THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021

Đăng vào 'BOX THI ĐẤU' bởi nhat_chi_mai, 31/05/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. vuanh886

  vuanh886

  Đ.Ký:
  13/08/2017
  Bài viết:
  4,768
  Được thích:
  4,356
  Xu:
  21,436,076
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 23/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 20 số:
  75 76 78 79 80 81 84 85 88 90
  93 94 97 98 99 02 03 04 06 08

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (23/06/2021 at 16:53:14)
 2. danhlolayvo

  danhlolayvo

  Đ.Ký:
  03/03/2019
  Bài viết:
  4,598
  Được thích:
  4,128
  Xu:
  25,129,813
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 23/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 11 số:
  35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
  45

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (23/06/2021 at 16:53:18) , Xyz18 (23/06/2021 at 02:11:00)
 3. hoanghonxanh

  hoanghonxanh

  Đ.Ký:
  31/03/2018
  Bài viết:
  4,532
  Được thích:
  4,068
  Xu:
  18,768,425
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 23/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 15 số:
  58 93 56 53 52 51 48 43 42 38
  36 33 30 26 21

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (23/06/2021 at 16:53:23) , Xyz18 (23/06/2021 at 02:10:59)
 4. Xyz18

  Xyz18

  Đ.Ký:
  18/05/2018
  Bài viết:
  6,423
  Được thích:
  7,318
  Xu:
  3,320,360
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 23/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 30 số:
  00 01 03 04 10 12 13 19 21 28
  30 31 37 38 40 46 47 49 55 56
  58 59 64 65 67 68 73 74 76 77

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (23/06/2021 at 16:53:25)
 5. motobike

  motobike

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  5,650
  Được thích:
  6,229
  Xu:
  33,972,229
  Ngày 23/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 21 số:
  86 87 88 91 95 96 00 01 04 05
  06 08 10 13 14 15 17 19 23 26
  28

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (23/06/2021 at 16:53:27) , Xyz18 (23/06/2021 at 18:41:25)
 6. ditimbachthu

  ditimbachthu

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  5,666
  Được thích:
  6,191
  Xu:
  26,260,257
  Ngày 23/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 23 số:
  18 21 22 24 27 28 31 35 67 68
  71 72 75 77 81 82 84 85 88 91
  94 95 97

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (23/06/2021 at 16:53:29) , Xyz18 (23/06/2021 at 18:41:17)
 7. alololo

  alololo

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  5,649
  Được thích:
  6,167
  Xu:
  22,771,111
  Ngày 23/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 6 số:
  31 30 29 23 19 14

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (23/06/2021 at 16:53:33) , Xyz18 (23/06/2021 at 18:41:16)
 8. numoneyee

  numoneyee

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  5,661
  Được thích:
  6,193
  Xu:
  27,488,815
  Ngày 23/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 15 số:
  73 74 76 78 79 83 84 86 88 89
  93 94 96 98 99

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (23/06/2021 at 16:53:35) , Xyz18 (23/06/2021 at 18:41:19)
 9. Cauamhanoi

  Cauamhanoi

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  5,649
  Được thích:
  6,220
  Xu:
  32,206,086
  Ngày 23/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 26 số:
  45 48 50 51 52 54 55 57 58 60
  61 67 70 72 73 75 76 78 79 81
  82 84 85 87 88 89

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (23/06/2021 at 16:53:37) , Xyz18 (23/06/2021 at 18:41:20)
 10. langthangtimso

  langthangtimso

  Đ.Ký:
  26/05/2019
  Bài viết:
  5,437
  Được thích:
  5,473
  Xu:
  24,424,818
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 23/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 29 số:
  05 08 10 13 14 15 17 18 23 31
  32 33 35 36 38 41 45 50 51 53
  54 56 59 63 65 68 71 78 80

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (23/06/2021 at 16:53:39)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này