ĐẶC BIỆT TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB THÁNG 04/2016

Đăng vào 'BOX ĐẶC BIỆT' bởi mien_dat_hua, 31/03/2016.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Ngày 30/4 - Dàn 60 số

  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  00,10,20,30,50,60,70,80,05,15
  25,35,55,65,75,85,01,02,03,04
  06,07,08,09,51,52,53,54,56,57
  58,59,14,19,64,69,24,29,74,79
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  cuthangcuoi (30/04/2016 at 19:17:44) , mien_dat_hua (30/04/2016 at 17:54:36) , Dodonguyen (14/08/2017 at 11:58:21) , vuichoicothuongbg (30/04/2016 at 02:10:58) , omaimo (30/04/2016 at 15:09:37) , MAVUONGUS (27/05/2017 at 07:14:15) , fanxifangvn (27/05/2017 at 14:28:57) , hoangmui (26/05/2018 at 15:43:52)
 2. vuichoicothuongbg

  vuichoicothuongbg

  Đ.Ký:
  27/03/2016
  Bài viết:
  3,944
  Được thích:
  26,378
  Xu:
  11,009,000
  Giới tính:
  Nam
  30/4/2016:
  Dàn ĐB 18 số:
  06 07 09 11 44 49 60 66 67
  69 70 76 79 90 94 96 97 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  mien_dat_hua (30/04/2016 at 17:54:46) , Dodonguyen (14/08/2017 at 11:58:24) , omaimo (30/04/2016 at 15:09:39) , MAVUONGUS (27/05/2017 at 07:14:18) , fanxifangvn (27/05/2017 at 14:29:00) , hoangmui (26/05/2018 at 15:43:53)
 3. MISS

  Ngày 30/04 : Dàn 60 số

  03,01,10,06,60,51,15,56,65,02
  20,07,70,25,52,57,75,04,40,09
  90,45,54,49,59,95,12,21,17,71
  26,62,67,76,14,41,19,91,46,64
  69,96,23,32,28,82,73,37,78,87
  24,42,29,92,74,47,79,97,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  cuthangcuoi (30/04/2016 at 19:17:55) , mien_dat_hua (30/04/2016 at 17:54:51) , Dodonguyen (14/08/2017 at 11:58:26) , omaimo (30/04/2016 at 15:09:42) , MAVUONGUS (27/05/2017 at 07:14:19) , fanxifangvn (27/05/2017 at 14:29:01) , hoangmui (26/05/2018 at 15:43:55)
 4. mien_dat_hua

  mien_dat_hua QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  19/02/2016
  Bài viết:
  5,900
  Được thích:
  49,912
  Xu:
  197,908,791
  Ngày 30/04: Dàn 55
  02 03 05 06 08 09 10 12 14 15 16
  18 19 30 32 34 35 36 38 39 41 42
  43 45 46 48 49 50 51 52 53 54 56
  58 60 61 62 63 64 65 69 80 81 82
  83 84 85 89 90 91 92 93 94 96 98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  cuthangcuoi (30/04/2016 at 19:17:58) , SOMA (30/04/2016 at 18:36:13) , Dodonguyen (14/08/2017 at 11:58:29) , omaimo (30/04/2016 at 15:09:44) , MAVUONGUS (27/05/2017 at 07:14:20) , fanxifangvn (27/05/2017 at 14:29:03) , hoangmui (26/05/2018 at 15:43:56)
 5. SOMA

  SOMA

  Đ.Ký:
  18/02/2016
  Bài viết:
  706
  Được thích:
  3,945
  Xu:
  11,189,020
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0941422475
  Ngày 30/4 ĐB ZÀN 4X
  01 03 04 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 27 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 43 45 51 53 54 59 61 63 68 71 72 73 81 83 86 90 91 93 95
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  cuthangcuoi (30/04/2016 at 19:18:03) , mien_dat_hua (30/04/2016 at 17:55:13) , Dodonguyen (14/08/2017 at 11:58:32) , omaimo (30/04/2016 at 15:09:50) , MAVUONGUS (27/05/2017 at 07:14:22) , fanxifangvn (27/05/2017 at 14:29:05) , hoangmui (26/05/2018 at 15:43:57)
 6. linhnghia

  linhnghia

  Đ.Ký:
  15/04/2016
  Bài viết:
  124
  Được thích:
  687
  Xu:
  11,368,580
  Giới tính:
  Nam
  Dan30/4:
  04-05-06-07-13-14-15-23-25-27-31-32-34-35-36-37-40-41-43-45-49-50-51-52-53-54-55-57-58-59-60-63-69-85-87-89-94-95-96-98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  cuthangcuoi (30/04/2016 at 19:18:06) , mien_dat_hua (30/04/2016 at 17:55:21) , Dodonguyen (14/08/2017 at 11:58:34) , omaimo (30/04/2016 at 15:09:52) , MAVUONGUS (27/05/2017 at 07:14:23) , fanxifangvn (27/05/2017 at 14:29:06) , hoangmui (26/05/2018 at 15:43:58)
 7. maiyeuE

  maiyeuE

  Đ.Ký:
  29/03/2016
  Bài viết:
  2,400
  Được thích:
  26,715
  Xu:
  37,883,195
  Giới tính:
  Nữ
  30/04/16 38E​
  00,01,04,06,07,09,15,17,19,22,
  25,27,28,31,35,36,38,39,40,44​

  46,47,53,57,64,66,67,75,78,80,
  81,82,85,88,90,93,97,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  cuthangcuoi (30/04/2016 at 19:18:09) , mien_dat_hua (30/04/2016 at 17:55:27) , Dodonguyen (14/08/2017 at 11:58:36) , omaimo (30/04/2016 at 15:09:55) , MAVUONGUS (27/05/2017 at 07:14:24) , fanxifangvn (27/05/2017 at 14:29:07) , hoangmui (26/05/2018 at 15:44:00)
 8. Tuan

  Tuan

  Đ.Ký:
  23/02/2016
  Bài viết:
  58
  Được thích:
  359
  Xu:
  11,008,698
  Giới tính:
  Nữ
  01 02 06 07 08 09
  10 12 13 15 16 17 18 19
  23 24 25 26 27 28 29
  34 37 38 39
  42 44 45 46 47 48 49
  50 51 57 59
  61 63 64 65 66
  71 73 78 79
  80 81 82 83 85 86 88 89
  90 91 92 93 95 96 97 98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  cuthangcuoi (30/04/2016 at 19:18:13) , Dodonguyen (14/08/2017 at 11:58:38) , omaimo (30/04/2016 at 15:09:58) , MAVUONGUS (27/05/2017 at 07:14:26) , fanxifangvn (27/05/2017 at 14:29:09) , hoangmui (26/05/2018 at 15:44:01)
 9. Nhathai

  Nhathai VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  21/04/2016
  Bài viết:
  3,259
  Được thích:
  17,658
  Xu:
  48,700,772
  30/4 Dàn 53 số 04 05 06 07 08 09 13 14 15 16 17 18 22 23 24 25 26 28 32 34 35 36 40 41 42 43 44 45 50 51 52 53 54 59 60 61 62 63 68 69 70 71 78 79 80 87 89 90 95 96 97 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  cuthangcuoi (30/04/2016 at 19:18:16) , mien_dat_hua (30/04/2016 at 17:55:39) , Dodonguyen (14/08/2017 at 11:58:40) , omaimo (30/04/2016 at 15:10:01) , LongSu (30/04/2016 at 17:02:24) , MAVUONGUS (27/05/2017 at 07:14:27) , fanxifangvn (27/05/2017 at 14:29:10) , hoangmui (26/05/2018 at 15:44:03)
 10. cuthangcuoi

  cuthangcuoi

  Đ.Ký:
  16/02/2016
  Bài viết:
  366
  Được thích:
  2,259
  Xu:
  656,589
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0943526862
  Ngày 30/04 dàn 54s
  01 03 07 08 11 12 13 18 21 22
  23 24 29 30 31 33 34 35 36 38
  39 41 42 43 44 45 47 48 53 54
  58 59 61 62 68 73 74 76 79 81
  83 84 85 86 87 88 89 92 93 94
  95 97 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  mien_dat_hua (30/04/2016 at 17:55:43) , Dodonguyen (14/08/2017 at 11:58:44) , omaimo (30/04/2016 at 15:10:04) , MAVUONGUS (27/05/2017 at 07:14:28) , fanxifangvn (27/05/2017 at 14:29:11) , hoangmui (26/05/2018 at 15:44:04)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời