K.NGHIỆM TOPIC DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CỦA @TuyDuyenTroi

Đăng vào 'Chia sẻ kinh nghiệm' bởi Admin, 24/09/2019.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  166
  Được thích:
  319
  Xu:
  11,052,830
  Giới tính:
  Nam
  Khung 15 - Nuôi dàn 36 số 7 ngày tỉ lệ vào 5 - 10 - 20 - 40 - 80 - 200 - 500:
  Ngày 22/10 - 28/10: Nuôi chạm 3 5
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (03/11/2019 at 17:01:05) , codoctuu (22/10/2019 at 15:59:07) , thanhtuan74 (01/11/2019 at 17:09:29)
  1. TuyDuyenTroi
   Win N1 - Ngày 22: 37
    
   TuyDuyenTroi, 24/10/2019
 2. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  166
  Được thích:
  319
  Xu:
  11,052,830
  Giới tính:
  Nam
  Khung 16 - Nuôi dàn 36 số 7 ngày tỉ lệ vào 5 - 10 - 20 - 40 - 80 - 200 - 500:
  Ngày 23/10 - 29/10: Nuôi chạm 1 6
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (03/11/2019 at 17:01:09) , thanhtuan74 (01/11/2019 at 17:09:33)
  1. TuyDuyenTroi
   Win N5 - Ngày 27 : 16
    
   TuyDuyenTroi, 30/10/2019
 3. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  166
  Được thích:
  319
  Xu:
  11,052,830
  Giới tính:
  Nam
  Khung 17 - Nuôi dàn 36 số 7 ngày tỉ lệ vào 5 - 10 - 20 - 40 - 80 - 200 - 500:
  Ngày 24/10 - 30/10: Nuôi chạm 0 3
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (03/11/2019 at 17:01:13)
  1. TuyDuyenTroi
   Win 3 - Ngày 26: 09
    
   TuyDuyenTroi, 26/10/2019
 4. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  166
  Được thích:
  319
  Xu:
  11,052,830
  Giới tính:
  Nam
  Khung 18 - Nuôi dàn 36 số 7 ngày tỉ lệ vào 5 - 10 - 20 - 40 - 80 - 200 - 500:
  Ngày 25/10 - 31/10: Nuôi chạm 9 4
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (03/11/2019 at 17:01:16)
  1. TuyDuyenTroi
   Win N1 - Ngày 25/10: 84
    
   TuyDuyenTroi, 26/10/2019
 5. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  166
  Được thích:
  319
  Xu:
  11,052,830
  Giới tính:
  Nam
  Khung 19 - Nuôi dàn 36 số 7 ngày tỉ lệ vào 5 - 10 - 20 - 40 - 80 - 200 - 500:
  Ngày 26/10 - 01/11: Nuôi chạm 3 7
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (03/11/2019 at 17:01:17)
  1. TuyDuyenTroi
   Win N3 - Ngày 28 : 39
    
   TuyDuyenTroi, 30/10/2019
 6. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  166
  Được thích:
  319
  Xu:
  11,052,830
  Giới tính:
  Nam
  Khung 20 - Nuôi dàn 36 số 7 ngày tỉ lệ vào 5 - 10 - 20 - 40 - 80 - 200 - 500:
  Ngày 27/10 - 02/11: Nuôi chạm 1 9
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (03/11/2019 at 17:01:19)
  1. TuyDuyenTroi
   Win N1 - ngày 27: 16
    
   TuyDuyenTroi, 30/10/2019
 7. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  166
  Được thích:
  319
  Xu:
  11,052,830
  Giới tính:
  Nam
  Khung 21 - Nuôi dàn 36 số 7 ngày tỉ lệ vào 5 - 10 - 20 - 40 - 80 - 200 - 500:
  Ngày 28/10 - 03/11: Nuôi chạm 8 5
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (03/11/2019 at 17:01:21) , coiaudio9999 (30/10/2019 at 16:40:21)
  1. TuyDuyenTroi
   Win N3 - ngày 30 : 98
    
   TuyDuyenTroi, 30/10/2019
 8. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  166
  Được thích:
  319
  Xu:
  11,052,830
  Giới tính:
  Nam
  Khung 22 - Nuôi dàn 36 số 7 ngày tỉ lệ vào 5 - 10 - 20 - 40 - 80 - 200 - 500:
  Ngày 30/10 - 05/11: Nuôi chạm 6 4
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (03/11/2019 at 17:01:24) , coiaudio9999 (30/10/2019 at 16:40:23) , thanhtuan74 (01/11/2019 at 17:09:41)
  1. TuyDuyenTroi
   Win N2 - Ngày 31 : 62
    
   TuyDuyenTroi, 31/10/2019
 9. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  166
  Được thích:
  319
  Xu:
  11,052,830
  Giới tính:
  Nam
  Khung 23 - Nuôi dàn 36 số 7 ngày tỉ lệ vào 5 - 10 - 20 - 40 - 80 - 200 - 500:
  Ngày 01/11 - 07/11: Nuôi chạm 5 7
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (03/11/2019 at 17:01:27) , thanhtuan74 (01/11/2019 at 16:51:43)
 10. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  166
  Được thích:
  319
  Xu:
  11,052,830
  Giới tính:
  Nam
  Khung 24 - Nuôi dàn 36 số 7 ngày tỉ lệ vào 5 - 10 - 20 - 40 - 80 - 200 - 500:
  Ngày 04/11 - 10/11: Nuôi chạm 4 2
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thanhphosaulung123 (04/11/2019 at 15:46:10)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này