M.TRUNG THỨ 7 NGÀY 18/06/2022 ĐÀ NẴNG QUẢNG NGÃI ĐẮC NÔNG

Đăng vào 'THẢO LUẬN VÀ CHỐT SỐ' bởi Minh_Quan, 17/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Minh_Quan

  Minh_Quan QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  15/02/2016
  Bài viết:
  27,237
  Được thích:
  21,332
  Xu:
  79,182,437
  ĐÀ NẴNG QUẢNG NGÃI ĐẮC NÔNG
   
 2. bamien

  bamien

  Đ.Ký:
  02/04/2021
  Bài viết:
  744
  Được thích:
  723
  Xu:
  3,087,260
  Giới tính:
  Nam
  8 8 số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,22,23,24,25,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,77,78,79,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  7 8 số
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,15,16,17,18,19,23,24,25,27,28,29,30,31,33,34,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,77,78,79,82,83,84,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  6 8 số
  00,03,07,08,09,11,12,13,15,16,17,18,19,23,24,25,27,28,29,30,31,33,34,37,38,39,40,41,43,44,46,47,48,49,51,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,68,69,70,71,72,73,77,78,79,82,83,84,86,88,89,90,91,92,93,96,98,99
  5 8 số
  00,03,07,08,09,12,13,15,16,17,23,24,25,27,28,29,30,31,33,34,37,38,40,41,43,44,46,47,48,51,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,68,69,70,72,73,77,78,79,82,83,84,86,88,89,90,92,98
  4 8 số
  07,09,12,13,15,16,17,23,24,25,27,28,29,30,31,33,34,37,38,40,41,43,44,46,47,48,51,53,55,56,58,60,61,62,64,68,69,70,72,73,78,79,82,84,86,90,92,98
  3 8 số
  09,13,16,17,23,24,25,27,28,29,30,33,34,37,40,41,43,44,47,51,53,55,56,58,61,62,64,68,69,70,72,78,79,82,84,90,92,98
  2 8 số
  13,16,17,24,25,27,28,30,33,40,41,43,44,47,53,56,61,62,64,68,70,78,79,82,84,90,92,98
  1 8 số
  13,16,24,25,27,30,33,41,43,44,53,68,70,79,82,84,90,98
  0 8 số
  16,24,27,41,70,79,84,90
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (19/06/2022 at 19:12:23)
 3. Camlinh

  Camlinh

  Đ.Ký:
  28/04/2020
  Bài viết:
  856
  Được thích:
  860
  Xu:
  12,997,920
  Giới tính:
  Nữ
  SONG THU LOTO 38 83
  DB CHẠM 38
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (19/06/2022 at 19:12:24)
 4. huuvinh

  huuvinh

  Đ.Ký:
  29/08/2020
  Bài viết:
  692
  Được thích:
  676
  Xu:
  12,230,850
  Giới tính:
  Nam
  dàn db
  11,13,19,22,23,24,25,26,28,32,
  33,34,35,36,37,41,45,46,49,50,
  51,52,61,62,63,70,71,72,73,74,
  75,81,82,83,84,85,86,87,99
   
 5. phongvan68

  phongvan68

  Đ.Ký:
  04/01/2022
  Bài viết:
  380
  Được thích:
  337
  Xu:
  676,770
  Giới tính:
  Nam
  9 4 số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  8 8 số
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,25,26,27,28,29,30,31,33,35,37,38,39,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  7 8 số
  00,01,02,03,05,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,19,20,22,25,26,27,28,29,30,31,33,35,37,38,39,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,83,84,87,88,89,90,91,92,94,96,97,99
  6 8 số
  01,02,03,05,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,19,20,26,27,28,29,30,31,33,35,37,38,39,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,62,63,64,66,68,70,71,72,75,76,77,78,79,80,83,84,87,88,89,90,91,94,96,97
  5 8 số
  01,03,05,07,08,09,10,14,15,16,18,19,20,26,27,28,29,30,31,33,35,37,38,39,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,62,63,64,66,68,71,75,77,79,80,83,87,88,90,94,96,97
  4 8 số
  01,03,05,07,09,10,15,16,18,19,20,26,27,29,30,31,33,35,37,38,41,43,44,45,46,47,48,50,51,52,54,55,57,58,59,63,64,66,68,71,75,77,79,80,87,94,96,97
  3 8 số
  01,03,05,07,09,10,15,16,18,19,20,26,27,29,30,35,38,41,43,44,45,47,48,52,54,55,58,59,64,66,71,75,77,79,87,94,96,97
  2 8 số
  01,05,07,09,10,16,18,19,26,29,35,38,41,43,44,48,52,54,59,64,66,75,77,79,87,94,96,97
  1 8 số
  05,07,09,18,19,26,35,38,48,52,54,59,64,66,75,77,79,96
  0 8 số
  07,09,19,35,48,59,77,79
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (19/06/2022 at 19:12:27)
 6. Chivas

  Chivas

  Đ.Ký:
  17/01/2021
  Bài viết:
  760
  Được thích:
  718
  Xu:
  1,907,360
  Giới tính:
  Nam
  LOTO 69 96
  DB CHẠM 69
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (19/06/2022 at 19:12:30)
 7. xuanmao575

  xuanmao575

  Đ.Ký:
  04/12/2021
  Bài viết:
  368
  Được thích:
  322
  Xu:
  460,580
  Giới tính:
  Nam
  BTL 99
  BTD 88
   
  1. Minh_Quan
   trúng loto 99* thưởng 50.000 xu
    
   Minh_Quan, 19/06/2022
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời