ĐẶC BIỆT TOPIC DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY THÁNG 08/2017

Đăng vào 'BOX ĐẶC BIỆT' bởi mien_dat_hua, 31/07/2017.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Từ 16/08/2017 đến 18/08/2017.
  Nuôi dàn đặc biệt 10 số:
  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

  ------------------------------------
  TOPIC DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY THÁNG 08/2017
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/08/2017 at 11:19:30) , Dodonguyen (17/08/2017 at 15:21:29) , Thuminh (16/08/2017 at 23:20:43) , thantai368 (16/08/2017 at 10:37:43) , hoangmui (17/05/2018 at 11:30:31)
 2. Từ 16/08/2017 đến 18/08/2017.
  Nuôi dàn đặc biệt 10 số:
  60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

  ------------------------------------
  TOPIC DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY THÁNG 08/2017
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/08/2017 at 11:19:36) , Dodonguyen (17/08/2017 at 15:21:31) , Thuminh (16/08/2017 at 23:20:45) , thantai368 (16/08/2017 at 10:37:45) , hoangmui (17/05/2018 at 11:30:32)
 3. Hoiyeulo

  Hoiyeulo

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  10,219
  Được thích:
  47,694
  Xu:
  104,624,104
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0925700166
  Từ 16/08/2017 đến 18/08/2017.
  Nuôi dàn đặc biệt 40 số:
  19 91 28 82 37 73 46 64 55 00
  01 10 29 92 38 83 47 74 56 65
  08 80 17 71 26 62 35 53 44 99
  09 90 18 81 27 72 36 63 45 54

  ------------------------------------
  TOPIC DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY THÁNG 08/2017
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/08/2017 at 11:19:38) , Dodonguyen (17/08/2017 at 15:21:34) , Thuminh (16/08/2017 at 23:20:47) , thantai368 (16/08/2017 at 10:37:46) , hoangmui (17/05/2018 at 11:30:33)
 4. Từ 16/08/2017 đến 18/08/2017.
  Nuôi dàn đặc biệt 10 số:
  24 29 42 92 74 47 79 97 03 30

  ------------------------------------
  TOPIC DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY THÁNG 08/2017
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/08/2017 at 11:19:41) , Dodonguyen (17/08/2017 at 15:21:37) , Thuminh (16/08/2017 at 23:20:51) , thantai368 (16/08/2017 at 10:37:48) , hoangmui (17/05/2018 at 11:30:35)
 5. 1tuankiem10cuthoi

  1tuankiem10cuthoi

  Đ.Ký:
  16/01/2017
  Bài viết:
  1,474
  Được thích:
  16,654
  Xu:
  12,475,140
  Giới tính:
  Nam
  Từ 16/08/2017 đến 18/08/2017.
  Nuôi dàn đặc biệt 40 số:
  70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  00 11 22 33 44 55 66 88 99 05
  50 16 61 27 38 83 49 94 07 17
  37 47 57 67 87 97 40 80 90 20

  ------------------------------------
  TOPIC DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY THÁNG 08/2017
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/08/2017 at 11:19:43) , Dodonguyen (17/08/2017 at 15:21:59) , Thuminh (16/08/2017 at 23:20:54) , thantai368 (16/08/2017 at 21:13:25) , hoangmui (17/05/2018 at 11:30:36)
 6. TIMLUCBINH123

  TIMLUCBINH123

  Đ.Ký:
  25/03/2017
  Bài viết:
  7,752
  Được thích:
  44,306
  Xu:
  11,432,476
  Giới tính:
  Nữ
  Từ 16/08/2017 đến 18/08/2017.
  Nuôi dàn đặc biệt 36 số:
  02 07 70 57 75 15 52 87 78 89
  98 56 65 08 80 18 81 28 82 83
  48 84 58 85 68 86 88 99 44 49
  94 09 90 19 59 95

  ------------------------------------
  TOPIC DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY THÁNG 08/2017
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/08/2017 at 11:19:45) , Dodonguyen (17/08/2017 at 15:22:02) , Thuminh (16/08/2017 at 23:20:55) , thantai368 (16/08/2017 at 21:13:23) , hoangmui (17/05/2018 at 11:30:38)
 7. DotCuDong

  DotCuDong

  Đ.Ký:
  25/10/2016
  Bài viết:
  4,485
  Được thích:
  32,551
  Xu:
  52
  Giới tính:
  Nam
  Từ 16/08/2017 đến 18/08/2017.
  Nuôi dàn đặc biệt 36 số:
  07 70 17 71 27 72 37 73 47 74
  57 75 67 76 77 78 87 79 97 08
  80 18 81 28 82 38 83 48 84 58
  85 68 86 88 89 98

  ------------------------------------
  TOPIC DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY THÁNG 08/2017
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/08/2017 at 11:19:47) , Dodonguyen (17/08/2017 at 15:22:04) , Thuminh (16/08/2017 at 23:20:58) , thantai368 (16/08/2017 at 21:13:21) , dapchet (16/08/2017 at 17:08:22) , hoangmui (17/05/2018 at 11:30:40)
 8. Từ 16/08/2017 đến 18/08/2017.
  Nuôi dàn đặc biệt 36 số:
  03 08 13 18 23 28 30 31 32 33
  34 35 36 37 38 39 43 48 53 58
  63 68 73 78 80 81 82 83 84 85
  86 87 88 89 93 98

  ------------------------------------
  TOPIC DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY THÁNG 08/2017
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Dodonguyen (17/08/2017 at 15:22:06) , Thuminh (16/08/2017 at 23:21:00) , thantai368 (16/08/2017 at 21:13:19) , dapchet (16/08/2017 at 17:08:19) , hoangmui (17/05/2018 at 11:30:41)
 9. dapchet

  dapchet

  Đ.Ký:
  26/11/2016
  Bài viết:
  2,973
  Được thích:
  18,559
  Xu:
  29,873,416
  Giới tính:
  Nam
  Từ 16/08/2017 đến 18/08/2017.
  Nuôi dàn đặc biệt 40 số:
  03 05 06 09 15 26 27 29 35 39
  42 43 45 46 47 48 49 53 56 58
  60 62 63 65 67 69 73 75 76 79
  80 83 85 89 90 93 96 97 19 64

  ------------------------------------
  TOPIC DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY THÁNG 08/2017
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/08/2017 at 11:19:52) , Dodonguyen (17/08/2017 at 15:22:09) , Thuminh (16/08/2017 at 23:21:02) , thantai368 (16/08/2017 at 21:13:17) , hoangmui (17/05/2018 at 11:30:42)
 10. Từ 17/08/2017 đến 19/08/2017.
  Nuôi dàn đặc biệt 40 số:
  15 51 16 61 19 91 12 21 05 09
  52 62 29 92 03 30 23 32 35 36
  63 39 93 14 41 24 42 45 54 46
  64 49 94 08 18 81 82 58 68 86

  ------------------------------------
  TOPIC DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY THÁNG 08/2017
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/08/2017 at 11:20:00) , Dodonguyen (17/08/2017 at 15:22:15) , Thuminh (16/08/2017 at 23:21:08) , hoangmui (17/05/2018 at 11:30:51)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời