THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021

Đăng vào 'BOX THI ĐẤU' bởi Bogia555, 31/03/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. tuankhang1980

  tuankhang1980

  Đ.Ký:
  02/06/2019
  Bài viết:
  6,586
  Được thích:
  6,065
  Xu:
  2,808,535
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 30/04/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 11 số:
  28 40 41 43 44 45 04 46 48 49
  50

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/05/2021 at 01:12:04)
 2. minhdiep

  minhdiep

  Đ.Ký:
  10/12/2016
  Bài viết:
  5,873
  Được thích:
  4,879
  Xu:
  1,258,808
  Ngày 30/04/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 19 số:
  20 23 24 26 69 73 75 78 80 81
  82 84 86 87 88 90 93 95 96

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/05/2021 at 01:12:07)
 3. tinhyeucuatoi

  tinhyeucuatoi

  Đ.Ký:
  03/12/2020
  Bài viết:
  3,382
  Được thích:
  2,789
  Xu:
  1,318,582
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 30/04/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 21 số:
  22 24 28 30 33 34 37 39 40 42
  43 48 49 52 57 58 59 60 64 67
  68

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/05/2021 at 01:12:09)
 4. kocannoinhieu

  kocannoinhieu

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  6,711
  Được thích:
  6,707
  Xu:
  60,920,555
  Ngày 30/04/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 19 số:
  02 04 05 06 07 11 13 14 15 16
  20 22 23 24 25 31 32 33 34

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/05/2021 at 01:12:11)
 5. dieuanh96

  dieuanh96

  Đ.Ký:
  30/05/2019
  Bài viết:
  6,497
  Được thích:
  5,913
  Xu:
  73,607
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 30/04/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 30 số:
  06 05 07 08 09 15 18 24 27 30
  31 04 32 33 34 35 36 37 38 39
  42 03 45 50 51 52 53 54 55 56

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/05/2021 at 01:12:13)
 6. EmLaTatCa

  EmLaTatCa

  Đ.Ký:
  26/12/2020
  Bài viết:
  3,247
  Được thích:
  2,624
  Xu:
  302,340
  Ngày 30/04/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 20 số:
  55 56 57 58 59 33 61 62 63 64
  65 66 67 68 69 32 71 72 73 74

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/05/2021 at 01:12:15)
 7. chosau18h

  chosau18h

  Đ.Ký:
  07/10/2017
  Bài viết:
  5,704
  Được thích:
  4,754
  Xu:
  152,792
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 30/04/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 18 số:
  91 92 95 01 10 13 17 18 19 22
  26 27 28 29 31 35 36 37

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/05/2021 at 01:12:17)
 8. visaolaithe

  visaolaithe

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  6,765
  Được thích:
  6,769
  Xu:
  13,438,769
  Ngày 30/04/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 11 số:
  57 58 59 60 03 66 67 68 69 75
  76

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/05/2021 at 01:12:19)
 9. bababyby

  bababyby

  Đ.Ký:
  21/02/2020
  Bài viết:
  5,701
  Được thích:
  4,646
  Xu:
  158,401
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 30/04/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 23 số:
  86 89 92 93 95 96 97 98 01 02
  04 05 06 07 10 11 13 14 15 16
  20 22 23

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/05/2021 at 01:12:21)
 10. ViettelDaily

  ViettelDaily

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  6,775
  Được thích:
  6,809
  Xu:
  531,042
  Ngày 30/04/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 7 số:
  29 30 31 32 33 34 35

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/05/2021 at 01:12:23)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec