THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021

Đăng vào 'BOX THI ĐẤU' bởi nhat_chi_mai, 31/05/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. tuankhang1980

  tuankhang1980

  Đ.Ký:
  02/06/2019
  Bài viết:
  8,493
  Được thích:
  6,365
  Xu:
  1,375,274
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 23/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 30 số:
  43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
  53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
  63 64 65 66 67 68 69 79 89 99

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (23/06/2021 at 16:53:44)
 2. vuquy48

  vuquy48

  Đ.Ký:
  20/01/2021
  Bài viết:
  4,821
  Được thích:
  2,590
  Xu:
  93,502
  Ngày 23/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 30 số:
  41 43 45 46 47 48 50 53 55 57
  63 64 65 66 67 69 73 75 77 78
  82 83 84 85 87 91 93 95 96 97

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (23/06/2021 at 16:53:46)
 3. caligo

  caligo

  Đ.Ký:
  17/01/2021
  Bài viết:
  4,843
  Được thích:
  2,646
  Xu:
  812,390
  Ngày 23/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 14 số:
  51 53 56 57 59 60 62 65 66 68
  69 75 78 79

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (23/06/2021 at 16:53:49)
 4. QuocLinh88

  QuocLinh88

  Đ.Ký:
  21/01/2021
  Bài viết:
  4,848
  Được thích:
  2,631
  Xu:
  384,194
  Ngày 23/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 29 số:
  53 55 56 57 59 60 62 64 65 66
  68 69 75 78 79 80 82 83 84 86
  87 88 91 92 93 95 96 97 99

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (23/06/2021 at 16:53:50)
 5. quocanhht

  quocanhht

  Đ.Ký:
  05/02/2020
  Bài viết:
  7,808
  Được thích:
  5,102
  Xu:
  1,222,786
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 23/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 19 số:
  52 53 54 55 63 64 65 66 67 69
  90 91 92 93 94 95 96 97 99

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (23/06/2021 at 16:53:52)
 6. mo3cang

  mo3cang VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  8,671
  Được thích:
  7,068
  Xu:
  1,988,011
  Ngày 23/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 19 số:
  69 68 67 64 63 62 61 60 53 52
  46 43 96 42 37 36 35 34 33

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (23/06/2021 at 16:53:54)
 7. co3bich

  co3bich

  Đ.Ký:
  19/12/2020
  Bài viết:
  5,220
  Được thích:
  3,008
  Xu:
  212,579
  Ngày 23/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 25 số:
  80 85 86 87 88 89 94 95 97 98
  03 04 05 06 07 08 13 14 15 17
  23 24 25 30 31

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (23/06/2021 at 16:53:56)
 8. timlo2nhay

  timlo2nhay

  Đ.Ký:
  04/06/2019
  Bài viết:
  8,456
  Được thích:
  6,257
  Xu:
  93,024
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 23/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 28 số:
  92 91 89 97 88 87 86 84 82 81
  79 78 77 76 74 72 71 69 68 67
  66 64 62 61 59 58 57 56

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (23/06/2021 at 16:53:58)
 9. WIN2020

  WIN2020

  Đ.Ký:
  01/01/2021
  Bài viết:
  5,026
  Được thích:
  2,822
  Xu:
  193,349
  Ngày 23/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 29 số:
  07 11 12 14 15 16 21 24 34 39
  41 42 43 48 70 75 76 78 79 84
  85 87 88 89 93 94 96 97 98

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (23/06/2021 at 16:54:00)
 10. khongcogihet

  khongcogihet

  Đ.Ký:
  19/01/2021
  Bài viết:
  4,938
  Được thích:
  2,682
  Xu:
  164,808
  Ngày 23/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 28 số:
  03 05 06 07 08 10 12 14 15 16
  17 19 21 23 24 25 26 28 29 30
  32 33 34 35 37 38 41 42

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (23/06/2021 at 16:54:06)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời