M.TRUNG THỨ 7 NGÀY 28/05/2022 ĐÀ NẴNG QUẢNG NGÃI ĐẮC NÔNG

Đăng vào 'THẢO LUẬN VÀ CHỐT SỐ' bởi Minh_Quan, 27/05/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Minh_Quan

  Minh_Quan QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  15/02/2016
  Bài viết:
  27,273
  Được thích:
  21,345
  Xu:
  79,223,267
  ĐÀ NẴNG QUẢNG NGÃI ĐẮC NÔNG
   
 2. bamien

  bamien

  Đ.Ký:
  02/04/2021
  Bài viết:
  758
  Được thích:
  735
  Xu:
  3,100,660
  Giới tính:
  Nam
  dàn db (2 4 ) số
  08,09,14,18,19,21,23,26,27,28
  ,31,36,37,43,45,46,52,57,70,75,
  80,85,95,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (29/05/2022 at 06:12:25)
  1. Minh_Quan
   Trúng db 18* thưởng 50.000 xu
    
   Minh_Quan, 29/05/2022
 3. Chivas

  Chivas

  Đ.Ký:
  17/01/2021
  Bài viết:
  777
  Được thích:
  728
  Xu:
  1,919,060
  Giới tính:
  Nam
  8 8 số
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,49,50,52,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7 8 số
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,33,34,37,38,39,40,41,44,45,46,47,49,50,52,54,55,56,57,59,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6 8 số
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,17,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,33,34,39,40,41,44,45,46,47,49,50,52,54,55,56,57,59,62,63,64,65,66,67,69,71,72,73,77,78,79,85,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5 8 số
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,17,19,20,21,22,23,24,26,28,29,34,39,40,41,45,47,50,52,54,55,56,57,59,62,63,64,65,66,67,69,72,73,77,78,79,85,87,88,90,91,92,93,94,95,96,99
  4 8 số
  00,02,03,04,06,08,10,17,19,20,21,22,23,26,28,29,34,39,40,41,45,47,50,52,55,56,57,59,62,63,64,65,66,67,69,73,77,78,79,85,88,90,91,93,94,95,96,99
  3 8 số
  00,02,03,06,08,17,19,20,21,22,23,26,28,29,40,41,47,50,55,56,62,63,64,65,66,67,69,73,77,79,85,88,90,91,93,95,96,99
  2 8 số
  00,03,06,08,17,19,20,23,26,28,41,47,55,62,63,64,65,66,67,69,73,85,90,91,93,95,96,99
  1 8 số
  06,08,17,20,23,28,47,55,63,64,66,67,69,90,91,93,95,99
  0 8 số
  08,17,28,47,55,63,69,95
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (29/05/2022 at 06:12:38)
 4. Camlinh

  Camlinh

  Đ.Ký:
  28/04/2020
  Bài viết:
  872
  Được thích:
  868
  Xu:
  13,007,520
  Giới tính:
  Nữ
  LOTO 28 82
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (29/05/2022 at 06:12:45)
 5. huuvinh

  huuvinh

  Đ.Ký:
  29/08/2020
  Bài viết:
  707
  Được thích:
  687
  Xu:
  12,243,350
  Giới tính:
  Nam
  dàn đặc biệt 2 8 số
  00,06,08,21,25,33,34,37,39,43,45,46,47,49,51,65,66,71,73,76,77,78,79,80,81,86,94,95
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (29/05/2022 at 06:12:49)
  1. Minh_Quan
   Trúng db 51* thưởng 50.000 xu
    
   Minh_Quan, 29/05/2022
 6. phongvan68

  phongvan68

  Đ.Ký:
  04/01/2022
  Bài viết:
  394
  Được thích:
  347
  Xu:
  688,170
  Giới tính:
  Nam
  STL 18 81
  4 8 số
  04,06,10,12,14,15,16,17,21,23,
  24,27,28,29,30,31,32,33,35,36,
  37,39,40,43,44,45,49,50,51,59,
  67,68,69,70,71,74,80,82,85,87,
  89,91,92,94,95,96,97,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (29/05/2022 at 06:13:03)
  1. Minh_Quan
   Trúng loto 18* db 51* thưởng 80.000 xu
    
   Minh_Quan, 29/05/2022
 7. xuanmao575

  xuanmao575

  Đ.Ký:
  04/12/2021
  Bài viết:
  380
  Được thích:
  329
  Xu:
  468,780
  Giới tính:
  Nam
  BTL 89
  DB chạm 189
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (29/05/2022 at 06:13:22)
  1. Minh_Quan
   Trúng db 18* 51* 83* thưởng 150.000 xu
    
   Minh_Quan, 29/05/2022
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời