M.TRUNG THỨ 5 NGÀY 19/05/2022 BÌNH ĐỊNH - QUẢNG BÌNH - QUẢNG TRỊ

Đăng vào 'THẢO LUẬN VÀ CHỐT SỐ' bởi Minh_Quan, 18/05/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Minh_Quan

  Minh_Quan QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  15/02/2016
  Bài viết:
  27,273
  Được thích:
  21,345
  Xu:
  79,223,267
  BÌNH ĐỊNH - QUẢNG BÌNH - QUẢNG TRỊ
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chinh1689482997 (19/05/2022 at 04:37:27)
 2. huuvinh

  huuvinh

  Đ.Ký:
  29/08/2020
  Bài viết:
  707
  Được thích:
  687
  Xu:
  12,243,350
  Giới tính:
  Nam
  2 8 số
  00,04,06,13,15,20,21,24,26,32,40,45,47,51,55,61,62,63,69,70,73,75,77,79,88,93,95,96
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (19/05/2022 at 22:17:05) , chinh1689482997 (20/05/2022 at 09:17:21)
 3. Camlinh

  Camlinh

  Đ.Ký:
  28/04/2020
  Bài viết:
  872
  Được thích:
  868
  Xu:
  13,007,520
  Giới tính:
  Nữ
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,95,97,98,99
  7x
  00,01,04,05,06,07,08,10,11,13,14,15,16,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,50,51,52,53,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,86,87,88,89,90,91,92,95,97,98,99
  6x
  00,01,05,06,07,08,10,11,13,14,15,16,18,19,20,22,23,24,25,27,28,31,32,33,34,35,37,38,40,41,42,43,44,45,47,48,50,51,52,53,56,57,60,62,63,65,66,68,69,70,71,72,73,75,77,78,80,83,86,87,88,89,90,91,92,95,97,98,99
  5x
  00,01,05,06,07,11,13,14,15,18,19,20,22,23,24,25,28,31,32,33,34,35,37,40,41,42,44,45,47,48,50,52,53,56,57,60,62,63,65,66,68,69,70,72,73,75,77,78,80,83,86,87,88,91,92,95,97,98,99
  4x
  05,06,07,11,13,14,15,18,20,22,23,25,28,31,32,33,34,37,40,41,42,44,45,47,52,53,56,57,60,62,63,65,66,68,70,72,73,75,77,78,80,86,87,88,91,92,97,98,99
  3x
  05,06,07,11,13,18,20,22,23,25,28,32,33,34,37,40,41,42,45,47,52,53,57,65,66,68,70,72,73,75,77,78,80,86,88,91,92,98,99
  2x
  05,06,07,11,18,20,22,23,28,32,33,34,40,41,45,47,52,53,57,66,68,70,72,73,77,86,88,98,99
  1x
  05,07,11,18,20,23,28,32,33,34,41,45,47,53,66,72,73,86,98
  0x
  07,11,20,32,45,53,73,86,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chinh1689482997 (19/05/2022 at 04:37:29)
 4. Chivas

  Chivas

  Đ.Ký:
  17/01/2021
  Bài viết:
  777
  Được thích:
  728
  Xu:
  1,919,060
  Giới tính:
  Nam
  9x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,44,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,99
  7x
  00,02,03,05,06,07,11,12,13,15,16,18,19,20,21,22,24,25,26,29,30,32,33,35,36,37,38,39,41,42,44,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,97,99
  6x
  00,05,06,07,11,12,13,15,18,19,20,21,22,24,25,26,29,30,32,33,35,36,37,38,39,41,42,44,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,63,65,66,67,68,70,71,73,74,79,80,81,82,83,84,85,88,89,90,91,92,93,94,95,97,99
  5x
  00,05,06,07,12,13,15,18,19,20,21,22,25,26,29,30,32,33,35,36,37,38,41,46,47,48,50,51,53,54,55,56,59,60,61,63,65,67,68,70,73,74,79,80,81,82,83,84,85,88,89,90,91,92,93,94,95,97
  4x
  00,05,06,12,15,18,19,20,21,22,25,26,29,30,33,35,36,41,46,47,48,50,51,54,55,56,59,60,61,63,65,67,70,73,74,79,81,82,83,84,85,88,89,90,91,92,93,94
  3x
  00,05,12,15,18,19,21,25,26,29,30,33,41,46,47,48,50,51,54,55,56,60,61,63,70,73,79,81,82,83,84,85,88,89,90,91,92,93
  2x
  00,05,12,15,18,19,21,25,26,46,47,48,50,51,54,56,60,61,63,70,73,79,81,82,84,88,90,91
  1x
  00,15,21,46,47,48,50,51,56,61,70,73,79,81,82,84,90,91
  0x
  00,15,21,46,47,50,84,91
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (19/05/2022 at 22:17:13) , chinh1689482997 (20/05/2022 at 09:17:13)
  1. Minh_Quan
   trúng db 56* 60* 81* thưởng 150.000 xu
    
   Minh_Quan, 19/05/2022
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   chinh1689482997 (20/05/2022 at 09:17:11)
 5. chinh1689482997

  chinh1689482997 Chốt thông

  Đ.Ký:
  28/02/2017
  Bài viết:
  5,625
  Được thích:
  39,906
  Xu:
  128,038,901
  Giới tính:
  Nữ
  stl 72 32
  đb chạm 567
  3đ ;13459
  4đ ; 32569
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (19/05/2022 at 22:17:32)
  1. Minh_Quan
   trúng db loto 72* db 56* 60* 156* 2156* thưởng 230.000 xu
    
   Minh_Quan, 19/05/2022
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   chinh1689482997 (20/05/2022 at 09:16:29)
 6. bamien

  bamien

  Đ.Ký:
  02/04/2021
  Bài viết:
  758
  Được thích:
  735
  Xu:
  3,100,660
  Giới tính:
  Nam
  LOTO 01 10
  DB CHẠM 01
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (19/05/2022 at 22:18:13)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 10* db 60* 81* thưởng 130.000 xu
    
   Minh_Quan, 19/05/2022
 7. xuanmao575

  xuanmao575

  Đ.Ký:
  04/12/2021
  Bài viết:
  380
  Được thích:
  329
  Xu:
  468,780
  Giới tính:
  Nam
  BTL 99
  DB BỘ 01 02 03 14 26
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (19/05/2022 at 22:18:48)
  1. Minh_Quan
   trúng db 02* thưởng 50.000 xu
    
   Minh_Quan, 19/05/2022
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời