35 36 37 38 39 41 45

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2021 at 15:41:48)
 9. Heovang83

  Heovang83

  Đ.Ký:
  03/06/2019
  Bài viết:
  2,150
  Được thích:
  5,201
  Xu:
  7,187,804
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 30/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 15 số:
  02 20 88 56 65 39 93 27 72 03
  30 69 96 38 83

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2021 at 15:41:50)
 10. EmLaTatCa

  EmLaTatCa

  Đ.Ký:
  26/12/2020
  Bài viết:
  4,378
  Được thích:
  2,891
  Xu:
  45,954
  Ngày 30/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 18 số:
  94 96 99 01 02 04 06 09 11 12
  14 16 19 21 22 24 26 29

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2021 at 15:41:52)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời