PHÁT THƯỞNG TOPIC BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 10/2016

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 02/10/2016.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. TOPIC BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 10/2016

  Đây là topic vinh danh và phát thưởng cho các thành viên chốt trúng Loto, Đặc biệt trong topic Mở bát hàng ngày. Thành viên có thể bình luận nhưng không được post bài vào topic này.
  Ace có thắc mắc vui lòng post ý kiến thắc mắc vào topic Thắc mắc bảng vàng, chăn nuôi tháng 10/2016.
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  HOANG YEN (02/10/2016 at 19:10:06) , Pony (24/10/2016 at 10:40:57) , duykien (20/10/2016 at 15:33:44)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 01/10/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @lehungvan19 : trúng loto 33** thưởng 2000 xu.
  @zohanss : trúng loto 85* thưởng 1000 xu.
  @Yugioh : trúng loto 17* 71* 18* thưởng 900 xu.
  @rongdatviet : trúng loto 10* thưởng 1000 xu.
  @dangduclong : trúng loto 68* thưởng 1000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 10* 33** thưởng 900 xu.
  @hanlode : trúng loto 10* 97* thưởng 600 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 18* 56* thưởng 600 xu.
  @A_777 : trúng loto 56* thưởng 500 xu.
  @Anh0165 : trúng loto 14* thưởng 300 xu.
  @nptrinhdno : trúng loto 29* thưởng 500 xu.
  @leanhquy1104nb : trúng loto 76* 71* thưởng 600 xu.
  @mrpts : trúng loto 10* thưởng 500 xu.
  @Kimmanh1982 : trúng loto 53* thưởng 300 xu.
  @thantai9999 : trúng loto 04* thưởng 300 xu.
  @hencacuatom2014 : trúng loto 56* thưởng 500 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 76* thưởng 500 xu.
  @lodelk : trúng loto 93* thưởng 500 xu.
  @Cat_Tuong : trúng loto 56* thưởng 300 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 05* thưởng 500 xu.
  @Nam_Dai_Duong : trúng loto 10* thưởng 500 xu.
  @hatran89 : trúng loto 05* thưởng 300 xu.
  @leoanhduc : trúng loto 33** 10* thưởng 900 xu.
  @bacthangban : trúng loto 97* thưởng 500 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 66* thưởng 300 xu.
  @Favorite : trúng loto 53* thưởng 300 xu.
  @xinhochoi : trúng loto 93* thưởng 300 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @zinzinzin : trúng loto 10* thưởng 2000 xu.
  @Water77 : trúng loto 18* thưởng 1000 xu.
  @lelinh : trúng loto 05* thưởng 1000 xu.
  @VIP_nhieu_nhay : trúng loto 10* thưởng 600 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @phattailoc6789 : trúng loto 04* thưởng 900 xu.
  @Giaimaso : trúng loto 90* 56* thưởng 1800 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @NgocNgoc : trúng loto 90* thưởng 1200 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 18* 90* thưởng 2400 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 56* 04* thưởng 4800 xu.


  NICK- 24/09 - - 25/09 - - 26/09 - - 27/09 - - 28/09 - - 29/09 - - 30/09 - - 01/10 -
  BAOTHANHTHIEN76*79*03* 66*75*06*17*55*56* 04*
  NgocNgoc................................................81*20*62*90*
  Hoalong68dedan................................................81*63*09*18* 90*
  phattailoc6789............................................................64**07*04*
  Giaimaso............................................................82*09*90* 56*
  zinzinzin........................................................................19*10*
  Water77........................................................................81*18*
  lelinh........................................................................70* 07*05*
  VIP_nhieu_nhay........................................................................62*10*
  lehungvan19....................................................................................33**
  zohanss....................................................................................85*
  Yugioh....................................................................................17* 71* 18*
  rongdatviet....................................................................................10*
  dangduclong....................................................................................68*
  nhat_chi_mai....................................................................................10* 33**
  hanlode....................................................................................10* 97*
  Toanthang689....................................................................................18* 56*
  A_777....................................................................................56*
  Anh0165....................................................................................14*
  nptrinhdno....................................................................................29*
  leanhquy1104nb....................................................................................76* 71*
  mrpts....................................................................................10*
  Kimmanh1982....................................................................................53*
  thantai9999....................................................................................04*
  hencacuatom2014....................................................................................56*
  Dodonguyen....................................................................................76*
  lodelk....................................................................................93*
  Cat_Tuong....................................................................................56*
  hongsontnth....................................................................................05*
  Nam_Dai_Duong....................................................................................10*
  hatran89....................................................................................05*
  leoanhduc....................................................................................33** 10*
  bacthangban....................................................................................97*
  denbacdotinh....................................................................................66*
  Favorite....................................................................................53*
  xinhochoi....................................................................................93*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @longbay : Chốt 19 số có 98 thưởng 526 xu.
  @leoanhduc : Chốt 14 số có 98 thưởng 714 xu.
  @Water77 : Chốt 10 số có 98 thưởng 1000 xu.
  @mai55 : Chốt 19 số có 98 thưởng 526 xu.


  NICK- 01/10 -
  longbay79 97 47 74 24 42 92 29 77 99 49 94 44 89 98 93 39 48 84
  leoanhduc39 93 33 99 34 43 84 48 89 98 94 49 38 83
  Water7718 81 89 98 88 33 77 35 53 97
  mai5508 18 28 38 48 58 68 78 88 98 80 81 87 89 82 83 84 85 86
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Bài viết được Quản lý sửa lần cuối: 04/10/2016
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  A_777 (02/10/2016 at 14:19:31) , HOANG YEN (02/10/2016 at 19:10:01) , zinzinzin (02/10/2016 at 14:28:10) , Pony (24/10/2016 at 10:41:39) , xeko (02/10/2016 at 20:56:01) , Mrxoso (03/10/2016 at 09:33:37) , duykien (20/10/2016 at 15:34:12)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 02/10/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @hoclamgiau : trúng loto 98** 89* thưởng 1500 xu.
  @anhbach : trúng loto 06* thưởng 1000 xu.
  @Haibui85 : trúng loto 72* thưởng 1000 xu.
  @xeko : trúng loto 22* thưởng 500 xu.
  @TV058 : trúng loto 00* thưởng 500 xu.
  @Mathieugia : trúng loto 96* thưởng 500 xu.
  @NGOAHOTANGLONG : trúng loto 75* thưởng 500 xu.
  @danv411 : trúng loto 06* thưởng 500 xu.
  @hanoi2 : trúng loto 42* thưởng 500 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 21* thưởng 500 xu.
  @Mrduc : trúng loto 89* thưởng 500 xu.
  @lala1102 : trúng loto 00* thưởng 500 xu.
  @v0danh10 : trúng loto 75* thưởng 500 xu.
  @ankhang : trúng loto 42* thưởng 500 xu.
  @Ha1981 : trúng loto 06* thưởng 300 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 88* thưởng 500 xu.
  @vuvantien : trúng loto 36* thưởng 500 xu.
  @Chuoimat : trúng loto 88* thưởng 500 xu.
  @Ngoctuan86 : trúng loto 36* thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Toanthang689 : trúng loto 22* thưởng 600 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 42* thưởng 1000 xu.
  @A_777 : trúng loto 96* thưởng 1000 xu.
  @leanhquy1104nb : trúng loto 96* thưởng 600 xu.
  @Kimmanh1982 : trúng loto 67** thưởng 1200 xu.
  @hencacuatom2014 : trúng loto 06* thưởng 1000 xu.
  @Yugioh : trúng loto 61* thưởng 600 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @zinzinzin : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @lelinh : trúng loto 21* thưởng 1500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @phattailoc6789 : trúng loto 06* thưởng 1200 xu.
  @Giaimaso : trúng loto 61* thưởng 2000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @NgocNgoc : trúng loto 96* thưởng 2500 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 61* thưởng 1500 xu.


  NICK- 28/09 - - 29/09 - - 30/09 - - 01/10 - - 02/10 -
  NgocNgoc81*20*62*90*96*
  Hoalong68dedan81*63*09*18* 90*61*
  phattailoc6789............64**07*04*06*
  Giaimaso............82*09*90* 56*61*
  zinzinzin........................19*10*22*
  lelinh........................70* 07*05*21*
  Toanthang689....................................18* 56*22*
  nhat_chi_mai....................................10* 33**42*
  A_777....................................56*96*
  leanhquy1104nb....................................76* 71*96*
  Kimmanh1982....................................53*67**
  hencacuatom2014....................................56*06*
  Yugioh....................................17* 71* 18*61*
  hoclamgiau................................................98** 89*
  anhbach................................................06*
  Haibui85................................................72*
  xeko................................................22*
  TV058................................................00*
  Mathieugia................................................96*
  NGOAHOTANGLONG................................................75*
  danv411................................................06*
  hanoi2................................................42*
  hoangminh2410................................................21*
  Mrduc................................................89*
  lala1102................................................00*
  v0danh10................................................75*
  ankhang................................................42*
  Ha1981................................................06*
  HOANG YEN................................................88*
  vuvantien................................................36*
  Chuoimat................................................88*
  Ngoctuan86................................................36*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Ha1981 : Chốt 7 số có 04 thưởng 1428 xu.
  @hencacuatom2014 : Chốt 16 số có 04 thưởng 625 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 04 thưởng 500 xu.
  @thanh248 : Chốt 19 số có 04 thưởng 526 xu.
  @Favorite : Chốt 19 số có 04 thưởng 526 xu.
  @QuynhAnh301282 : Chốt 19 số có 04 thưởng 526 xu.
  @nhat_chi_mai : Chốt 20 số có 04 thưởng 500 xu.
  @phattailoc6789 : Chốt 8 số có 04 thưởng 1250 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @longbay : Chốt 18 số có 04 thưởng 1111 xu.


  NICK- 01/10 - - 02/10 -
  longbay79 97 47 74 24 42 92 29 77 99 49 94 44 89 98 93 39 48 8409 90 04 40 45 54 95 59 08 80 03 30 35 53 58 85 32 23
  Ha1981.................54 59 53 58 08 04 09
  hencacuatom2014.................03 30 08 80 35 53 58 85 04 40 09 90 59 95 45 54
  lodelk.................04 40 13 31 22 77 59 95 68 86 09 90 18 81 27 72 36 63 45 54
  thanh248.................04 14 24 34 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 54 64 74 84 94
  Favorite.................04 40 14 41 24 42 34 43 44 45 54 46 64 47 74 48 84 49 94
  QuynhAnh301282.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 40 50 60 70 80 90
  nhat_chi_mai.................04 40 14 41 24 42 34 43 44 99 45 54 46 64 47 74 48 84 49 94
  phattailoc6789.................04 40 09 90 45 54 95 59

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Bài viết được Quản lý sửa lần cuối: 04/10/2016
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  HOANG YEN (02/10/2016 at 19:09:51) , Pony (24/10/2016 at 10:41:39) , xeko (02/10/2016 at 20:56:20) , Mrxoso (03/10/2016 at 09:33:47) , duykien (20/10/2016 at 15:34:21)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 03/10/2016


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU

  @chinhvfg : trúng loto 02* thưởng 1000 xu.
  @gaimientay : trúng loto 17* thưởng 1000 xu.
  @vanlatoi : trúng loto 62* thưởng 1000 xu.
  @dacnhantamangel : trúng loto 37* 47* thưởng 600 xu.
  @Dinhdoan : trúng loto 54* thưởng 500 xu.
  @Thuminh : trúng loto 49*** thưởng 1500 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 85* thưởng 500 xu.
  @BAO KHANH : trúng loto 06* thưởng 300 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 53* thưởng 500 xu.
  @lodelk : trúng loto 37* thưởng 500 xu.
  @MenhThienHoang : trúng loto 11* thưởng 500 xu.
  @Favorite : trúng loto 62* 47* thưởng 600 xu.
  @Boytools4 : trúng loto 85* thưởng 500 xu.
  @Hoanganhvu : trúng loto 01** thưởng 600 xu.
  @choilone : trúng loto 37* thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY

  @anhbach : trúng loto 62* thưởng 2000 xu.
  @xeko : trúng loto 27* 77* thưởng 2000 xu.
  @hoclamgiau : trúng loto 02* thưởng 1000 xu.
  @v0danh10 : trúng loto 01** thưởng 2000 xu.
  @Chuoimat : trúng loto 85* thưởng 1000 xu.
  @Ngoctuan86 : trúng loto 00* thưởng 1000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY

  @Kimmanh1982 : trúng loto 62* thưởng 900 xu.
  @Yugioh : trúng loto 37* thưởng 900 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  @zinzinzin : trúng loto 19* thưởng 4000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  @phattailoc6789 : trúng loto 02* thưởng 1500 xu.


  NICK- 29/09 - - 30/09 - - 01/10 - - 02/10 - - 03/10 -
  phattailoc678964**07*04*06*02*
  zinzinzin............19*10*22*19*
  Kimmanh1982........................53*67**62*
  Yugioh........................17* 71* 18*61*37*
  anhbach....................................06*62*
  xeko....................................22*27* 77*
  hoclamgiau....................................98** 89*02*
  v0danh10....................................75*01**
  Chuoimat....................................88*85*
  Ngoctuan86....................................36*00*
  chinhvfg................................................02*
  gaimientay................................................17*
  vanlatoi................................................62*
  dacnhantamangel................................................37* 47*
  Dinhdoan................................................54*
  Thuminh................................................49***
  hongsontnth................................................85*
  BAO KHANH................................................06*
  Hoiyeulo................................................53*
  lodelk................................................37*
  MenhThienHoang................................................11*
  Favorite................................................62* 47*
  Boytools4................................................85*
  Hoanganhvu................................................01**
  choilone................................................37*
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU

  @xeko : Chốt 17 số có 21 thưởng 588 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 21 thưởng 500 xu.
  @v0danh10 : Chốt 12 số có 21 thưởng 833 xu.
  @hoangminh2410 : Chốt 10 số có 21 thưởng 1000 xu.
  @Anh0165 : Chốt 20 số có 21 thưởng 500 xu.
  @Mrxoso : Chốt 20 số có 21 thưởng 500 xu.
  @Chacthang : Chốt 20 số có 21 thưởng 500 xu.
  @hoclamgiau : Chốt 19 số có 21 thưởng 526 xu.
  @vanlatoi : Chốt 15 số có 21 thưởng 666 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY

  @Favorite : Chốt 20 số có 21 thưởng 1000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 21 thưởng 1000 xu.


  NICK- 02/10 - - 03/10 -
  Favorite04 40 14 41 24 42 34 43 44 45 54 46 64 47 74 48 84 49 9420 21 22 23 24 25 26 27 28 29 02 12 22 32 42 52 62 72 82 92
  lodelk04 40 13 31 22 77 59 95 68 86 09 90 18 81 27 72 36 63 45 5414 41 01 10 46 64 06 60 13 31 18 81 68 86 36 63 12 21 67 76
  xeko.................12 22 32 42 52 62 72 82 92 21 23 24 25 26 27 28 29
  Dodonguyen.................03 30 12 21 49 94 58 85 67 76 08 80 17 71 26 62 35 53 44 99
  v0danh10.................01 02 03 11 12 13 21 22 23 97 98 99
  hoangminh2410.................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  Anh0165.................61 16 62 26 67 76 17 71 12 21 65 56 27 72 22 77 00 55 05 50
  Mrxoso.................22 77 05 50 44 99 33 88 49 94 39 93 78 87 00 55 12 21 26 62
  Chacthang.................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  hoclamgiau.................02 20 12 21 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 82 28 29 92 22
  vanlatoi.................07 10 11 17 19 20 21 23 35 41 42 74 80 88 89
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG


  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  HOANG YEN (06/10/2016 at 19:15:17) , Pony (24/10/2016 at 10:41:45) , xeko (03/10/2016 at 20:43:45) , Mrxoso (03/10/2016 at 19:53:02)
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 04/10/2016


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU

  @vunam : trúng loto 74* thưởng 1000 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 23* thưởng 300 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 29* thưởng 300 xu.
  @phuonganh07091984 : trúng loto 44* thưởng 300 xu.
  @saokim : trúng loto 07* thưởng 500 xu.
  @hanlode : trúng loto 29* thưởng 500 xu.
  @VIP_nhieu_nhay : trúng loto 29* thưởng 500 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 71* thưởng 500 xu.
  @Mrxoso : trúng loto 13* thưởng 300 xu.
  @Giaimaso : trúng loto 13* thưởng 500 xu.
  @Joker : trúng loto 55** thưởng 600 xu.
  @SUSU : trúng loto 09* thưởng 300 xu.
  @hanoi2 : trúng loto 02* 10* thưởng 600 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 13* thưởng 500 xu.
  @lehungvan19 : trúng loto 52*** thưởng 900 xu.
  @SONGTHU : trúng loto 07* thưởng 500 xu.
  @THOSAN_PRO : trúng loto 09* thưởng 300 xu.
  @ankhang : trúng loto 07* thưởng 500 xu.
  @lamtb : trúng loto 29* thưởng 500 xu.
  @thanh248 : trúng loto 08*** thưởng 900 xu.
  @thanhmai9557 : trúng loto 09* thưởng 500 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 10* thưởng 500 xu.
  @Baminhbeo : trúng loto 55** 46* thưởng 900 xu.
  @vualode : trúng loto 07* 44* thưởng 600 xu.
  @ELChapoGuzman : trúng loto 09* thưởng 500 xu.
  @kiepngheo777 : trúng loto 16** thưởng 1000 xu.
  @LAOBANG : trúng loto 27* thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY

  @vanlatoi : trúng loto 62* thưởng 2000 xu.
  @dacnhantamangel : trúng loto 13* 23* thưởng 1200 xu.
  @chinhvfg : trúng loto 29* thưởng 1000 xu.
  @Favorite : trúng loto 23* thưởng 600 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY

  @xeko : trúng loto 71* thưởng 1500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  @phattailoc6789 : trúng loto 44* thưởng 1800 xu.


  NICK- 29/09 - - 30/09 - - 01/10 - - 02/10 - - 03/10 - - 04/10 -
  phattailoc678964**07*04*06*02*44*
  xeko....................................22*27* 77*71*
  vanlatoi................................................62*62*
  dacnhantamangel................................................37* 47*13* 23*
  chinhvfg................................................02*29*
  Favorite................................................62* 47*23*
  vunam............................................................74*
  BAOTHANHTHIEN............................................................23*
  Toanthang689............................................................29*
  phuonganh07091984............................................................44*
  saokim............................................................07*
  hanlode............................................................29*
  VIP_nhieu_nhay............................................................29*
  minhquang2016............................................................71*
  Mrxoso............................................................13*
  Giaimaso............................................................13*
  Joker............................................................55**
  SUSU............................................................09*
  hanoi2............................................................02* 10*
  hoangminh2410............................................................13*
  lehungvan19............................................................52***
  SONGTHU............................................................07*
  THOSAN_PRO............................................................09*
  ankhang............................................................07*
  lamtb............................................................29*
  thanh248............................................................08***
  thanhmai9557............................................................09*
  HOANG YEN............................................................10*
  Baminhbeo............................................................55** 46*
  vualode............................................................07* 44*
  ELChapoGuzman............................................................09*
  kiepngheo777............................................................16**
  LAOBANG............................................................27*
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU

  @Dinhdoan : Chốt 19 số có 08 thưởng 526 xu.
  @number_zero : Chốt 20 số có 08 thưởng 500 xu.
  @Boytools4 : Chốt 19 số có 08 thưởng 526 xu.
  @hanoi2 : Chốt 20 số có 08 thưởng 500 xu.
  @huan : Chốt 16 số có 08 thưởng 625 xu.
  @TV058 : Chốt 20 số có 08 thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY

  @xeko : Chốt 18 số có 08 thưởng 1111 xu.
  @Chacthang : Chốt 20 số có 08 thưởng 1000 xu.


  NICK- 03/10 - - 04/10 -
  xeko12 22 32 42 52 62 72 82 92 21 23 24 25 26 27 28 2905 50 14 41 23 32 78 87 69 96 26 62 35 53 44 99 08 80
  Chacthang20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 70 71 72 73 74 75 76 77 78 7900 05 50 55 03 30 08 80 35 53 58 85 13 31 18 81 36 63 68 86
  Dinhdoan.................08 18 28 38 48 58 68 78 88 98 80 81 82 83 84 85 86 87 89
  number_zero.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  Boytools4.................08 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 98 89
  hanoi2.................00 10 01 11 02 12 03 13 04 14 05 15 06 16 07 17 08 18 09 19
  huan.................03 30 08 80 35 53 58 85 13 31 18 81 36 63 68 86
  TV058.................03 30 23 32 33 35 53 36 63 80 08 28 82 84 48 87 78 86 68 88
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG


  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  HOANG YEN (06/10/2016 at 19:15:26) , Pony (24/10/2016 at 10:41:56) , xeko (04/10/2016 at 19:53:07) , Mrxoso (06/10/2016 at 18:26:26) , vualode (04/10/2016 at 23:15:02)
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 05/10/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @NgocNgoc : trúng loto 69* 96* thưởng 1000 xu.
  @hencacuatom2014 : trúng loto 38* 83* thưởng 1000 xu.
  @lala1102 : trúng loto 15* 68* 33** thưởng 1200 xu.
  @NGOAHOTANGLONG : trúng loto 69* 96* thưởng 1000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 05* 15* thưởng 1000 xu.
  @thienbinh : trúng loto 75* thưởng 1000 xu.
  @Duong00 : trúng loto 52* thưởng 1000 xu.
  @tueminh14 : trúng loto 15* thưởng 1000 xu.
  @nguyenthuy : trúng loto 75* thưởng 1000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 35** thưởng 600 xu.
  @Water77 : trúng loto 33** thưởng 600 xu.
  @hoclamgiau : trúng loto 52* thưởng 500 xu.
  @leanhquy1104nb : trúng loto 86* thưởng 500 xu.
  @TV058 : trúng loto 35** thưởng 1000 xu.
  @Mrlonely_V2 : trúng loto 98* thưởng 500 xu.
  @mai55 : trúng loto 35** thưởng 1000 xu.
  @vjpcachua : trúng loto 52* thưởng 300 xu.
  @Nam_Dai_Duong : trúng loto 15* thưởng 500 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 75* thưởng 500 xu.
  @Boytools4 : trúng loto 35** thưởng 1000 xu.
  @ngheanvip : trúng loto 35** thưởng 600 xu.
  @KiemKhach1987 : trúng loto 15* thưởng 500 xu.
  @satthude36 : trúng loto 07* thưởng 300 xu.
  @qiumj : trúng loto 15* thưởng 500 xu.
  @Sat_Thu_De : trúng loto 46* thưởng 300 xu.
  @bacang : trúng loto 63* thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @SUSU : trúng loto 69* 96* thưởng 2000 xu.
  @lamtb : trúng loto 69* 96* thưởng 2000 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 75* thưởng 600 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 33** thưởng 1200 xu.
  @phuonganh07091984 : trúng loto 33** thưởng 1200 xu.
  @hanlode : trúng loto 69* thưởng 600 xu.
  @VIP_nhieu_nhay : trúng loto 98* thưởng 600 xu.
  @Giaimaso : trúng loto 68* thưởng 600 xu.
  @lehungvan19 : trúng loto 98* 69* thưởng 1200 xu.
  @SONGTHU : trúng loto 15* thưởng 1000 xu.
  @ankhang : trúng loto 15* thưởng 1000 xu.
  @thanh248 : trúng loto 69* thưởng 1000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 33** thưởng 2000 xu.
  @Baminhbeo : trúng loto 33** thưởng 1200 xu.
  @LAOBANG : trúng loto 35** thưởng 2000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @dacnhantamangel : trúng loto 33** thưởng 1800 xu.
  @Favorite : trúng loto 63* thưởng 900 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @xeko : trúng loto 35** thưởng 4000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @phattailoc6789 : trúng loto 67* thưởng 2100 xu.


  NICK- 29/09 - - 30/09 - - 01/10 - - 02/10 - - 03/10 - - 04/10 - - 05/10 -
  phattailoc678964**07*04*06*02*44*67*
  xeko....................................22*27* 77*71*35**
  dacnhantamangel................................................37* 47*13* 23*33**
  Favorite................................................62* 47*23*63*
  SUSU............................................................09*69* 96*
  lamtb............................................................29*69* 96*
  BAOTHANHTHIEN............................................................23*75*
  Toanthang689............................................................29*33**
  phuonganh07091984............................................................44*33**
  hanlode............................................................29*69*
  VIP_nhieu_nhay............................................................29*98*
  Giaimaso............................................................13*68*
  lehungvan19............................................................52***98* 69*
  SONGTHU............................................................07*15*
  ankhang............................................................07*15*
  thanh248............................................................08***69*
  HOANG YEN............................................................10*33**
  Baminhbeo............................................................55** 46*33**
  LAOBANG............................................................27*35**
  NgocNgoc........................................................................69* 96*
  hencacuatom2014........................................................................38* 83*
  lala1102........................................................................15* 68* 33**
  NGOAHOTANGLONG........................................................................69* 96*
  ngaoducacmien123........................................................................05* 15*
  thienbinh........................................................................75*
  Duong00........................................................................52*
  tueminh14........................................................................15*
  nguyenthuy........................................................................75*
  nhat_chi_mai........................................................................35**
  Water77........................................................................33**
  hoclamgiau........................................................................52*
  leanhquy1104nb........................................................................86*
  TV058........................................................................35**
  Mrlonely_V2........................................................................98*
  mai55........................................................................35**
  vjpcachua........................................................................52*
  Nam_Dai_Duong........................................................................15*
  Dodonguyen........................................................................75*
  Boytools4........................................................................35**
  ngheanvip........................................................................35**
  KiemKhach1987........................................................................15*
  satthude36........................................................................07*
  qiumj........................................................................15*
  Sat_Thu_De........................................................................46*
  bacang........................................................................63*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Favorite : Chốt 20 số có 38 thưởng 500 xu.
  @hoangminh2410 : Chốt 10 số có 38 thưởng 1000 xu.
  @Anh0165 : Chốt 20 số có 38 thưởng 500 xu.
  @vunam : Chốt 6 số có 38 thưởng 1666 xu.
  @LAOBANG : Chốt 20 số có 38 thưởng 500 xu.
  @Cat_Tuong : Chốt 16 số có 38 thưởng 625 xu.
  @Joker : Chốt 16 số có 38 thưởng 625 xu.
  @lamtb : Chốt 19 số có 38 thưởng 526 xu.
  @Hoangthanh : Chốt 10 số có 38 thưởng 1000 xu.
  @ankhang : Chốt 20 số có 38 thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Boytools4 : Chốt 19 số có 38 thưởng 1052 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @xeko : Chốt 19 số có 38 thưởng 1578 xu.


  NICK- 03/10 - - 04/10 - - 05/10 -
  xeko12 22 32 42 52 62 72 82 92 21 23 24 25 26 27 28 2905 50 14 41 23 32 78 87 69 96 26 62 35 53 44 99 08 8003 30 13 31 23 32 33 34 43 35 53 36 63 37 73 38 83 39 93
  Boytools4.................08 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 98 8903 30 13 31 23 32 33 43 34 53 35 63 36 73 37 83 38 93 39
  Favorite..................................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 03 13 23 33 43 53 63 73 83 93
  hoangminh2410..................................33 38 83 88 34 35 36 37 39 93
  Anh0165..................................11 66 61 16 22 77 72 27 62 26 67 76 12 21 17 71 33 88 83 38
  vunam..................................38 36 31 83 63 13
  LAOBANG..................................44 99 49 94 38 83 33 88 11 66 16 61 27 72 77 22 00 55 50 05
  Cat_Tuong..................................00 55 05 50 23 32 28 82 37 73 78 87 33 88 83 38
  Joker..................................29 92 79 97 51 15 34 43 39 93 31 36 53 35 38 83
  lamtb..................................03 30 13 31 23 32 33 34 43 35 53 36 63 37 73 38 83 39 93
  Hoangthanh..................................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  ankhang..................................01 10 06 60 15 51 56 65 24 42 29 92 47 74 79 97 33 88 38 83
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  HOANG YEN (06/10/2016 at 19:15:40) , Pony (24/10/2016 at 10:42:00) , xeko (05/10/2016 at 19:57:37) , Mrxoso (06/10/2016 at 18:26:36) , TV058 (05/10/2016 at 22:21:56)
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 06/10/2016


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU

  @minhquang2016 : trúng loto 71* 72* thưởng 1000 xu.
  @Anh0165 : trúng loto 19** 91* 65* thưởng 1200 xu.
  @anhbach : trúng loto 93* thưởng 1000 xu.
  @Yugioh : trúng loto 01* 10* thưởng 1000 xu.
  @vanlatoi : trúng loto 62* thưởng 1000 xu.
  @choilone : trúng loto 84* thưởng 1000 xu.
  @huan : trúng loto 19** 91* thưởng 1500 xu.
  @Quangna1991 : trúng loto 65* thưởng 1000 xu.
  @Nuhoanglode : trúng loto 19** 91* thưởng 1500 xu.
  @Chacthang : trúng loto 79* thưởng 300 xu.
  @lelinh : trúng loto 37* thưởng 500 xu.
  @Mrxoso : trúng loto 79* thưởng 300 xu.
  @Dinhdoan : trúng loto 93* thưởng 500 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 11* thưởng 300 xu.
  @Trucgiatrang0977538239 : trúng loto 63* thưởng 500 xu.
  @A_777 : trúng loto 78* thưởng 500 xu.
  @THICHDAMME : trúng loto 79* thưởng 500 xu.
  @Npt : trúng loto 01* thưởng 500 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 53* thưởng 500 xu.
  @Chuoimat : trúng loto 05* thưởng 500 xu.
  @lodelk : trúng loto 44* thưởng 300 xu.
  @xinhochoi : trúng loto 78* thưởng 300 xu.
  @LeVot : trúng loto 65* thưởng 500 xu.
  @1122tt : trúng loto 79* thưởng 500 xu.
  @dinhkhanh2705 : trúng loto 65* thưởng 300 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY

  @nguyenthuy : trúng loto 09* thưởng 2000 xu.
  @qiumj : trúng loto 88* thưởng 2000 xu.
  @Water77 : trúng loto 79* thưởng 1000 xu.
  @Mrlonely_V2 : trúng loto 79* thưởng 600 xu.
  @Nam_Dai_Duong : trúng loto 65* thưởng 1000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 79* thưởng 1000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY

  @Toanthang689 : trúng loto 71* thưởng 900 xu.
  @hanlode : trúng loto 09* thưởng 900 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 79* thưởng 1500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  @dacnhantamangel : trúng loto 78* 84* thưởng 2400 xu.
  @Favorite : trúng loto 93* thưởng 1200 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  @phattailoc6789 : trúng loto 11* thưởng 2400 xu.


  NICK- 29/09 - - 30/09 - - 01/10 - - 02/10 - - 03/10 - - 04/10 - - 05/10 - - 06/10 -
  phattailoc678964**07*04*06*02*44*67*11*
  dacnhantamangel................................................37* 47*13* 23*33**78* 84*
  Favorite................................................62* 47*23*63*93*
  Toanthang689............................................................29*33**71*
  hanlode............................................................29*69*09*
  HOANG YEN............................................................10*33**79*
  nguyenthuy........................................................................75*09*
  qiumj........................................................................15*88*
  Water77........................................................................33**79*
  Mrlonely_V2........................................................................98*79*
  Nam_Dai_Duong........................................................................15*65*
  Dodonguyen........................................................................75*79*
  minhquang2016....................................................................................71* 72*
  Anh0165....................................................................................19** 91* 65*
  anhbach....................................................................................93*
  Yugioh....................................................................................01* 10*
  vanlatoi....................................................................................62*
  choilone....................................................................................84*
  huan....................................................................................19** 91*
  Quangna1991....................................................................................65*
  Nuhoanglode....................................................................................19** 91*
  Chacthang....................................................................................79*
  lelinh....................................................................................37*
  Mrxoso....................................................................................79*
  Dinhdoan....................................................................................93*
  hongsontnth....................................................................................11*
  Trucgiatrang0977538239....................................................................................63*
  A_777....................................................................................78*
  THICHDAMME....................................................................................79*
  Npt....................................................................................01*
  Hoiyeulo....................................................................................53*
  Chuoimat....................................................................................05*
  lodelk....................................................................................44*
  xinhochoi....................................................................................78*
  LeVot....................................................................................65*
  1122tt....................................................................................79*
  dinhkhanh2705....................................................................................65*
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU

  @minhquang2016 : Chốt 2 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @Giaimaso : Chốt 8 số có 71 thưởng 1250 xu.


  NICK- 06/10 -
  minhquang201671 72
  Giaimaso12 21 26 62 76 67 17 71
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG


  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  HOANG YEN (06/10/2016 at 19:15:46) , Pony (24/10/2016 at 10:42:10) , xeko (07/10/2016 at 22:52:14) , Mrxoso (07/10/2016 at 20:50:41)
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 07/10/2016


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU

  @zinzinzin : trúng loto 29* 92* thưởng 1000 xu.
  @SONGTHU : trúng loto 29* 92* thưởng 1000 xu.
  @rongdatviet : trúng loto 74* thưởng 1000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 60** thưởng 600 xu.
  @xeko : trúng loto 21* thưởng 500 xu.
  @TV058 : trúng loto 18* thưởng 500 xu.
  @Giaimaso : trúng loto 60** thưởng 600 xu.
  @Kimmanh1982 : trúng loto 29* thưởng 300 xu.
  @lala1102 : trúng loto 29* thưởng 300 xu.
  @lamtb : trúng loto 60** thưởng 1000 xu.
  @mai55 : trúng loto 17* thưởng 500 xu.
  @Hoangthanh : trúng loto 72* thưởng 500 xu.
  @NGOAHOTANGLONG : trúng loto 55* thưởng 500 xu.
  @thanh248 : trúng loto 29* thưởng 500 xu.
  @Boytools4 : trúng loto 49* thưởng 500 xu.
  @saomai : trúng loto 72* thưởng 500 xu.
  @thanhtieutien : trúng loto 60** thưởng 1000 xu.
  @Tongkaka : trúng loto 79*** thưởng 1500 xu.
  @4rum : trúng loto 33* thưởng 300 xu.
  @nhattoan82 : trúng loto 92* thưởng 300 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY

  @vanlatoi : trúng loto 62** thưởng 4000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 17* thưởng 1000 xu.
  @Anh0165 : trúng loto 17* thưởng 600 xu.
  @Mrxoso : trúng loto 60** thưởng 1200 xu.
  @A_777 : trúng loto 17* thưởng 1000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 61* thưởng 1000 xu.
  @Chuoimat : trúng loto 79*** thưởng 3000 xu.
  @huan : trúng loto 29* 17* thưởng 1200 xu.
  @Quangna1991 : trúng loto 17* thưởng 600 xu.
  @dinhkhanh2705 : trúng loto 29* thưởng 600 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY

  @qiumj : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @Mrlonely_V2 : trúng loto 16* 61* 17* thưởng 2700 xu.
  @Nam_Dai_Duong : trúng loto 92* 29* thưởng 3000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 74* thưởng 1500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  @Toanthang689 : trúng loto 79*** thưởng 3600 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 49* thưởng 2000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  @dacnhantamangel : trúng loto 29* 49* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  @phattailoc6789 : trúng loto 29* thưởng 2700 xu.


  NICK- 29/09 - - 30/09 - - 01/10 - - 02/10 - - 03/10 - - 04/10 - - 05/10 - - 06/10 - - 07/10 -
  phattailoc678964**07*04*06*02*44*67*11*29*
  dacnhantamangel................................................37* 47*13* 23*33**78* 84*29* 49*
  Toanthang689............................................................29*33**71*79***
  HOANG YEN............................................................10*33**79*49*
  qiumj........................................................................15*88*16*
  Mrlonely_V2........................................................................98*79*16* 61* 17*
  Nam_Dai_Duong........................................................................15*65*92* 29*
  Dodonguyen........................................................................75*79*74*
  vanlatoi....................................................................................62*62**
  minhquang2016....................................................................................71* 72*17*
  Anh0165....................................................................................19** 91* 65*17*
  Mrxoso....................................................................................79*60**
  A_777....................................................................................78*17*
  Hoiyeulo....................................................................................53*61*
  Chuoimat....................................................................................05*79***
  huan....................................................................................19** 91*29* 17*
  Quangna1991....................................................................................65*17*
  dinhkhanh2705....................................................................................65*29*
  zinzinzin................................................................................................29* 92*
  SONGTHU................................................................................................29* 92*
  rongdatviet................................................................................................74*
  Hoalong68dedan................................................................................................60**
  xeko................................................................................................21*
  TV058................................................................................................18*
  Giaimaso................................................................................................60**
  Kimmanh1982................................................................................................29*
  lala1102................................................................................................29*
  lamtb................................................................................................60**
  mai55................................................................................................17*
  Hoangthanh................................................................................................72*
  NGOAHOTANGLONG................................................................................................55*
  thanh248................................................................................................29*
  Boytools4................................................................................................49*
  saomai................................................................................................72*
  thanhtieutien................................................................................................60**
  Tongkaka................................................................................................79***
  4rum................................................................................................33*
  nhattoan82................................................................................................92*
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU

  @Anh0165 : Chốt 18 số có 16 thưởng 555 xu.
  @Chacthang : Chốt 20 số có 16 thưởng 500 xu.
  @Dinhdoan : Chốt 19 số có 16 thưởng 526 xu.
  @Hoangthanh : Chốt 19 số có 16 thưởng 526 xu.
  @vanlatoi : Chốt 16 số có 16 thưởng 625 xu.
  @Mrlonely_V2 : Chốt 14 số có 16 thưởng 714 xu.
  @VIP_nhieu_nhay : Chốt 8 số có 16 thưởng 1250 xu.
  @thichduhet : Chốt 10 số có 16 thưởng 1000 xu.


  NICK- 07/10 -
  Anh016502 20 07 70 01 10 06 60 11 66 22 77 76 67 62 26 16 61
  Chacthang11 16 61 66 34 43 39 93 48 84 89 98 04 40 09 90 45 54 59 95
  Dinhdoan01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 10 12 13 14 15 16 17 18 19
  Hoangthanh07 17 27 37 47 57 67 77 78 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  vanlatoi11 14 16 25 28 30 34 42 49 57 67 75 82 84 93 97
  Mrlonely_V226 62 16 61 49 94 03 30 04 40 27 72 39 93
  VIP_nhieu_nhay26 62 29 92 49 94 16 61
  thichduhet06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG


  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  HOANG YEN (08/10/2016 at 01:20:39) , Pony (24/10/2016 at 10:42:13) , xeko (07/10/2016 at 22:52:33) , Mrxoso (07/10/2016 at 20:50:52) , Qminh01nb (08/10/2016 at 15:31:14)
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 08/10/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Yugioh : trúng loto 09* 90* thưởng 1000 xu.
  @Npt : trúng loto 09* 90* thưởng 1000 xu.
  @nguyenthuy : trúng loto 09* thưởng 1000 xu.
  @DeNuoi0911190123 : trúng loto 18* 18* 18* thưởng 900 xu.
  @Phong : trúng loto 09* 90* thưởng 1000 xu.
  @Qminh01nb : trúng loto 76* 67* thưởng 1000 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 67* thưởng 300 xu.
  @hanlode : trúng loto 90* 09* thưởng 600 xu.
  @Chacthang : trúng loto 39* thưởng 300 xu.
  @lelinh : trúng loto 07* thưởng 500 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 58* thưởng 300 xu.
  @phuonganh07091984 : trúng loto 67* thưởng 300 xu.
  @VIP_nhieu_nhay : trúng loto 41* thưởng 300 xu.
  @lehungvan19 : trúng loto 39* thưởng 500 xu.
  @Dinhdoan : trúng loto 84* thưởng 500 xu.
  @Favorite : trúng loto 58* thưởng 300 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 07* thưởng 500 xu.
  @Joker : trúng loto 58* thưởng 500 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 07* thưởng 500 xu.
  @Baminhbeo : trúng loto 09* thưởng 300 xu.
  @lodelk : trúng loto 39* thưởng 500 xu.
  @LAOBANG : trúng loto 58* thưởng 500 xu.
  @xinhochoi : trúng loto 73* thưởng 500 xu.
  @LeVot : trúng loto 84* thưởng 500 xu.
  @Sat_Thu_De : trúng loto 07* thưởng 500 xu.
  @Nguyen : trúng loto 34* thưởng 500 xu.
  @Culeed : trúng loto 39* thưởng 300 xu.
  @Xlmtt : trúng loto 64* thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Giaimaso : trúng loto 41* thưởng 600 xu.
  @Boytools4 : trúng loto 34* thưởng 1000 xu.
  @4rum : trúng loto 97* thưởng 1000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @vanlatoi : trúng loto 62** thưởng 6000 xu.
  @Anh0165 : trúng loto 07* thưởng 900 xu.
  @Mrxoso : trúng loto 58* thưởng 900 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Nam_Dai_Duong : trúng loto 07* 73* thưởng 4000 xu.
  @Mrlonely_V2 : trúng loto 58* thưởng 1200 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Toanthang689 : trúng loto 27* thưởng 1500 xu.


  NICK- 04/10 - - 05/10 - - 06/10 - - 07/10 - - 08/10 -
  Toanthang68929*33**71*79***27*
  Nam_Dai_Duong............15*65*92* 29*07* 73*
  Mrlonely_V2............98*79*16* 61* 17*58*
  vanlatoi........................62*62**62**
  Anh0165........................19** 91* 65*17*07*
  Mrxoso........................79*60**58*
  Giaimaso....................................60**41*
  Boytools4....................................49*34*
  4rum....................................33*97*
  Yugioh................................................09* 90*
  Npt................................................09* 90*
  nguyenthuy................................................09*
  DeNuoi0911190123................................................18* 18* 18*
  Phong................................................09* 90*
  Qminh01nb................................................76* 67*
  BAOTHANHTHIEN................................................67*
  hanlode................................................90* 09*
  Chacthang................................................39*
  lelinh................................................07*
  nhat_chi_mai................................................58*
  phuonganh07091984................................................67*
  VIP_nhieu_nhay................................................41*
  lehungvan19................................................39*
  Dinhdoan................................................84*
  Favorite................................................58*
  hongsontnth................................................07*
  Joker................................................58*
  ngaoducacmien123................................................07*
  Baminhbeo................................................09*
  lodelk................................................39*
  LAOBANG................................................58*
  xinhochoi................................................73*
  LeVot................................................84*
  Sat_Thu_De................................................07*
  Nguyen................................................34*
  Culeed................................................39*
  Xlmtt................................................64*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @lamtb : Chốt 20 số có 51 thưởng 500 xu.
  @dinhkhanh2705 : Chốt 8 số có 51 thưởng 1250 xu.
  @BAO KHANH : Chốt 19 số có 51 thưởng 526 xu.
  @hoclamgiau : Chốt 19 số có 51 thưởng 526 xu.
  @lodelk : Chốt 17 số có 51 thưởng 588 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @vanlatoi : Chốt 12 số có 51 thưởng 1666 xu.


  NICK- 07/10 - - 08/10 -
  vanlatoi11 14 16 25 28 30 34 42 49 57 67 75 82 84 93 9719 21 40 41 43 47 50 51 52 58 61 96
  lamtb.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  dinhkhanh2705.................24 42 15 51 06 60 79 97
  BAO KHANH.................51 52 57 54 45 56 59 95 90 60 51 89 39 93 43 42 24 79 97
  hoclamgiau.................05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 56 65 57 75 58 85 59 95
  lodelk.................15 51 17 71 19 91 56 65 67 76 69 96 59 95 79 97 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Mai phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Pony (24/10/2016 at 10:42:21) , Mrxoso (09/10/2016 at 11:05:11) , Qminh01nb (09/10/2016 at 06:00:41)
  1. BAO KHANH
   2 em 51 cơ mà mod phải nhân 2 mơi đúng chứ nhỉ
    
   BAO KHANH, 09/10/2016
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   Qminh01nb (09/10/2016 at 06:00:45)
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 09/10/2016


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU

  @zinzinzin : trúng loto 33* thưởng 1000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 01* 10* thưởng 1000 xu.
  @zohanss : trúng loto 43* thưởng 1000 xu.
  @Haibui85 : trúng loto 37* thưởng 1000 xu.
  @dacnhantamangel : trúng loto 30* thưởng 300 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 87* thưởng 300 xu.
  @xeko : trúng loto 28* thưởng 500 xu.
  @hanoi2 : trúng loto 18* thưởng 300 xu.
  @A_777 : trúng loto 41* thưởng 500 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 66* thưởng 300 xu.
  @thangbom2016 : trúng loto 04* 10* thưởng 600 xu.
  @BAO KHANH : trúng loto 30* thưởng 500 xu.
  @Hoangthanh : trúng loto 93* thưởng 500 xu.
  @Thuminh : trúng loto 01* 10* thưởng 600 xu.
  @Ttnt9192 : trúng loto 87* thưởng 500 xu.
  @Cat_Tuong : trúng loto 30* thưởng 500 xu.
  @zzzxxx : trúng loto 28* thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY

  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 57* thưởng 600 xu.
  @VIP_nhieu_nhay : trúng loto 31* thưởng 600 xu.
  @Favorite : trúng loto 04* thưởng 600 xu.
  @lodelk : trúng loto 74* thưởng 1000 xu.
  @Sat_Thu_De : trúng loto 57* thưởng 1000 xu.
  @Phong : trúng loto 31* thưởng 1000 xu.
  @Nguyen : trúng loto 75* 77** thưởng 1800 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY

  @Giaimaso : trúng loto 31* thưởng 900 xu.
  @Boytools4 : trúng loto 74* thưởng 1500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  @vanlatoi : trúng loto 62* thưởng 4000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  @Nam_Dai_Duong : trúng loto 43* thưởng 2500 xu.


  NICK- 05/10 - - 06/10 - - 07/10 - - 08/10 - - 09/10 -
  Nam_Dai_Duong15*65*92* 29*07* 73*43*
  vanlatoi............62*62**62**62*
  Giaimaso........................60**41*31*
  Boytools4........................49*34*74*
  BAOTHANHTHIEN....................................67*57*
  VIP_nhieu_nhay....................................41*31*
  Favorite....................................58*04*
  lodelk....................................39*74*
  Sat_Thu_De....................................07*57*
  Phong....................................09* 90*31*
  Nguyen....................................34*75* 77**
  zinzinzin................................................33*
  HOANG YEN................................................01* 10*
  zohanss................................................43*
  Haibui85................................................37*
  dacnhantamangel................................................30*
  Hoalong68dedan................................................87*
  xeko................................................28*
  hanoi2................................................18*
  A_777................................................41*
  Dodonguyen................................................66*
  thangbom2016................................................04* 10*
  BAO KHANH................................................30*
  Hoangthanh................................................93*
  Thuminh................................................01* 10*
  Ttnt9192................................................87*
  Cat_Tuong................................................30*
  zzzxxx................................................28*
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU

  @xeko : Chốt 15 số có 28 thưởng 666 xu.
  @dacnhantamangel : Chốt 7 số có 28 thưởng 1428 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 28 thưởng 500 xu.
  @Hoiyeulo : Chốt 19 số có 28 thưởng 526 xu.
  @mai55 : Chốt 20 số có 28 thưởng 500 xu.
  @huan : Chốt 12 số có 28 thưởng 833 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY

  @hoclamgiau : Chốt 19 số có 28 thưởng 1052 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY

  @vanlatoi : Chốt 20 số có 28 thưởng 1500 xu.


  NICK- 07/10 - - 08/10 - - 09/10 -
  vanlatoi11 14 16 25 28 30 34 42 49 57 67 75 82 84 93 9719 21 40 41 43 47 50 51 52 58 61 9610 14 17 24 28 31 33 42 45 49 53 62 68 71 74 76 83 84 87 96
  hoclamgiau.................05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 56 65 57 75 58 85 59 9520 02 12 21 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92 22
  xeko..................................00 28 82 37 73 55 46 64 50 69 96 23 32 78 87
  dacnhantamangel..................................20 21 23 25 26 28 29
  bacang..................................18 81 28 82 86 68 89 98 59 95 56 65 52 52 19 91 16 61 12 21
  Hoiyeulo..................................08 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 89 98
  mai55..................................00 19 28 37 46 55 64 73 82 91 05 14 23 32 41 50 69 78 87 96
  huan..................................22 27 72 77 23 32 28 82 37 73 78 87
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG


  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Pony (24/10/2016 at 10:42:24) , xeko (09/10/2016 at 19:11:43) , duykien (20/10/2016 at 15:34:25)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec