PHÁT THƯỞNG TOPIC PHÁT THƯỞNG LOTO XIÊN THÁNG 10/2016

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 02/10/2016.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 20/10/2016

  TRÚNG XIÊN 2

  @yingyang07 : trúng xiên 2 26.10 thưởng 10000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng xiên 2 45.43 thưởng 10000 xu.
  @hanlode : trúng xiên 2 14.88 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  yingyang0726.1010000
  Hoalong68dedan45.4310000
  hanlode14.8810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Nam_Dai_Duong (26/10/2016 at 19:58:43)
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 21/10/2016


  TRÚNG XIÊN 2


  @SUSU : trúng xiên 2 82.98; 28.98 thưởng 20000 xu.

  @Culeed : trúng xiên 2 55.52; 52.82 thưởng 20000 xu.
  @NgocNgoc : trúng xiên 2 52.55 thưởng 10000 xu.
  @lelinh : trúng xiên 2 17.08 thưởng 10000 xu.
  @phattailoc6789 : trúng xiên 2 55.17 thưởng 10000 xu.
  @ELChapoGuzman : trúng xiên 2 35.52 thưởng 10000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng xiên 2 68.82 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  SUSU82.98; 28.9820000
  Culeed55.52; 52.8220000
  NgocNgoc52.5510000
  lelinh17.0810000
  phattailoc678955.1710000
  ELChapoGuzman35.5210000
  nhat_chi_mai68.8210000


  TRÚNG XIÊN 3


  @lelinh : trúng xiên 3 17.08.65 thưởng 40000 xu.

  @Culeed : trúng xiên 3 52.55.82 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  lelinh17.08.6540000
  Culeed52.55.8240000


  TRÚNG XIÊN 4


  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG


  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Nam_Dai_Duong (26/10/2016 at 19:58:38)
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 22/10/2016


  TRÚNG XIÊN 2


  @minhquang2016 : trúng xiên 2 70.71 thưởng 10000 xu.

  @mctq04 : trúng xiên 2 67.79 thưởng 10000 xu.
  @hoclamgiau : trúng xiên 2 09.90 thưởng 10000 xu.
  @hanlode : trúng xiên 2 79.67 thưởng 10000 xu.
  @yingyang07 : trúng xiên 2 03.33 thưởng 10000 xu.
  @BAO KHANH : trúng xiên 2 77.37 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201670.7110000
  mctq0467.7910000
  hoclamgiau09.9010000
  hanlode79.6710000
  yingyang0703.3310000
  BAO KHANH77.3710000


  TRÚNG XIÊN 3


  @hanlode : trúng xiên 3 79.67.33 thưởng 40000 xu.


  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  hanlode79.67.3340000


  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG


  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  hanoi2 (26/10/2016 at 20:51:48) , Nam_Dai_Duong (26/10/2016 at 19:58:31)
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 23/10/2016


  TRÚNG XIÊN 2


  @mctq04 : trúng xiên 2 57.87 thưởng 10000 xu.

  @Chacthang : trúng xiên 2 15.19 thưởng 10000 xu.
  @haithanh69 : trúng xiên 2 63.85 thưởng 10000 xu.
  @hanoi2 : trúng xiên 2 89.90 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mctq0457.8710000
  Chacthang15.1910000
  haithanh6963.8510000
  hanoi289.9010000


  TRÚNG XIÊN 3


  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4


  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG


  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  hanoi2 (26/10/2016 at 20:51:44) , Nam_Dai_Duong (26/10/2016 at 19:58:26)
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 24/10/2016


  TRÚNG XIÊN 2


  @Water77 : trúng xiên 2 98.50; 98.05 thưởng 20000 xu.

  @Nam_Dai_Duong : trúng xiên 2 05.94 thưởng 10000 xu.
  @Culeed : trúng xiên 2 64.42 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Water7798.50; 98.0520000
  Nam_Dai_Duong05.9410000
  Culeed64.4210000


  TRÚNG XIÊN 3


  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG


  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  hanoi2 (26/10/2016 at 20:51:39) , Nam_Dai_Duong (26/10/2016 at 19:58:00)
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 25/10/2016


  TRÚNG XIÊN 2


  @Nam_Dai_Duong : trúng xiên 2 94.66; 20.66; 20.94 thưởng 30000 xu.

  @dacnhantamangel : trúng xiên 2 13.16; 13.44 thưởng 20000 xu.
  @Chacthang : trúng xiên 2 12.16 thưởng 10000 xu.
  @lelinh : trúng xiên 2 17.08 thưởng 10000 xu.
  @hoclamgiau : trúng xiên 2 63.84 thưởng 10000 xu.
  @NgocNgoc : trúng xiên 2 12.26 thưởng 10000 xu.
  @SUSU : trúng xiên 2 44.79 thưởng 10000 xu.
  @Cat_Tuong : trúng xiên 2 79.44 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Nam_Dai_Duong94.66; 20.66; 20.9430000
  dacnhantamangel13.16; 13.4420000
  Chacthang12.1610000
  lelinh17.0810000
  hoclamgiau63.8410000
  NgocNgoc12.2610000
  SUSU44.7910000
  Cat_Tuong79.4410000


  TRÚNG XIÊN 3


  @dacnhantamangel : trúng xiên 3 13.16.44 thưởng 40000 xu.


  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  dacnhantamangel13.16.4440000


  TRÚNG XIÊN 4


  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG


  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  hanoi2 (26/10/2016 at 20:52:06) , Nam_Dai_Duong (26/10/2016 at 19:57:39)
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 26/10/2016


  TRÚNG XIÊN 2


  @hanoi2 : trúng xiên 2 34.82 thưởng 10000 xu.

  @Baminhbeo : trúng xiên 2 34.38 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  hanoi234.8210000
  Baminhbeo34.3810000


  TRÚNG XIÊN 3


  @Culeed : trúng xiên 3 34.53.61 thưởng 40000 xu.


  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Culeed34.53.6140000


  TRÚNG XIÊN 4


  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG


  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  hanoi2 (26/10/2016 at 20:52:20) , Nam_Dai_Duong (26/10/2016 at 19:57:44)
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 27/10/2016


  TRÚNG XIÊN 2


  @hanoi2 : trúng xiên 2 95.42 thưởng 10000 xu.


  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  hanoi295.4210000


  TRÚNG XIÊN 3


  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG


  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 28/10/2016


  TRÚNG XIÊN 2


  @SUSU : trúng xiên 2 14.78; 41.78 thưởng 20000 xu.

  @danv411 : trúng xiên 2 80.89 thưởng 10000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng xiên 2 43.77 thưởng 10000 xu.
  @dacnhantamangel : trúng xiên 2 14.37 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  SUSU14.78; 41.7820000
  danv41180.8910000
  nhat_chi_mai43.7710000
  dacnhantamangel14.3710000


  TRÚNG XIÊN 3


  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4


  @aqnettopcontrac : trúng xiên 3 14.41.56.65 thưởng 100000 xu.


  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  aqnettopcontrac14.41.56.65100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG


  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 29/10/2016


  TRÚNG XIÊN 2


  @Cat_Tuong : trúng xiên 2 00.17; 00.71 thưởng 20000 xu.

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 70.71 thưởng 10000 xu.
  @honinh : trúng xiên 2 46.71 thưởng 10000 xu.
  @Chacthang : trúng xiên 2 12.15 thưởng 10000 xu.
  @hoclamgiau : trúng xiên 2 66.36 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Cat_Tuong00.17; 00.7120000
  minhquang201670.7110000
  honinh46.7110000
  Chacthang12.1510000
  hoclamgiau66.3610000


  TRÚNG XIÊN 3


  @minhquang2016 : trúng xiên 3 70.71.72 thưởng 40000 xu.


  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  minhquang201670.71.7240000


  TRÚNG XIÊN 4


  @minhquang2016 : trúng xiên 3 70.71.72.73 thưởng 100000 xu.


  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  minhquang201670.71.72.73100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG


  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec