M.TRUNG THỨ 6 NGÀY 27/05/2022 GIA LAI - NINH THUẬN

Đăng vào 'THẢO LUẬN VÀ CHỐT SỐ' bởi Minh_Quan, 26/05/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Minh_Quan

  Minh_Quan QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  15/02/2016
  Bài viết:
  27,273
  Được thích:
  21,345
  Xu:
  79,223,267
  GIA LAI - NINH THUẬN
   
 2. Chivas

  Chivas

  Đ.Ký:
  17/01/2021
  Bài viết:
  777
  Được thích:
  728
  Xu:
  1,919,060
  Giới tính:
  Nam
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,28,29,31,32,33,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,74,76,78,79,81,82,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  01,04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,26,29,31,32,34,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,54,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,74,76,78,79,81,84,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (5 9 số)
  01,04,05,06,10,11,12,13,14,15,16,19,21,23,24,29,31,32,34,36,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,54,56,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,74,76,78,79,84,86,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  (4 9 số)
  01,05,06,10,11,12,14,15,16,19,21,23,24,29,32,34,39,41,42,43,46,47,48,49,50,51,56,60,61,64,65,66,67,68,69,74,76,78,79,84,86,89,91,92,93,94,96,97,98
  (3 9 số)
  05,06,11,12,14,15,16,19,21,23,24,32,34,39,41,42,43,46,48,49,50,51,60,61,64,66,67,69,76,78,79,84,89,91,93,94,96,97,98
  (2 9 số)
  05,06,11,12,14,15,19,21,23,24,32,39,41,42,46,48,50,51,60,64,66,69,78,79,84,91,93,96,97
  (1 9 số)
  05,06,14,19,23,24,32,41,42,46,50,60,64,69,78,79,91,96,97
  (9 số)
  05,14,23,32,41,50,69,78,96
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (27/05/2022 at 20:15:36)
  1. Minh_Quan
   trúng db 98* thưởng 50.000 xu
    
   Minh_Quan, 27/05/2022
 3. bamien

  bamien

  Đ.Ký:
  02/04/2021
  Bài viết:
  758
  Được thích:
  735
  Xu:
  3,100,660
  Giới tính:
  Nam
  BTL 57 LÓT 75
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (27/05/2022 at 20:16:03)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 57* thưởng 30.000 xu
    
   Minh_Quan, 27/05/2022
 4. Chivas

  Chivas

  Đ.Ký:
  17/01/2021
  Bài viết:
  777
  Được thích:
  728
  Xu:
  1,919,060
  Giới tính:
  Nam
  STL 08 80
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (27/05/2022 at 20:17:00)
 5. Camlinh

  Camlinh

  Đ.Ký:
  28/04/2020
  Bài viết:
  872
  Được thích:
  868
  Xu:
  13,007,520
  Giới tính:
  Nữ
  2 8 số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,20,30,40,50,55,56,57,58,59,60,65,70,75,80,85,90,95
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (27/05/2022 at 20:17:01)
 6. phongvan68

  phongvan68

  Đ.Ký:
  04/01/2022
  Bài viết:
  394
  Được thích:
  347
  Xu:
  688,170
  Giới tính:
  Nam
  SONG THỦ LÔ 38 83
  DB CHẠM 139
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (27/05/2022 at 20:17:11)
  1. Minh_Quan
   trúng db 36* 98* thưởng 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 27/05/2022
 7. xuanmao575

  xuanmao575

  Đ.Ký:
  04/12/2021
  Bài viết:
  380
  Được thích:
  329
  Xu:
  468,780
  Giới tính:
  Nam
  BTL 88
  LÓT 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (27/05/2022 at 20:17:28)
 8. Frimon

  Frimon

  Đ.Ký:
  28/02/2022
  Bài viết:
  359
  Được thích:
  4,175
  Xu:
  19,122,320
  Ngày 27/05 Miền Trung
  Dàn 4X
  02,03,05,07,08,13,15,20,23,25,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,65,70,73,75,78,80,82,83,85,87,93,95
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (27/05/2022 at 20:18:06)
  1. Minh_Quan
   trúng db 36* thưởng 50.000 xu
    
   Minh_Quan, 27/05/2022
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời