M.TRUNG THỨ 5 NGÀY 28/11/2019: BÌNH ĐỊNH - QUẢNG BÌNH - QUẢNG TRI

Đăng vào 'THẢO LUẬN VÀ CHỐT SỐ' bởi Minh_Quan, 27/11/2019.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Minh_Quan

  Minh_Quan QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  15/02/2016
  Bài viết:
  26,970
  Được thích:
  21,296
  Xu:
  79,803,757
  BÌNH ĐỊNH - QUẢNG BÌNH - QUẢNG TRI
   
 2. Vinaphone

  Vinaphone

  Đ.Ký:
  17/01/2019
  Bài viết:
  1,372
  Được thích:
  3,566
  Xu:
  10,443
  Giới tính:
  Nam
  stl 81 40
  __
  Dan de DB 50 so :
  03 05 08 11 13 17 18 19 23 25
  26 28 29 31 32 35 40 42 43 46
  48 49 50 53 54 56 57 59 62 65
  67 70 71 74 76 79 80 81 82 86
  88 89 90 91 92 93 94 95 96 98

  càng 3d: 8372496
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (28/11/2019 at 20:50:22) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:24:07) , anhconnoem (20/04/2020 at 13:00:43)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 41* db 25* 26* 48* * * 248* thưởng 230.000 xu
    
   Minh_Quan, 28/11/2019
 3. Southernbank

  Southernbank

  Đ.Ký:
  08/03/2019
  Bài viết:
  997
  Được thích:
  2,693
  Xu:
  9,940
  Giới tính:
  Nam
  stl 85 75
  __
  Dan de DB 50 so :
  04 06 08 09 12 17 18 19 23 26
  28 30 31 34 35 39 40 41 45 46
  47 48 50 53 54 56 57 59 62 64
  68 69 70 73 75 79 80 81 82 84
  86 87 89 90 92 93 94 97 98 99

  càng 3d,4d: 8372496
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (28/11/2019 at 20:51:44) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:24:08) , Vinaphone (03/04/2020 at 10:13:49) , anhconnoem (20/04/2020 at 13:00:44)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 75* db * 26* 48* * * 248* thưởng 180.000 xu
    
   Minh_Quan, 28/11/2019
 4. xuantocdo

  xuantocdo

  Đ.Ký:
  03/03/2019
  Bài viết:
  521
  Được thích:
  1,966
  Xu:
  11,459
  Giới tính:
  Nam
  stl 262
  __
  Dan de DB 50s :
  01 02 03 04 06 07 08 09 12 13
  15 17 18 19 23 25 28 30 31 33
  35 36 37 39 50 53 54 56 57 59
  60 62 63 64 65 67 68 70 71 73
  75 76 78 80 81 82 84 85 86 87

  cang 3d 5678901​
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (28/11/2019 at 20:52:14) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:24:09) , Vinaphone (03/04/2020 at 10:13:50) , anhconnoem (20/04/2020 at 13:00:46)
  1. Minh_Quan
   trúng db 25* * * 125* * * thưởng 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 28/11/2019
 5. anhconnoem

  anhconnoem

  Đ.Ký:
  26/02/2019
  Bài viết:
  1,382
  Được thích:
  3,887
  Xu:
  31,662
  Giới tính:
  Nam
  Stl 393
  Dàn 50 số
  00 02 04 06 09 10 11 14 18 20
  21 25 26 28 30 31 32 34 35 36
  38 39 41 45 46 47 56 57 59 62
  65 67 73 74 76 77 79 82 84 85
  86 88 87 89 91 92 93 95 96 97
  3d càng 1234567
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (28/11/2019 at 20:52:44) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:24:11) , Vinaphone (03/04/2020 at 10:13:52)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 93* db 25* 26* * 125* 526* * thưởng 230.000 xu
    
