PHÁT THƯỞNG TOPIC PHÁT THƯỞNG LOTO XIÊN THÁNG 1/2017

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 31/12/2016.

 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 19/01/2017  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  SONGTHU (26/01/2017 at 18:59:53) , Pony (25/01/2017 at 07:56:11)
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 20/01/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @Nam_Dai_Duong : trúng xiên 2 45.54 thưởng 10000 xu.
  @lelinh : trúng xiên 2 35.45 thưởng 10000 xu.
  @Water77 : trúng xiên 2 88.68 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Nam_Dai_Duong45.5410000
  lelinh35.4510000
  Water7788.6810000

  TRÚNG XIÊN 3

  @nhat_chi_mai : trúng xiên 3 06.28.57 thưởng 40000 xu.
  @Water77 : trúng xiên 3 22.88.68 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  nhat_chi_mai06.28.5740000
  Water7722.88.6840000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  SONGTHU (26/01/2017 at 18:59:56)
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 21/01/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @Pony : trúng xiên 2 00.01 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 35.53 thưởng 10000 xu.
  @hanoi2 : trúng xiên 2 00.70 thưởng 10000 xu.
  @BaoChau : trúng xiên 2 80.19 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Pony00.0110000
  danv41135.5310000
  hanoi200.7010000
  BaoChau80.1910000

  TRÚNG XIÊN 3

  @lelinh : trúng xiên 3 27.23.20 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  lelinh27.23.2040000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  SONGTHU (26/01/2017 at 18:59:58) , Pony (25/01/2017 at 07:56:23) , hanoi2 (21/01/2017 at 20:32:00)
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 22/01/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @lhha : trúng xiên 2 11.88; 11.12 thưởng 20000 xu.
  @Thuminh : trúng xiên 2 24.28 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 07.11 thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 74.57 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  lhha11.88; 11.1220000
  Thuminh24.2810000
  danv41107.1110000
  Npt74.5710000

  TRÚNG XIÊN 3

  @danv411 : trúng xiên 3 07.74.11 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  danv41107.74.1140000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  SONGTHU (26/01/2017 at 19:00:00) , Pony (25/01/2017 at 07:56:29)
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 23/01/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @Pony : trúng xiên 2 52.51 thưởng 10000 xu.
  @AnhAnh : trúng xiên 2 52.64 thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 03.30 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Pony52.5110000
  AnhAnh52.6410000
  Npt03.3010000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  SONGTHU (26/01/2017 at 19:00:02) , Pony (25/01/2017 at 07:56:32)
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 24/01/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @Hoiyeulo : trúng xiên 2 31.36; 31.23 thưởng 20000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Hoiyeulo31.36; 31.2320000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  SONGTHU (26/01/2017 at 19:00:07) , Thuminh (01/02/2017 at 21:54:30) , Pony (25/01/2017 at 07:56:39)
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 25/01/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 72.73 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 94.96 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201672.7310000
  danv41194.9610000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  SONGTHU (26/01/2017 at 19:00:09) , Thuminh (01/02/2017 at 21:54:24)
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 26/01/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @meomisa17 : trúng xiên 2 44.54; 44.66 thưởng 20000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 20.03 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  meomisa1744.54; 44.6620000
  Npt20.0310000

  TRÚNG XIÊN 3

  @meomisa17 : trúng xiên 3 44.54.66 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  meomisa1744.54.6640000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  SONGTHU (26/01/2017 at 19:00:11) , Thuminh (01/02/2017 at 21:54:15)