M.TRUNG THỨ 6 NGÀY 07/02/2020 GIA LAI - NINH THUẬN

Đăng vào 'THẢO LUẬN VÀ CHỐT SỐ' bởi Minh_Quan, 06/02/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. trandangkhoa

  trandangkhoa

  Đ.Ký:
  04/09/2018
  Bài viết:
  1,024
  Được thích:
  3,190
  Xu:
  411,507
  Giới tính:
  Nam
  stl 464
  Dan 50 sô:
  03 07 09 10 16 19 21 22 23 24
  26 31 32 34 35 36 38 39 40 41
  44 45 51 53 54 59 62 63 64 65
  68 69 71 72 73 74 75 76 78 79
  80 81 84 85 86 87 90 92 93 94
  3d càng 5678401​
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (07/02/2020 at 23:15:40) , Huydinh (18/04/2020 at 06:43:12) , lethanhnhan (18/04/2020 at 14:13:56) , phangvanhiep (05/04/2020 at 13:42:17) , phamanhvo (04/04/2020 at 11:48:16) , Ditmecudong (07/04/2020 at 06:50:58) , anhconnoem (20/04/2020 at 10:53:42) , Southernbank (08/04/2020 at 14:02:29) , Thuydiem (15/04/2020 at 09:14:21) , Truongtamphong (04/04/2020 at 06:40:54)
 2. phangvanhiep

  phangvanhiep

  Đ.Ký:
  29/09/2018
  Bài viết:
  747
  Được thích:
  2,833
  Xu:
  12,270
  Giới tính:
  Nam
  stl 21 03
  Dan 50 sô:
  02 03 07 09 10 16 19 21 23 24
  25 31 32 33 34 35 36 39 40 41
  4245 50 51 53 54 59 62 63 64
  67 69 71 72 73 74 75 76 78 79
  81 83 84 85 86 87 90 92 93 95
  3d càng 6879024​
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (07/02/2020 at 23:16:24) , Huydinh (18/04/2020 at 06:43:13) , lethanhnhan (18/04/2020 at 14:14:00) , trandangkhoa (07/07/2020 at 10:46:51) , phamanhvo (04/04/2020 at 11:48:35) , Ditmecudong (07/04/2020 at 06:50:59) , chilaaoanh (13/04/2020 at 06:51:44) , anhconnoem (20/04/2020 at 10:53:45) , Southernbank (08/04/2020 at 14:02:32) , Thuydiem (15/04/2020 at 09:14:22) , Truongtamphong (04/04/2020 at 06:40:55)
 3. Trainhangheo

  Trainhangheo

  Đ.Ký:
  16/10/2017
  Bài viết:
  718
  Được thích:
  2,688
  Xu:
  567,600
  Giới tính:
  Nam
  stl 18 69
  Dan 50 sô:
  07 09 10 12 13 14 15 23 24 25
  26 27 28 31 33 35 36 37 38 39
  45 46 47 48 50 52 53 56 59 62
  63 64 69 73 74 75 76 78 79 80
  84 85 86 87 90 91 92 93 94 95
  3d càng 135792
   
  Sửa lần cuối: 07/02/2020
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (07/02/2020 at 23:16:27) , Huydinh (18/04/2020 at 06:43:15) , lethanhnhan (18/04/2020 at 14:14:01) , trandangkhoa (07/07/2020 at 10:46:53) , phangvanhiep (05/04/2020 at 13:42:18) , Ditmecudong (07/04/2020 at 06:51:01) , chilaaoanh (13/04/2020 at 06:51:45) , anhconnoem (20/04/2020 at 10:53:46) , Southernbank (08/04/2020 at 14:02:33) , Thuydiem (15/04/2020 at 09:14:23) , Truongtamphong (04/04/2020 at 06:40:57)
  1. Minh_Quan
   trúng loto db 14* * 914* * thưởng 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 07/02/2020
 4. Maikimxinh

  Maikimxinh

  Đ.Ký:
  25/06/2017
  Bài viết:
  416
  Được thích:
  1,411
  Xu:
  14,000
  Giới tính:
  Nữ
  stl 88 33
  _______

  Dàn
  02 04 07 08 09 10 12 13 14 15
  17 18 19 20 21 22 24 26 29 30
  32 33 34 35 40 42 45 46 47 48
  50 51 52 53 58 60 62 64 69 71
  74 75 78 81 90 91 93 95 96 97
  ____________
  cang 3d: 2513907
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (07/02/2020 at 23:16:42) , Huydinh (18/04/2020 at 06:43:16) , lethanhnhan (18/04/2020 at 14:14:03) , trandangkhoa (07/07/2020 at 10:46:55) , phangvanhiep (05/04/2020 at 13:42:20) , phamanhvo (04/04/2020 at 11:48:45) , Ditmecudong (07/04/2020 at 06:51:03) , chilaaoanh (13/04/2020 at 06:51:47) , anhconnoem (20/04/2020 at 10:53:47) , Southernbank (08/04/2020 at 14:02:35) , Thuydiem (15/04/2020 at 09:14:25) , Truongtamphong (04/04/2020 at 06:40:58)
  1. Minh_Quan
   trúng loto db 14* 97* 914* * thưởng 150.000 xu
    
   Minh_Quan, 07/02/2020
 5. anhconnoem

  anhconnoem

  Đ.Ký:
  26/02/2019
  Bài viết:
  1,382
  Được thích:
  3,887
  Xu:
  31,662
  Giới tính:
  Nam
  Stl 393
  Dàn 50 số
  00 02 04 06 09 10 11 14 18 20
  21 25 26 28 30 31 32 34 35 36
  38 39 41 45 46 47 56 57 59 62
  65 67 73 74 76 77 79 82 84 85
  86 88 87 89 91 92 93 95 96 97
  3d càng 1234567
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (07/02/2020 at 23:16:56) , Huydinh (18/04/2020 at 06:43:17) , lethanhnhan (18/04/2020 at 14:14:05) , phangvanhiep (05/04/2020 at 13:42:21) , phamanhvo (04/04/2020 at 11:48:45) , Ditmecudong (07/04/2020 at 06:51:05) , chilaaoanh (13/04/2020 at 06:51:48) , Thuydiem (15/04/2020 at 09:14:26) , Truongtamphong (04/04/2020 at 06:41:00)
  1. Minh_Quan
   trúng loto db 14* 97* * 497* thưởng 150.000 xu
    
   Minh_Quan, 07/02/2020
 6. Tuyetngan

  Tuyetngan

  Đ.Ký:
  31/10/2018
  Bài viết:
  699
  Được thích:
  2,371
  Xu:
  14,992
  Giới tính:
  Nữ
  stl 464
  Dan 50 sô:
  03 07 09 10 16 19 21 22 23 24
  26 31 32 34 35 36 38 39 40 41
  44 45 51 53 54 59 62 63 64 65
  68 69 71 72 73 74 75 76 78 79
  80 81 84 85 86 87 90 92 93 94
  3d càng 5678401
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (07/02/2020 at 23:17:14) , Huydinh (18/04/2020 at 06:43:20) , lethanhnhan (18/04/2020 at 14:14:06) , trandangkhoa (07/07/2020 at 10:46:59) , phangvanhiep (05/04/2020 at 13:42:23) , phamanhvo (04/04/2020 at 11:48:54) , Ditmecudong (07/04/2020 at 06:51:07) , chilaaoanh (13/04/2020 at 06:51:50) , anhconnoem (20/04/2020 at 10:53:50) , Southernbank (08/04/2020 at 14:02:37) , Thuydiem (15/04/2020 at 09:14:28) , Truongtamphong (04/04/2020 at 06:41:03)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 46* thưởng 30.000 xu
    
   Minh_Quan, 07/02/2020
 7. bachchienbachthang

  bachchienbachthang

  Đ.Ký:
  11/09/2018
  Bài viết:
  1,018
  Được thích:
  3,321
  Xu:
  8,548
  Giới tính:
  Nam
  stl 52 53
  _______

  Dàn
  01 04 07 08 09 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 22 23 24 25 29
  31 32 39 38 39 40 41 42 47 49
  50 51 52 53 54 64 67 69 70 71
  72 73 76 82 86 87 90 92 94 96
  ____________
  cang 3d:0326879
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (07/02/2020 at 23:17:58) , Huydinh (18/04/2020 at 06:43:21) , lethanhnhan (18/04/2020 at 14:14:08) , trandangkhoa (07/07/2020 at 10:47:00) , phangvanhiep (05/04/2020 at 13:42:24) , phamanhvo (04/04/2020 at 11:48:57) , Ditmecudong (07/04/2020 at 06:51:08) , chilaaoanh (13/04/2020 at 06:51:51) , anhconnoem (20/04/2020 at 10:53:52) , Southernbank (08/04/2020 at 14:02:39) , Thuydiem (15/04/2020 at 09:14:30) , Truongtamphong (04/04/2020 at 06:41:04)
  1. Minh_Quan
   trúng loto db 14* * 914* * thưởng 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 07/02/2020
 8. lodemayrui

  lodemayrui

  Đ.Ký:
  02/05/2019
  Bài viết:
  896
  Được thích:
  2,840
  Xu:
  5,828
  Giới tính:
  Nam
  Lô 050
  Db dan:
  04 06 12 13 15 16 17 18 19 20
  21 23 25 27 28 29 31 34 37 39
  40 41 42 47 49 51 52 53 54 55
  56 57 59 65 67 69 71 72 76 78
  80 81 82 85 86 92 94 95 96 98
  3d càng 569870
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (07/02/2020 at 23:18:08) , Huydinh (18/04/2020 at 06:43:22) , lethanhnhan (18/04/2020 at 14:14:10) , trandangkhoa (07/07/2020 at 10:47:02) , phangvanhiep (05/04/2020 at 13:42:26) , phamanhvo (04/04/2020 at 11:48:58) , Ditmecudong (07/04/2020 at 06:51:10) , chilaaoanh (13/04/2020 at 06:51:53) , anhconnoem (20/04/2020 at 10:53:53) , Thuydiem (15/04/2020 at 09:14:33) , Truongtamphong (04/04/2020 at 06:41:06)
 9. Bayvaokhonggian

  Bayvaokhonggian

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  743
  Được thích:
  2,769
  Xu:
  6,070
  Giới tính:
  Nam
  stl 52 53
  _______

  Dàn
  01 04 07 08 09 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 22 23 24 25 29
  31 32 39 38 39 40 41 42 47 49
  50 51 52 53 54 64 67 69 70 71
  72 73 76 82 86 87 90 92 94 96
  ____________
  cang 3d:0326879
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (07/02/2020 at 23:18:12) , Huydinh (18/04/2020 at 06:43:24) , lethanhnhan (18/04/2020 at 14:14:11) , trandangkhoa (07/07/2020 at 10:47:03) , phangvanhiep (05/04/2020 at 13:42:27) , phamanhvo (04/04/2020 at 11:48:59) , Ditmecudong (07/04/2020 at 06:51:10) , chilaaoanh (13/04/2020 at 06:51:56) , anhconnoem (20/04/2020 at 10:53:54) , Southernbank (08/04/2020 at 14:02:43) , Thuydiem (15/04/2020 at 09:14:32) , Truongtamphong (04/04/2020 at 06:41:08)
  1. Minh_Quan
   trúng loto db 14* * 914* * thưởng 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 07/02/2020
 10. Hoangtuan75

  Hoangtuan75

  Đ.Ký:
  04/03/2019
  Bài viết:
  870
  Được thích:
  2,536
  Xu:
  129,045
  Giới tính:
  Nam
  Lô 37 49
  đề dàn 50s
  02 03 05 06 15 17 18 19 21 23
  26 27 28 29 31 32 36 38 39 42
  43 44 45 47 48 50 51 53 56 58
  60 62 64 65 67 68 70 72 73 74
  76 79 80 83 85 90 91 93 94 95
  3d càng 6287510
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (07/02/2020 at 23:18:26) , Huydinh (18/04/2020 at 06:43:25) , lethanhnhan (18/04/2020 at 14:14:12) , trandangkhoa (07/07/2020 at 10:47:06) , phangvanhiep (05/04/2020 at 13:42:31) , phamanhvo (04/04/2020 at 11:49:01) , Ditmecudong (07/04/2020 at 06:51:12) , chilaaoanh (13/04/2020 at 06:51:55) , anhconnoem (20/04/2020 at 10:53:56) , Southernbank (08/04/2020 at 14:02:44) , Thuydiem (15/04/2020 at 09:14:35) , Truongtamphong (04/04/2020 at 06:41:10)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời