THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021

Đăng vào 'BOX THI ĐẤU' bởi nhat_chi_mai, 31/05/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. antamwin

  antamwin

  Đ.Ký:
  06/02/2020
  Bài viết:
  7,020
  Được thích:
  5,098
  Xu:
  352,845
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 30/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 15 số:
  00 02 04 05 06 10 12 14 15 16
  20 22 24 25 26

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2021 at 15:40:09)
 2. danhlolayvo

  danhlolayvo

  Đ.Ký:
  03/03/2019
  Bài viết:
  6,821
  Được thích:
  4,937
  Xu:
  845,738
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 30/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 23 số:
  22 23 27 28 31 32 36 37 40 41
  43 46 50 52 59 61 63 68 69 70
  72 73 77

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2021 at 15:40:10)
 3. vaobothoi

  vaobothoi

  Đ.Ký:
  03/03/2020
  Bài viết:
  6,811
  Được thích:
  4,930
  Xu:
  53,240
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 30/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 27 số:
  74 75 80 81 82 84 85 90 91 92
  94 95 00 01 02 04 05 10 11 12
  14 15 40 41 42 44 45

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2021 at 15:40:13)
 4. lienquan2019

  lienquan2019

  Đ.Ký:
  10/02/2019
  Bài viết:
  6,888
  Được thích:
  5,019
  Xu:
  12,463,090
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 30/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 27 số:
  70 71 78 79 80 87 88 89 96 97
  98 99 05 06 07 08 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 23

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2021 at 15:40:15)
 5. giacmotrua

  giacmotrua

  Đ.Ký:
  14/12/2020
  Bài viết:
  4,410
  Được thích:
  2,924
  Xu:
  562,922
  Ngày 30/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 16 số:
  00 01 04 05 08 10 13 14 17 19
  22 23 26 28 29 31

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2021 at 15:40:18)
 6. hoanghonxanh

  hoanghonxanh VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  31/03/2018
  Bài viết:
  6,765
  Được thích:
  4,854
  Xu:
  313,957
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 30/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 12 số:
  80 81 83 84 86 89 90 92 93 95
  98 99

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2021 at 15:40:20)
 7. vuanh886

  vuanh886

  Đ.Ký:
  13/08/2017
  Bài viết:
  6,996
  Được thích:
  5,155
  Xu:
  221,822
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 30/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 9 số:
  52 51 53 50 54 49 55 48 56

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2021 at 15:40:22)
 8. khongcohoiket

  khongcohoiket VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  08/01/2021
  Bài viết:
  4,177
  Được thích:
  2,706
  Xu:
  436,955
  Ngày 30/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 9 số:
  66 27 67 26 72 25 73 24 75

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2021 at 15:40:24)
 9. adayroihihi

  adayroihihi

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  7,974
  Được thích:
  7,070
  Xu:
  312,194
  Ngày 30/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 21 số:
  75 83 84 92 93 95 02 04 05 13
  14 15 20 22 23 24 25 27 29 31
  32

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2021 at 15:40:27)
 10. DAIPHAT88

  DAIPHAT88

  Đ.Ký:
  15/12/2020
  Bài viết:
  4,448
  Được thích:
  2,998
  Xu:
  620,976
  Ngày 30/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 25 số:
  12 15 18 20 21 24 27 29 30 38
  39 42 45 47 48 49 51 54 57 58
  60 65 67 72 74

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2021 at 15:40:29)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời