K.NGHIỆM TOPIC DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CỦA @TuyDuyenTroi

Đăng vào 'Chia sẻ kinh nghiệm' bởi Admin, 24/09/2019.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  166
  Được thích:
  319
  Xu:
  11,052,830
  Giới tính:
  Nam
  Khung 25 - Nuôi dàn 36 số 7 ngày tỉ lệ vào 5 - 10 - 20 - 40 - 80 - 200 - 500:
  Ngày 06/11 - 12/11: Nuôi chạm 7 2
   
 2. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  166
  Được thích:
  319
  Xu:
  11,052,830
  Giới tính:
  Nam
  Khung 26 - Nuôi dàn 36 số 7 ngày tỉ lệ vào 5 - 10 - 20 - 40 - 80 - 200 - 500:
  Ngày 08/11 - 14/11: Nuôi chạm 3 8
   
 3. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  166
  Được thích:
  319
  Xu:
  11,052,830
  Giới tính:
  Nam
  Khung 27 - Nuôi dàn 36 số 7 ngày tỉ lệ vào 5 - 10 - 20 - 40 - 80 - 200 - 500:
  Ngày 09/11 - 15/11: Nuôi chạm 7 2
   
 4. levantrung

  levantrung

  Đ.Ký:
  21/09/2016
  Bài viết:
  164
  Được thích:
  1,056
  Xu:
  12,145,570
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0123456789
  11.11
  cà màu
  gđb  84 cặp số
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,28,29,31,32,33,34,35,36,38,39,41,42,44,45,46,48,49,50,52,53,54,55,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  phú yên
  gđb

  79 cặp số
  00,01,02,03,04,05,07,08,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30,32,33,34,35,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,78,79,80,81,86,87,88,89,90,91,95,96,97,98,99

  hà nội
  gdb

  81 cặp số
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,17,18,19,20,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,91,92,93,95,96,97,98,99

  chão 3 miền
   
  1. TuyDuyenTroi
   K đơn giản đâu nhé. chết dễ lắm
    
   TuyDuyenTroi, 12/11/2019
 5. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  166
  Được thích:
  319
  Xu:
  11,052,830
  Giới tính:
  Nam
  Khung 28 - Nuôi dàn 36 số 7 ngày tỉ lệ vào 5 - 10 - 20 - 40 - 80 - 200 - 500:
  Ngày 12/11 - 18/11: Nuôi chạm 3 0
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  duyenso102 (18/11/2019 at 17:55:55)
  1. Nhu_Y368
   Ghi tiêu đề thì 3 ngày, nhưng chốt khung thì lâu hơn
    
   Nhu_Y368, 16/11/2019
  2. TuyDuyenTroi
   đó là dàn 48 50 đây là dàn 36
    
   TuyDuyenTroi, 18/11/2019
 6. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  166
  Được thích:
  319
  Xu:
  11,052,830
  Giới tính:
  Nam
  Khung 29 - Nuôi dàn 36 số 7 ngày tỉ lệ vào 5 - 10 - 20 - 40 - 80 - 200 - 500:
  Ngày 19/11 - 25/11: Nuôi chạm 2 0
   
 7. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  166
  Được thích:
  319
  Xu:
  11,052,830
  Giới tính:
  Nam
  Khung 30 - Nuôi dàn 36 số 7 ngày tỉ lệ vào 5 - 10 - 20 - 40 - 80 - 200 - 500:
  Ngày 21/11 - 27/11: Nuôi chạm 4 7
   
 8. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  166
  Được thích:
  319
  Xu:
  11,052,830
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 21/11/2019
  Miền Nam - Bình Thuận - Đặc Biệt:
  **Dàn 81 số x 100k/1 số:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,68,69,70,71,72,73,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89
  **Dàn 74 số x 50k/1 số:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,69,70,71,72,73,75,79,80,81,82,83,85,89
  **Dàn 64 số x 20k/1 số:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,69,70,71,72,73,75,79,80,81,82,83,85,89
  Miền Trung - Quảng Bình - Đặc Biệt:
  ** Dàn 84 số x 100k/1 số:
  01,02,03,04,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,57,58,59,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  ** Dàn 76 số x 50k/1 số:
  01,02,03,04,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,51,52,53,54,57,58,59,62,63,64,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  ** Dàn 65 số x 20k/1 số:
  01,02,04,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,31,32,34,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,51,52,54,57,58,59,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  Miền Bắc - Đặc Biệt:
  ** Dàn 84 số x 100k/1 số:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,26,28,29,30,31,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  ** Dàn 74 số x 50k/1 số:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,26,28,29,30,31,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89
  ** Dàn 64 số x 20k/1 số:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,26,28,29,30,31,34,36,38,39,50,51,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89
  [​IMG]
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  duyenso102 (22/11/2019 at 18:10:52)
 9. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  166
  Được thích:
  319
  Xu:
  11,052,830
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 23/11/2019
  Miền Nam - Hậu Giang - Đặc Biệt:
  **Dàn 84 số x 100k/1 số:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,49,50,51,52,53,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  **Dàn 77 số x 50k/1 số:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,49,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  **Dàn 65 số x 20k/1 số:
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,36,37,39,40,41,42,46,47,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  Miền Trung - Quảng Ngãi - Đặc Biệt:
  ** Dàn 81 số x 100k/1 số:
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,47,48,49,50,52,53,57,58,59,61,62,63,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  ** Dàn 75 số x 50k/1 số:
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,37,38,39,40,41,47,48,49,50,52,57,58,59,61,62,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  ** Dàn 60 số x 20k/1 số:
  00,02,03,04,05,07,08,09,11,13,14,16,17,18,19,20,22,25,26,27,28,29,30,31,37,38,39,40,41,47,48,49,50,52,57,58,59,61,62,68,69,70,71,72,73,74,75,77,80,81,82,83,84,85,86,90,91,92,93,94,95,96,99
  Miền Bắc - Đặc Biệt:
  ** Dàn 84 số x 100k/1 số:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,26,28,29,30,31,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  ** Dàn 74 số x 50k/1 số:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,26,28,29,30,31,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89
  ** Dàn 64 số x 20k/1 số:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,26,28,29,30,31,34,36,38,39,50,51,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89
   
  Sửa lần cuối: 23/11/2019
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  levantrung (24/11/2019 at 13:24:06)
  1. TuyDuyenTroi
   do sai ngày lên chỉnh lại ngày rồi nhé
    
   TuyDuyenTroi, 23/11/2019
 10. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  166
  Được thích:
  319
  Xu:
  11,052,830
  Giới tính:
  Nam
  Khung 31 - Nuôi dàn 36 số 7 ngày tỉ lệ vào 5 - 10 - 20 - 40 - 80 - 200 - 500:
  Ngày 23/11 - 29/11: Nuôi chạm 4 9
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  levantrung (24/11/2019 at 13:24:04)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này