THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 01/2021

Đăng vào 'BOX THI ĐẤU' bởi mien_dat_hua, 31/12/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. lamlaitudau2020

  lamlaitudau2020

  Đ.Ký:
  06/12/2020
  Bài viết:
  4,502
  Được thích:
  3,032
  Xu:
  465,170
  Ngày 29/01/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 18 số:
  40 41 45 66 67 68 70 71 75 76
  77 78 90 91 95 96 97 98

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 01/2021
   
 2. tuankhang1980

  tuankhang1980

  Đ.Ký:
  02/06/2019
  Bài viết:
  7,717
  Được thích:
  6,333
  Xu:
  1,011,445
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 29/01/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 25 số:
  13 18 19 20 21 22 24 25 27 28
  82 83 84 85 86 88 89 90 91 92
  93 94 95 97 98

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 01/2021
   
 3. ChiThichXien

  ChiThichXien

  Đ.Ký:
  15/08/2019
  Bài viết:
  1,394
  Được thích:
  1,730
  Xu:
  20,053,650
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 29/01/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 20 số:
  30 33 34 37 39 43 70 73 75 93
  35 40 42 44 46 47 74 77 78 95

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 01/2021
   
 4. danvietanhhung

  danvietanhhung VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  7,877
  Được thích:
  7,008
  Xu:
  849,915
  Ngày 29/01/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 29 số:
  04 05 06 09 11 14 15 16 20 21
  24 25 26 30 31 71 75 76 79 80
  81 84 85 86 89 90 94 95 96

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 01/2021
   
 5. January

  January

  Đ.Ký:
  22/12/2018
  Bài viết:
  1,907
  Được thích:
  3,251
  Xu:
  49,057,959
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 29/01/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 10 số:
  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 01/2021
   
 6. AnBao

  AnBao

  Đ.Ký:
  23/05/2019
  Bài viết:
  7,683
  Được thích:
  6,324
  Xu:
  68,045
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 29/01/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 19 số:
  93 96 97 98 07 11 14 15 16 19
  23 24 28 32 33 34 37 39 41

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 01/2021
   
 7. consokydieu

  consokydieu

  Đ.Ký:
  29/12/2020
  Bài viết:
  4,339
  Được thích:
  2,893
  Xu:
  670,880
  Ngày 29/01/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 21 số:
  34 46 48 33 49 31 60 61 30 62
  09 63 64 08 66 07 67 68 06 90
  04

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 01/2021
   
 8. xosoxmien

  xosoxmien

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  7,898
  Được thích:
  6,983
  Xu:
  1,189,811
  Ngày 29/01/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 26 số:
  09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  19 71 76 77 78 79 81 86 87 88
  89 91 96 97 98 99

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 01/2021
   
 9. adayroihihi

  adayroihihi

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  7,976
  Được thích:
  7,070
  Xu:
  312,394
  Ngày 29/01/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 30 số:
  78 77 86 70 69 68 87 61 59 58
  89 57 56 55 90 54 53 52 91 51
  50 43 92 41 40 34 93 32 31 25

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 01/2021
   
 10. giahuy912

  giahuy912

  Đ.Ký:
  03/02/2020
  Bài viết:
  7,051
  Được thích:
  5,187
  Xu:
  509,266
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 29/01/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 23 số:
  14 16 18 20 23 24 27 29 30 32
  33 34 36 38 39 42 43 47 48 49
  50 52 54

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 01/2021
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời