BẢNG VÀNG TỔNG KẾT VÀ PHÁT THƯỞNG LOTO XIÊN THÁNG 06/2016

Đăng vào 'BOX BẢNG VÀNG' bởi Admin, 06/07/2016.

 1. Admin

  Admin Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  1,129
  Được thích:
  6,515
  Xu:
  156,929,817
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0986146179
  DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 01/06/2016

  TRÚNG XIÊN 2

  @vuichoicothuongbg : trúng xiên 2 09.11 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  vuichoicothuongbg09.1110000
  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  choaitinhyeu (02/01/2017 at 16:15:04)
 2. Admin

  Admin Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  1,129
  Được thích:
  6,515
  Xu:
  156,929,817
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0986146179
  DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 02/06/2016

  TRÚNG XIÊN 2

  @nguyenhuuthanh76 : trúng xiên 2 58.85 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  nguyenhuuthanh7658.8510000
  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  @nguyenhuuthanh76 : trúng xiên 3 16.61.58.85 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  nguyenhuuthanh7616.61.58.85100000

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  choaitinhyeu (02/01/2017 at 16:15:11)
 3. Admin

  Admin Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  1,129
  Được thích:
  6,515
  Xu:
  156,929,817
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0986146179
  DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 03/06/2016

  TRÚNG XIÊN 2

  @Chacthang : trúng xiên 2 27.57 thưởng 10000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 2 07.77 thưởng 10000 xu.
  @nguyenhuuthanh76 : trúng xiên 2 57.75 thưởng 10000 xu.
  @thichduhet : trúng xiên 2 03.66 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Chacthang27.5710000
  minhquang201607.7710000
  nguyenhuuthanh7657.7510000
  thichduhet03.6610000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  choaitinhyeu (02/01/2017 at 16:15:17)
 4. Admin

  Admin Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  1,129
  Được thích:
  6,515
  Xu:
  156,929,817
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0986146179
  DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 03/06/2016

  TRÚNG XIÊN 2

  @Chacthang : trúng xiên 2 27.57 thưởng 10000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 2 07.77 thưởng 10000 xu.
  @nguyenhuuthanh76 : trúng xiên 2 57.75 thưởng 10000 xu.
  @thichduhet : trúng xiên 2 03.66 thưởng 10000 xu.
  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Chacthang27.5710000
  minhquang201607.7710000
  nguyenhuuthanh7657.7510000
  thichduhet03.6610000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  choaitinhyeu (02/01/2017 at 16:15:19)
 5. Admin

  Admin Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  1,129
  Được thích:
  6,515
  Xu:
  156,929,817
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0986146179
  DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 04/06/2016

  TRÚNG XIÊN 2

  @khattien : trúng xiên 2 34.12 thưởng 10000 xu.
  @thichduhet : trúng xiên 2 41.04 thưởng 10000 xu.
  @nguyenhuuthanh76 : trúng xiên 2 14.41 thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng xiên 2 28.62 thưởng 10000 xu.
  @Culeed : trúng xiên 2 01.81 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  khattien34.1210000
  thichduhet41.0410000
  nguyenhuuthanh7614.4110000
  Thuminh28.6210000
  Culeed01.8110000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  choaitinhyeu (02/01/2017 at 16:15:22)
 6. Admin

  Admin Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  1,129
  Được thích:
  6,515
  Xu:
  156,929,817
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0986146179
  DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 05/06/2016

  TRÚNG XIÊN 2

  @hanlode : trúng xiên 2 93.73; 92.73 thưởng 20000 xu.
  @Chacthang : trúng xiên 2 24.47 thưởng 10000 xu.
  @nguyenhuuthanh76 : trúng xiên 2 89.98 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  hanlode93.73; 92.7320000
  Chacthang24.4710000
  nguyenhuuthanh7689.9810000

  TRÚNG XIÊN 3

  @nguyenhuuthanh76 : trúng xiên 3 89.98.66 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  nguyenhuuthanh7689.98.6640000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  choaitinhyeu (02/01/2017 at 16:15:24)
 7. Admin

  Admin Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  1,129
  Được thích:
  6,515
  Xu:
  156,929,817
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0986146179
  DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 06/06/2016

  TRÚNG XIÊN 2

  @lodelk : trúng xiên 2 74.02 thưởng 10000 xu.
  @hanlode : trúng xiên 2 96.51 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  lodelk74.0210000
  hanlode96.5110000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  choaitinhyeu (02/01/2017 at 16:15:26)
 8. Admin

  Admin Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  1,129
  Được thích:
  6,515
  Xu:
  156,929,817
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0986146179
  DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 07/06/2016

  TRÚNG XIÊN 2

  @giapls : trúng xiên 2 52.58 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  giapls52.5810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  choaitinhyeu (02/01/2017 at 16:15:28)
 9. Admin

  Admin Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  1,129
  Được thích:
  6,515
  Xu:
  156,929,817
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0986146179
  DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 08/06/2016

  TRÚNG XIÊN 2

  @hanlode : trúng xiên 2 57.17 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  hanlode57.1710000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  choaitinhyeu (02/01/2017 at 16:15:30)
 10. Admin

  Admin Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  1,129
  Được thích:
  6,515
  Xu:
  156,929,817
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0986146179
  DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 09/06/2016

  TRÚNG XIÊN 2

  @Chacthang : trúng xiên 2 70.97 thưởng 10000 xu.
  @hanlode : trúng xiên 2 57.70 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Chacthang70.9710000
  hanlode57.7010000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  choaitinhyeu (02/01/2017 at 16:15:33)