K.NGHIỆM TOPIC DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CỦA @TuyDuyenTroi

Đăng vào 'Chia sẻ kinh nghiệm' bởi Admin, 24/09/2019.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. levantrung

  levantrung

  Đ.Ký:
  21/09/2016
  Bài viết:
  164
  Được thích:
  1,056
  Xu:
  12,145,570
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0123456789
  24.11

  ĐÀ LẠT

  GĐB

  88 cặp số

  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,65,66,68,69,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97

  78 cặp số

  00,01,02,05,07,08,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,52,53,55,58,59,60,61,62,63,65,66,68,69,71,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,91,93,94,95,96,97

  68 cặp số

  00,01,02,05,07,08,10,11,12,15,16,17,19,21,22,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,52,53,55,58,59,60,61,62,63,65,66,68,69,71,73,74,76,78,79,81,82,83,84,85,88,94,95,96,97

  kon tum

  gđb

  88 cặp số

  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,51,52,55,56,57,58,59,60,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  78 cặp số

  00,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,51,52,55,56,57,59,60,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,78,80,83,84,85,87,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99

  68 cặp số

  02,04,05,06,07,08,09,11,12,13,15,16,17,19,21,24,25,26,27,28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,44,45,46,47,48,49,51,52,55,56,57,59,60,64,66,67,68,69,70,73,74,75,76,78,80,83,84,85,87,88,91,94,95,96,97,98,99

  hà nội

  gđb

  88 cặp số

  01,02,03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,96,97,98,99

  78 cặp số

  01,02,03,04,05,06,07,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,57,58,59,61,64,65,66,68,70,71,72,73,74,78,79,80,81,82,83,84,86,88,89,90,91,92,93,96,98,99

  68 cặp số

  01,02,03,04,05,07,10,13,16,17,18,19,20,22,23,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,54,55,57,58,59,61,64,65,66,68,70,71,72,73,74,78,79,81,82,83,84,86,88,91,92,93,96,98,99
  zaloapp.com/g/xhoxxk668

  made by PTN
   
 2. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  166
  Được thích:
  319
  Xu:
  11,052,830
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 24/11/2019
  Miền Nam - Đà Lạt - Đặc Biệt:
  **Dàn 84 số x 100k/1 số:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,49,50,51,52,53,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  **Dàn 77 số x 50k/1 số:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,49,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  **Dàn 65 số x 20k/1 số:
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,36,37,39,40,41,42,46,47,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  Miền Trung - Kon Tum - Đặc Biệt:
  ** Dàn 81 số x 100k/1 số:
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,47,48,49,50,52,53,57,58,59,61,62,63,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  ** Dàn 75 số x 50k/1 số:
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,37,38,39,40,41,47,48,49,50,52,57,58,59,61,62,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  ** Dàn 60 số x 20k/1 số:
  00,02,03,04,05,07,08,09,11,13,14,16,17,18,19,20,22,25,26,27,28,29,30,31,37,38,39,40,41,47,48,49,50,52,57,58,59,61,62,68,69,70,71,72,73,74,75,77,80,81,82,83,84,85,86,90,91,92,93,94,95,96,99
  Miền Bắc - Đặc Biệt:
  ** Dàn 84 số x 100k/1 số:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,26,28,29,30,31,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  ** Dàn 74 số x 50k/1 số:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,26,28,29,30,31,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89
  ** Dàn 64 số x 20k/1 số:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,26,28,29,30,31,34,36,38,39,50,51,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  levantrung (24/11/2019 at 14:14:05) , Thanhphosaulung123 (24/11/2019 at 21:51:54)
 3. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  166
  Được thích:
  319
  Xu:
  11,052,830
  Giới tính:
  Nam
  Khung 32 - Nuôi dàn 36 số 7 ngày tỉ lệ vào 5 - 10 - 20 - 40 - 80 - 200 - 500:
  Ngày 24/11 - 30/11: Nuôi chạm 1 6
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  levantrung (24/11/2019 at 14:14:10)
 4. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  166
  Được thích:
  319
  Xu:
  11,052,830
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 30/11/2019 - Chão 3N/1 Lần/85 số - Ngày 5
  [​IMG]<3 Hồ Chí Minh - Đặc Biệt x 153k/1 số:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,40,41,42,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,69,70,71,72,73,74,75,77,79,80,81,82,83,85,88,90,91,92,94,95,96,97,99
  [​IMG]<3 Đà nẵng - Đặc Biệt x 176k/1 số:
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  [​IMG]<3 Miền Bắc - Đặc Biệt x 203k/1 số:
  03,04,05,06,07,08,09,13,14,15,16,17,19,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  Thống kê Win:
  Ngày 26 - 27 - 28 : Win
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này