   Minh_Quan, 28/11/2019
 6. bachchienbachthang

  bachchienbachthang

  Đ.Ký:
  11/09/2018
  Bài viết:
  1,018
  Được thích:
  3,321
  Xu:
  8,548
  Giới tính:
  Nam
  stl 676
  Dàn đặc biệt 50 số:
  01 05 06 07 08 09 10 15 18 19
  20 21 24 25 26 30 31 34 35 39
  40 43 45 48 50 51 53 54 56 57
  58 59 60 61 62 64 65 67 68 69
  75 79 84 86 87 90 92 94 95 96

  3d càng 6831092
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (28/11/2019 at 20:53:12) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:24:14) , Vinaphone (03/04/2020 at 10:13:53) , anhconnoem (20/04/2020 at 13:00:48)
  1. Minh_Quan
   trúng ldb 25* 26* 48* 125* * 248* thưởng 250.000 xu
    
   Minh_Quan, 28/11/2019
 7. Bayvaokhonggian

  Bayvaokhonggian

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  743
  Được thích:
  2,769
  Xu:
  6,070
  Giới tính:
  Nam
  stl 171
  _______

  Dàn
  01 04 07 08 09 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 22 23 24 25 29
  31 32 39 38 39 40 41 42 47 49
  50 51 52 53 54 64 67 69 70 71
  72 73 76 82 86 87 90 92 94 96
  ____________
  cang 3d:0326879
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (28/11/2019 at 20:53:53) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:24:14) , Vinaphone (03/04/2020 at 10:13:55) , anhconnoem (20/04/2020 at 13:00:52)
  1. Minh_Quan
   trúng db 25* thưởng 50.000 xu
    
   Minh_Quan, 28/11/2019
 8. chilaaoanh

  chilaaoanh

  Đ.Ký:
  07/01/2019
  Bài viết:
  941
  Được thích:
  3,038
  Xu:
  7,570
  Giới tính:
  Nam
  Lô 28 12
  Db dan:
  01 02 07 08 11 13 14 16 19 20
  23 25 27 28 31 32 34 36 38 39
  40 41 42 44 47 51 52 53 54 55
  56 57 59 61 63 64 65 67 79 72
  74 75 76 80 85 87 92 93 94 95
  3d càng 0234689
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (28/11/2019 at 20:54:21) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:24:16) , Vinaphone (03/04/2020 at 10:13:56) , anhconnoem (20/04/2020 at 13:00:51)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 41* db 25* thưởng 80.000 xu
    
   Minh_Quan, 28/11/2019
 9. Ditmecudong

  Ditmecudong

  Đ.Ký:
  18/10/2018
  Bài viết:
  1,089
  Được thích:
  3,119
  Xu:
  5,395
  Giới tính:
  Nam
  Lô 515
  đề dàn 50s
  01 03 08 09 16 17 18 19 21 22
  25 26 28 29 31 32 36 38 39 41
  42 43 44 45 47 50 51 53 56 60
  61 62 64 65 67 68 70 72 73 75
  77 79 80 83 85 90 91 93 94 99
  3d càng 6287915
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (28/11/2019 at 20:54:52) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:24:18) , Vinaphone (03/04/2020 at 10:13:57) , anhconnoem (20/04/2020 at 13:00:53)
  1. Minh_Quan
   trúng db 25* 26* * 125* 526* * thưởng 200.000 xu
    
   Minh_Quan, 28/11/2019
 10. hungzit76

  hungzit76

  Đ.Ký:
  21/11/2019
  Bài viết:
  1,178
  Được thích:
  6,203
  Xu:
  21,062,867
  Giới tính:
  Nam
  Stl 93 39
  Dàn 50s
  03 04 07 08 09 12 13 16 17 18
  21 22 25 26 27 30 31 34 35 36
  40 43 44 45 49 52 53 54 58 59
  61 62 63 67 68 70 71 72 76 77
  80 81 85 86 89 90 94 95 98 99
  Càng 2346789
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (28/11/2019 at 20:55:33)
  1. Minh_Quan
   trúng db 25* 26* thưởng 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 28/11/2019
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   hungzit76 (28/11/2019 at 20:59:33)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời