M.TRUNG THỨ 5 NGÀY 28/11/2019: BÌNH ĐỊNH - QUẢNG BÌNH - QUẢNG TRI

Đăng vào 'THẢO LUẬN VÀ CHỐT SỐ' bởi Minh_Quan, 27/11/2019.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. lodemayrui

  lodemayrui

  Đ.Ký:
  02/05/2019
  Bài viết:
  896
  Được thích:
  2,840
  Xu:
  5,828
  Giới tính:
  Nam
  Lô 26 87
  Db dan:
  04 06 12 13 15 16 17 18 19 20
  21 23 25 27 28 29 31 34 37 39
  40 41 42 47 49 51 52 53 54 55
  56 57 59 65 67 69 71 72 76 78
  80 81 82 85 86 92 94 95 96 98
  3d càng 0234689
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (28/11/2019 at 20:56:23) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:24:32) , Vinaphone (03/04/2020 at 10:14:42) , anhconnoem (20/04/2020 at 13:01:06)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 26* 87* db 25* thưởng 80.000 xu
    
   Minh_Quan, 28/11/2019
 2. phamanhvo

  phamanhvo

  Đ.Ký:
  18/10/2018
  Bài viết:
  1,207
  Được thích:
  3,574
  Xu:
  1,933,370
  Giới tính:
  Nam
  Stl 45 54

  Dàn 50 số
  01 02 03 05 13 14 17 18 19 20
  21 24 25 26 29 31 35 36 38 39
  40 42 46 48 51 53 56 57 58 59
  61 62 63 64 65 69 81 70 75 79
  81 82 85 86 87 90 91 92 93 95

  3d càng 0279164
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (28/11/2019 at 20:57:17) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:24:34) , Vinaphone (03/04/2020 at 10:14:44)
  1. Minh_Quan
   trúng db 25* 26* 48* 125* * 248* thưởng 250.000 xu
    
   Minh_Quan, 28/11/2019
 3. trandangkhoa

  trandangkhoa

  Đ.Ký:
  04/09/2018
  Bài viết:
  1,024
  Được thích:
  3,190
  Xu:
  411,507
  Giới tính:
  Nam
  Stl 45 54

  Dàn 50 số
  01 02 03 05 13 14 17 18 19 20
  21 24 25 26 29 31 35 36 38 39
  40 42 46 48 51 53 56 57 58 59
  61 62 63 64 65 69 81 70 75 79
  81 82 85 86 87 90 91 92 93 95

  3d càng 0279164
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (28/11/2019 at 20:58:01) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:24:36) , Vinaphone (03/04/2020 at 10:14:46) , anhconnoem (20/04/2020 at 13:01:09)
  1. Minh_Quan
   trúng db 25* 26* 48* 125* * 248* thưởng 250.000 xu
    
   Minh_Quan, 28/11/2019
 4. phangvanhiep

  phangvanhiep

  Đ.Ký:
  29/09/2018
  Bài viết:
  747
  Được thích:
  2,833
  Xu:
  12,270
  Giới tính:
  Nam
  stl 41 03
  Dan 50 sô:
  01 03 08 09 10 16 19 21 23 24 25 31 32 33 34 35 36 39 41
  42 45 50 51 53 54 59 62 63 64 67 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  81 83 84 85 86 87 90 92 93 95 99
  3d càng 6879024​
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (28/11/2019 at 20:58:53) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:24:37) , Vinaphone (03/04/2020 at 10:14:47) , anhconnoem (20/04/2020 at 13:01:09)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 41* db 25* thưởng 80.000 xu
    
   Minh_Quan, 28/11/2019
 5. Trainhangheo

  Trainhangheo

  Đ.Ký:
  16/10/2017
  Bài viết:
  718
  Được thích:
  2,688
  Xu:
  567,600
  Giới tính:
  Nam
  Stl 52 91
  Dàn
  01,02,03,12,13,14,18,19,24,26
  27,28,29,35,36,37 39 41 48 49
  51 53 58 59 60 62 63 64 65 67
  69 70 73 74 76 78 79 81 82 84
  85 86 87 89 90 91 92 93 95 98

  3d cang: 7549201
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (28/11/2019 at 20:59:54) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:24:39) , Vinaphone (03/04/2020 at 10:14:48)
  1. Minh_Quan
   trúng db * 26* 48* * 526* 248* thưởng 200.000 xu
    
   Minh_Quan, 28/11/2019
 6. Hoiyeulo

  Hoiyeulo

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  10,221
  Được thích:
  47,700
  Xu:
  104,980,304
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0925700166
  lô 24,42
  đb
  03,04,07,08,09,13,14,18,19,22,
  23,24,25,27,28,29,30,32,33,35,
  37,52,53,54,58,59,61,62,63,64,
  67,69,70,72,73,74,78,79,80,81,
  82,85,87,88,90,91,92,95,97,99

  3d càng 0135679
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (28/11/2019 at 21:00:58)
  1. Minh_Quan
   trúng db 25* 125* thưởng 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 28/11/2019
 7. Tuyetngan

  Tuyetngan

  Đ.Ký:
  31/10/2018
  Bài viết:
  699
  Được thích:
  2,371
  Xu:
  14,992
  Giới tính:
  Nữ
  Stl 51 36
  _______
  Dàn 50 số
  01 04 06 08 13 15 16 17 19 20
  21 23 28 31 34 36 37 39 40 41
  44 45 51 52 53 56 57 58 59 60
  61 62 65 67 70 72 73 75 78 80
  82 83 85 86 87 89 90 91 92 97
  ______
  3d càng 0259876
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (28/11/2019 at 21:01:23) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:24:42) , Vinaphone (03/04/2020 at 10:14:50) , anhconnoem (20/04/2020 at 13:01:13)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 51* 36* thưởng 30.000 xu
    
   Minh_Quan, 28/11/2019
 8. Hoangtuan75

  Hoangtuan75

  Đ.Ký:
  04/03/2019
  Bài viết:
  870
  Được thích:
  2,536
  Xu:
  130,045
  Giới tính:
  Nam
  Stl 41 17

  Dàn 50 số
  01 02 03 05 13 14 17 18 19 20
  21 24 25 26 29 31 35 36 38 39
  40 42 46 48 51 53 56 57 58 59
  61 62 63 64 67 69 81 70 75 79
  81 82 85 86 87 90 91 92 94 95

  3d càng 2759016
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (28/11/2019 at 21:02:02) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:24:43) , Vinaphone (03/04/2020 at 10:14:53) , anhconnoem (20/04/2020 at 13:01:14)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 17* db 25* 26* 48* 125* 526* 248* thưởng 330.000 xu
    
   Minh_Quan, 28/11/2019
 9. Huydinh

  Huydinh

  Đ.Ký:
  24/03/2017
  Bài viết:
  848
  Được thích:
  3,205
  Xu:
  12,830
  Giới tính:
  Nam
  Stl 35 87

  Dàn 50 số
  03 11 12 13 14 15 16 18 19 20
  21 24 25 26 28 31 34 37 38 39
  40 41 50 51 54 56 57 58 59 60
  61 62 63 65 67 69 71 74 75 76
  81 82 83 84 85 86 87 90 92 95


  3d càng 0214978
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (28/11/2019 at 21:02:40) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:24:47) , Vinaphone (03/04/2020 at 10:14:54) , anhconnoem (20/04/2020 at 13:01:14)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 35* 87* db 25* 26* * 125* * * thưởng 180.000 xu
    
   Minh_Quan, 28/11/2019
 10. lethanhnhan

  lethanhnhan

  Đ.Ký:
  02/04/2017
  Bài viết:
  896
  Được thích:
  2,802
  Xu:
  436,958
  Giới tính:
  Nam
  Stl 35 87

  Dàn 50 số
  03 11 12 13 14 15 16 18 19 20
  21 24 25 26 28 31 34 37 38 39
  40 41 50 51 54 56 57 58 59 60
  61 62 63 65 67 69 71 74 75 76
  81 82 83 84 85 86 87 90 92 95


  3d càng 0214978
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (28/11/2019 at 21:03:25) , Vinaphone (03/04/2020 at 10:14:56) , anhconnoem (20/04/2020 at 13:01:16)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 35* 87* db 25* 26* 125* thưởng 180.000 xu
    
   Minh_Quan, 28/11/2019
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời