M.TRUNG THỨ 6 NGÀY 27/12/2019 GIA LAI - NINH THUẬN

Đăng vào 'THẢO LUẬN VÀ CHỐT SỐ' bởi Minh_Quan, 26/12/2019.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Minh_Quan

  Minh_Quan QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  15/02/2016
  Bài viết:
  26,981
  Được thích:
  21,296
  Xu:
  79,813,457
  GIA LAI - NINH THUẬN
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TranDung64 (27/12/2019 at 11:51:28)
 2. thaialice

  thaialice

  Đ.Ký:
  12/03/2017
  Bài viết:
  5,893
  Được thích:
  33,682
  Xu:
  26,601,700
  GIA LAI - NINH THUẬN
  Lô : 979
  DB CHAM : 671
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (28/12/2019 at 12:59:21) , Southernbank (08/04/2020 at 14:27:05) , TranDung64 (27/12/2019 at 11:51:31)
  1. Minh_Quan
   trúng loto db 12* 18* thưởng 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 28/12/2019
 3. anhconnoem

  anhconnoem

  Đ.Ký:
  26/02/2019
  Bài viết:
  1,382
  Được thích:
  3,887
  Xu:
  31,662
  Giới tính:
  Nam
  Stl 393
  Dàn 50 số
  00 02 04 06 09 10 11 14 18 20
  21 25 26 28 30 31 32 34 35 36
  38 39 41 45 46 47 56 57 59 62
  65 67 73 74 76 77 79 82 84 85
  86 88 87 89 91 92 93 95 96 97
  3d càng 1234567
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (28/12/2019 at 12:59:58) , Huydinh (18/04/2020 at 06:54:24) , lethanhnhan (18/04/2020 at 14:30:33) , trandangkhoa (07/07/2020 at 11:03:40) , phangvanhiep (20/04/2020 at 14:34:46) , phamanhvo (08/04/2020 at 06:27:06) , Ditmecudong (07/04/2020 at 10:33:11) , Southernbank (08/04/2020 at 14:27:06) , Thuydiem (15/04/2020 at 09:35:50) , Truongtamphong (04/04/2020 at 06:56:46)
 4. TranDung64

  TranDung64

  Đ.Ký:
  07/08/2019
  Bài viết:
  2,766
  Được thích:
  4,078
  Xu:
  21,078,195
  Giới tính:
  Nam
  STL=05,50
  DB=cham=4,6,9
  3cang=9871432
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (28/12/2019 at 13:00:02) , Southernbank (08/04/2020 at 14:27:07)
 5. Ditmecudong

  Ditmecudong

  Đ.Ký:
  18/10/2018
  Bài viết:
  1,089
  Được thích:
  3,119
  Xu:
  5,395
  Giới tính:
  Nam
  Lô 404
  đề dàn 50s
  01 03 08 09 16 17 18 19 21 22
  25 26 28 29 31 32 36 38 39 41
  42 43 44 45 47 50 51 53 56 60
  61 62 64 65 67 68 70 72 73 75
  77 79 80 83 85 90 91 93 94 99
  3d càng 6287915
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (28/12/2019 at 13:00:04) , Huydinh (18/04/2020 at 06:54:26) , lethanhnhan (18/04/2020 at 14:30:36) , trandangkhoa (07/07/2020 at 11:03:42) , phangvanhiep (20/04/2020 at 14:34:48) , phamanhvo (08/04/2020 at 06:27:10) , anhconnoem (20/04/2020 at 11:15:03) , Southernbank (08/04/2020 at 14:27:08) , Thuydiem (15/04/2020 at 09:35:52) , Truongtamphong (04/04/2020 at 06:56:49)
  1. Minh_Quan
   trúng loto db* 18* 718* thưởng 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 28/12/2019
 6. bachchienbachthang

  bachchienbachthang

  Đ.Ký:
  11/09/2018
  Bài viết:
  1,018
  Được thích:
  3,321
  Xu:
  8,548
  Giới tính:
  Nam
  Stl 090

  Dàn 50 số
  03 04 05 06 13 14 17 18 20 21
  24 25 26 27 29 31 35 36 38 39
  41 42 45 48 51 52 54 56 58 60
  62 63 64 65 68 69 81 70 75 77
  78 82 84 86 89 90 91 92 94 95

  3d càng 5429871
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (28/12/2019 at 13:00:16) , Huydinh (18/04/2020 at 06:54:27) , lethanhnhan (18/04/2020 at 14:30:37) , trandangkhoa (07/07/2020 at 11:03:44) , phangvanhiep (20/04/2020 at 14:34:50) , phamanhvo (08/04/2020 at 06:27:11) , Ditmecudong (07/04/2020 at 10:33:15) , anhconnoem (20/04/2020 at 11:15:04) , Southernbank (08/04/2020 at 14:27:09) , Thuydiem (15/04/2020 at 09:35:54) , Truongtamphong (04/04/2020 at 06:56:50)
  1. Minh_Quan
   trúng loto db* 18* 718* thưởng 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 28/12/2019
 7. lodemayrui

  lodemayrui

  Đ.Ký:
  02/05/2019
  Bài viết:
  896
  Được thích:
  2,840
  Xu:
  5,828
  Giới tính:
  Nam
  Lô 050
  Db dan:
  04 06 12 13 15 16 17 18 19 20
  21 23 25 27 28 29 31 34 37 39
  40 41 42 47 49 51 52 53 54 55
  56 57 59 65 67 69 71 72 76 78
  80 81 82 85 86 92 94 95 96 98
  3d càng 569870
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (28/12/2019 at 13:00:34) , Huydinh (18/04/2020 at 06:54:29) , lethanhnhan (18/04/2020 at 14:30:39) , trandangkhoa (07/07/2020 at 11:03:45) , phangvanhiep (20/04/2020 at 14:34:51) , phamanhvo (08/04/2020 at 06:27:12) , Ditmecudong (07/04/2020 at 10:33:17) , anhconnoem (20/04/2020 at 11:15:05) , Southernbank (08/04/2020 at 14:27:11) , Thuydiem (15/04/2020 at 09:35:55) , Truongtamphong (04/04/2020 at 06:56:52)
  1. Minh_Quan
   trúng loto db 12* 18* 712* 718* thưởng 200.000 xu
    
   Minh_Quan, 28/12/2019
 8. Huydinh

  Huydinh

  Đ.Ký:
  24/03/2017
  Bài viết:
  848
  Được thích:
  3,205
  Xu:
  12,830
  Giới tính:
  Nam
  Stl 19 39
  Dàn
  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  23 25 27 29 31 33 35 37 39 40
  42 43 45 46 47 48 51 52 53 56
  60 62 64 65 67 68 70 71 72 73
  78 79 81 82 84 86 89 90 93 95

  3d cang:0983765​
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (28/12/2019 at 13:00:47) , lethanhnhan (18/04/2020 at 14:30:40) , trandangkhoa (07/07/2020 at 11:03:46) , phangvanhiep (20/04/2020 at 14:34:53) , phamanhvo (08/04/2020 at 06:27:13) , Ditmecudong (07/04/2020 at 10:33:19) , anhconnoem (20/04/2020 at 11:15:09) , Southernbank (08/04/2020 at 14:27:12) , Thuydiem (15/04/2020 at 09:35:59) , Truongtamphong (04/04/2020 at 06:56:53)
  1. Minh_Quan
   trúng loto db 12* 18* 712* 718* thưởng 200.000 xu
    
   Minh_Quan, 28/12/2019
 9. Bayvaokhonggian

  Bayvaokhonggian

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  743
  Được thích:
  2,769
  Xu:
  6,070
  Giới tính:
  Nam
  stl 52 53
  _______

  Dàn
  01 04 07 08 09 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 22 23 24 25 29
  31 32 39 38 39 40 41 42 47 49
  50 51 52 53 54 64 67 69 70 71
  72 73 76 82 86 87 90 92 94 96
  ____________
  cang 3d:0326879
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (28/12/2019 at 13:01:00) , Huydinh (18/04/2020 at 06:54:31) , lethanhnhan (18/04/2020 at 14:30:42) , trandangkhoa (07/07/2020 at 11:03:49) , phangvanhiep (20/04/2020 at 14:34:54) , phamanhvo (08/04/2020 at 06:27:18) , Ditmecudong (07/04/2020 at 10:33:20) , anhconnoem (20/04/2020 at 11:15:08) , Southernbank (08/04/2020 at 14:27:12) , Thuydiem (15/04/2020 at 09:35:59) , Truongtamphong (04/04/2020 at 06:56:54)
  1. Minh_Quan
   trúng loto db 12* 18* 712* 718* thưởng 200.000 xu
    
   Minh_Quan, 28/12/2019
 10. lethanhnhan

  lethanhnhan

  Đ.Ký:
  02/04/2017
  Bài viết:
  896
  Được thích:
  2,802
  Xu:
  436,958
  Giới tính:
  Nam
  stl 696
  _______

  Dàn
  03 04 05 08 09 11 12 13 17 18
  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  29 32 39 38 39 40 41 42 47 48
  50 51 52 53 54 55 62 63 64 65
  72 73 74 75 76 78 79 81 82 84
  ____________
  cang 3d:9504871
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (28/12/2019 at 13:01:14) , Huydinh (18/04/2020 at 06:54:33) , trandangkhoa (07/07/2020 at 11:03:50) , phangvanhiep (20/04/2020 at 14:34:56) , phamanhvo (08/04/2020 at 06:27:19) , Ditmecudong (07/04/2020 at 10:33:22) , anhconnoem (20/04/2020 at 11:15:10) , Southernbank (08/04/2020 at 14:27:15) , Thuydiem (15/04/2020 at 09:36:01) , Truongtamphong (04/04/2020 at 06:56:55)
  1. Minh_Quan
   trúng loto db 12* 18* 712* 718* thưởng 200.000 xu
    
   Minh_Quan, 28/12/2019
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời