PHÁT THƯỞNG TOPIC PHÁT THƯỞNG LOTO XIÊN THÁNG 1/2017

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 31/12/2016.

 1. Đây là topic vinh danh những thành viên chốt trúng loto xiên hàng ngày. Các bạn nếu có thắc mắc, vui lòng qua topic thắc măc pót ý kiến, không được thắc thắc măc ở đây nhé. Thanks
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Pony (09/01/2017 at 19:32:23) , choaitinhyeu (02/01/2017 at 01:04:43)
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 01/01/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @hongsontnth : trúng xiên 2 17.19; 19.27 thưởng 20000 xu.
  @hanlode : trúng xiên 2 51.95 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  hongsontnth17.19; 19.2720000
  hanlode51.9510000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Pony (09/01/2017 at 19:32:21) , choaitinhyeu (02/01/2017 at 01:04:53)
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 02/01/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @lelinh : trúng xiên 2 11.21 thưởng 10000 xu.
  @Pony : trúng xiên 2 03.70 thưởng 10000 xu.
  @0919986666 : trúng xiên 2 09.33 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  lelinh11.2110000
  Pony03.7010000
  091998666609.3310000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Pony (09/01/2017 at 19:32:18)
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 03/01/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @BaoChau : trúng xiên 2 36.39 thưởng 10000 xu.
  @CHUNGDUNG5555 : trúng xiên 2 23.32 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 35.47 thưởng 10000 xu.
  @haithanh69 : trúng xiên 2 73.76 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  BaoChau36.3910000
  CHUNGDUNG555523.3210000
  danv41135.4710000
  haithanh6973.7610000

  TRÚNG XIÊN 3

  @haithanh69 : trúng xiên 3 01.76.39 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  haithanh6901.76.3940000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Pony (09/01/2017 at 19:32:16)
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 04/01/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @hongsontnth : trúng xiên 2 76.48; 95.65 thưởng 20000 xu.
  @haithanh69 : trúng xiên 2 39.93 thưởng 10000 xu.
  @qiumj : trúng xiên 2 77.59 thưởng 10000 xu.
  @kirito : trúng xiên 2 90.76 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  hongsontnth76.48; 95.6520000
  haithanh6939.9310000
  qiumj77.5910000
  kirito90.7610000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Pony (09/01/2017 at 19:32:15)
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 05/01/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @saokim : trúng xiên 2 27.72; 04.74 thưởng 20000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 2 81.85 thưởng 10000 xu.
  @lelinh : trúng xiên 2 36.69 thưởng 10000 xu.
  @Cat_Tuong : trúng xiên 2 18.46 thưởng 10000 xu.
  @___bupsenxanh__ : trúng xiên 2 81.85 thưởng 10000 xu.
  @hongsontnth : trúng xiên 2 46.38 thưởng 10000 xu.
  @CHUNGDUNG5555 : trúng xiên 2 27.72 thưởng 10000 xu.
  @BAO KHANH : trúng xiên 2 19.68 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  saokim27.72; 04.7420000
  minhquang201681.8510000
  lelinh36.6910000
  Cat_Tuong18.4610000
  ___bupsenxanh__81.8510000
  hongsontnth46.3810000
  CHUNGDUNG555527.7210000
  BAO KHANH19.6810000

  TRÚNG XIÊN 3

  @saokim : trúng xiên 3 27.04.14; 72.04.14; 27.74.04 thưởng 120000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  saokim27.04.14; 72.04.14; 27.74.04120000

  TRÚNG XIÊN 4

  @saokim : trúng xiên 3 27.72.14.74; 27.72.04.74 thưởng 200000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  saokim27.72.14.74; 27.72.04.74200000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Pony (09/01/2017 at 19:32:02) , andrewmai (15/01/2017 at 23:15:22)
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 06/01/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 51.52 thưởng 10000 xu.
  @CHUNGDUNG5555 : trúng xiên 2 08.80 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201651.5210000
  CHUNGDUNG555508.8010000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Pony (09/01/2017 at 19:32:06)
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 07/01/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 74.75 thưởng 10000 xu.
  @BaoChau : trúng xiên 2 42.34 thưởng 10000 xu.
  @hongsontnth : trúng xiên 2 21.79 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201674.7510000
  BaoChau42.3410000
  hongsontnth21.7910000

  TRÚNG XIÊN 3

  @hongsontnth : trúng xiên 3 21.79.19; 79.21.19 thưởng 80000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  hongsontnth21.79.19; 79.21.1980000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Pony (09/01/2017 at 19:32:03)
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 08/01/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @Hoiyeulo : trúng xiên 2 62.67; 67.95 thưởng 20000 xu.
  @BAO KHANH : trúng xiên 2 03.67; 62.02 thưởng 20000 xu.
  @SUSU : trúng xiên 2 20.02 thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng xiên 2 62.67 thưởng 10000 xu.
  @Hoasang : trúng xiên 2 19.91 thưởng 10000 xu.
  @haigu : trúng xiên 2 20.72 thưởng 10000 xu.
  @Cuongquanhp87 : trúng xiên 2 81.95 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Hoiyeulo62.67; 67.9520000
  BAO KHANH03.67; 62.0220000
  SUSU20.0210000
  Thuminh62.6710000
  Hoasang19.9110000
  haigu20.7210000
  Cuongquanhp8781.9510000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Hoiyeulo : trúng xiên 3 67.80.95; 62.80.95 thưởng 80000 xu.
  @Chacthang : trúng xiên 3 62.02.20 thưởng 40000 xu.
  @Thuminh : trúng xiên 3 62.67.73 thưởng 40000 xu.
  @BAO KHANH : trúng xiên 3 02.03.67 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Hoiyeulo67.80.95; 62.80.9580000
  Chacthang62.02.2040000
  Thuminh62.67.7340000
  BAO KHANH02.03.6740000

  TRÚNG XIÊN 4

  @Hoiyeulo : trúng xiên 3 67.62.80.95 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  Hoiyeulo67.62.80.95100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 09/01/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @Water77 : trúng xiên 2 88.38; 33.88 thưởng 20000 xu.
  @yingyang07 : trúng xiên 2 33.38 thưởng 10000 xu.
  @Pony : trúng xiên 2 33.88 thưởng 10000 xu.
  @Baminhbeo : trúng xiên 2 33.88 thưởng 10000 xu.
  @BAO KHANH : trúng xiên 2 43.57 thưởng 10000 xu.
  @HOANG YEN : trúng xiên 2 33.88 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Water7788.38; 33.8820000
  yingyang0733.3810000
  Pony33.8810000
  Baminhbeo33.8810000
  BAO KHANH43.5710000
  HOANG YEN33.8810000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Pony : trúng xiên 3 38.88.33 thưởng 40000 xu.
  @HOANG YEN : trúng xiên 3 33.88.66 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Pony38.88.3340000
  HOANG YEN33.88.6640000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Pony (09/01/2017 at 19:31:38) , minhquang2016 (14/01/2017 at 19:52:00)