THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021

Đăng vào 'BOX THI ĐẤU' bởi Bogia555, 31/03/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. phuquoc

  phuquoc

  Đ.Ký:
  13/01/2021
  Bài viết:
  4,594
  Được thích:
  2,711
  Xu:
  132,333
  Ngày 30/04/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 12 số:
  36 40 42 44 45 47 51 53 03 54
  56 57

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/05/2021 at 01:13:02)
 2. consokydieu

  consokydieu

  Đ.Ký:
  29/12/2020
  Bài viết:
  4,759
  Được thích:
  2,914
  Xu:
  89,994
  Ngày 30/04/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 20 số:
  91 92 93 95 96 04 05 14 19 28
  29 38 39 40 41 46 47 48 50 55

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/05/2021 at 01:13:04)
 3. anhnumberone

  anhnumberone

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  8,290
  Được thích:
  6,932
  Xu:
  133,473
  Ngày 30/04/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 9 số:
  43 45 47 48 49 51 52 54 56

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/05/2021 at 01:13:06)
 4. quocanhht

  quocanhht

  Đ.Ký:
  05/02/2020
  Bài viết:
  7,450
  Được thích:
  5,093
  Xu:
  275,975
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 30/04/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 19 số:
  95 96 97 98 01 02 03 04 05 06
  07 09 30 31 32 33 34 36 38

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/05/2021 at 01:13:10)
 5. bietphailamsaoday

  bietphailamsaoday

  Đ.Ký:
  06/06/2019
  Bài viết:
  8,087
  Được thích:
  6,183
  Xu:
  516,855
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 30/04/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 6 số:
  49 50 02 52 54 55

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/05/2021 at 01:13:12)
 6. huyenhuyen

  huyenhuyen

  Đ.Ký:
  30/01/2020
  Bài viết:
  7,389
  Được thích:
  5,083
  Xu:
  690,391
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 30/04/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 17 số:
  16 17 18 20 21 22 23 24 26 27
  28 30 31 32 33 34 36

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/05/2021 at 01:13:14)
 7. Ronaldo7

  Ronaldo7

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  8,291
  Được thích:
  7,036
  Xu:
  486,817
  Ngày 30/04/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 26 số:
  58 59 60 61 62 67 68 69 70 72
  76 77 78 80 82 85 86 87 88 89
  90 92 94 95 96 98

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/05/2021 at 01:13:16)
 8. MRNam86

  MRNam86

  Đ.Ký:
  19/11/2017
  Bài viết:
  7,221
  Được thích:
  4,946
  Xu:
  398,369
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 30/04/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 13 số:
  43 04 45 47 49 51 52 54 58 59
  61 03 63

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/05/2021 at 01:13:18)
 9. hyvongwin

  hyvongwin

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  8,247
  Được thích:
  6,981
  Xu:
  250,732
  Ngày 30/04/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 17 số:
  33 36 07 39 40 41 42 43 45 48
  50 06 51 52 57 59 60

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/05/2021 at 01:13:20)
 10. mo3cang

  mo3cang

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  8,312
  Được thích:
  7,049
  Xu:
  469,963
  Ngày 30/04/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 21 số:
  89 93 95 96 97 98 02 04 05 06
  07 13 14 20 22 23 24 25 31 32
  33

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/05/2021 at 01:13:22)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời