THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021

Đăng vào 'BOX THI ĐẤU' bởi Bogia555, 31/03/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. MRNam86

  MRNam86

  Đ.Ký:
  19/11/2017
  Bài viết:
  5,217
  Được thích:
  4,495
  Xu:
  333,397
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 01/04/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 8 số:
  23 26 28 29 31 22 32 35

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (07/04/2021 at 01:29:08)
 2. vtvcab

  vtvcab

  Đ.Ký:
  11/12/2020
  Bài viết:
  2,896
  Được thích:
  2,543
  Xu:
  2,828,990
  Ngày 01/04/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 29 số:
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 11
  13 14 20 21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31 32 33 34 35 36

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (07/04/2021 at 01:29:11)
 3. Hoiyeulo

  Hoiyeulo

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  10,183
  Được thích:
  47,648
  Xu:
  103,434,604
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0925700166
  Ngày 01/04/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 20 số:
  20 24 34 42 43 48 52 54 57 58
  60 61 63 67 68 84 93 94 97 98

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (07/04/2021 at 01:29:14)
 4. TTPL7986

  TTPL7986

  Đ.Ký:
  03/08/2018
  Bài viết:
  5,140
  Được thích:
  4,353
  Xu:
  251,612
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 01/04/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 19 số:
  16 18 19 20 21 29 30 34 39 41
  43 45 46 47 48 49 50 54 61

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (07/04/2021 at 01:29:52)
 5. Hoiyeulo

  Hoiyeulo

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  10,183
  Được thích:
  47,648
  Xu:
  103,434,604
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0925700166
  Ngày 01/04/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 20 số:
  20 24 34 42 43 48 52 54 57 58
  60 61 63 67 68 84 93 94 97 98

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (07/04/2021 at 01:29:55)
 6. danhnhothoi

  danhnhothoi

  Đ.Ký:
  21/05/2019
  Bài viết:
  6,136
  Được thích:
  5,881
  Xu:
  12,579,979
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 01/04/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 15 số:
  50 51 57 60 66 69 75 78 79 84
  87 88 93 96 97

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (07/04/2021 at 01:29:59)
 7. HoangMinhTu

  HoangMinhTu

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  6,299
  Được thích:
  6,606
  Xu:
  2,969,806
  Ngày 01/04/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 19 số:
  88 90 91 93 00 01 02 04 05 06
  09 10 11 13 14 15 18 19 20

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (07/04/2021 at 01:30:38)
 8. tuankhang1980

  tuankhang1980

  Đ.Ký:
  02/06/2019
  Bài viết:
  6,149
  Được thích:
  5,915
  Xu:
  1,425,036
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 01/04/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 24 số:
  33 18 34 36 37 16 40 41 43 15
  45 46 50 14 51 52 54 13 55 59
  60 09 61 63

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (07/04/2021 at 01:30:39)
 9. nguyenyenlinh

  nguyenyenlinh

  Đ.Ký:
  22/12/2020
  Bài viết:
  2,770
  Được thích:
  2,465
  Xu:
  1,362,332
  Ngày 01/04/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 21 số:
  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  29 34 35 37 38 39 44 45 47 48
  49

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (07/04/2021 at 01:32:46)
 10. giaosuxoay

  giaosuxoay

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  6,359
  Được thích:
  6,703
  Xu:
  867,597
  Ngày 01/04/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 30 số:
  01 02 04 07 09 10 11 13 16 18
  20 22 25 27 29 31 34 36 38 39
  40 43 45 47 48 52 54 56 57 59

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (07/04/2021 at 01:32:50)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này