M.TRUNG THỨ 4 NGÀY 27/11/2019 ĐÀ NẴNG - KHÁNH HÒA

Đăng vào 'THẢO LUẬN VÀ CHỐT SỐ' bởi Minh_Quan, 26/11/2019.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Trainhangheo

  Trainhangheo

  Đ.Ký:
  16/10/2017
  Bài viết:
  718
  Được thích:
  2,688
  Xu:
  567,600
  Giới tính:
  Nam
  Stl 52 91
  Dàn
  01,02,03,12,13,14,18,19,24,26
  27,28,29,35,36,37 39 41 48 49
  51 53 58 59 60 62 63 64 65 67
  69 70 73 74 76 78 79 81 82 84
  85 86 87 89 90 91 92 93 95 98

  3d cang: 7549201
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (27/11/2019 at 18:20:41) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:23:03) , Vinaphone (03/04/2020 at 10:16:14) , anhconnoem (20/04/2020 at 12:59:47)
 2. Tuyetngan

  Tuyetngan

  Đ.Ký:
  31/10/2018
  Bài viết:
  699
  Được thích:
  2,371
  Xu:
  14,992
  Giới tính:
  Nữ
  Stl 51 36
  _______
  Dàn 50 số
  01 04 06 08 13 15 16 17 19 20
  21 23 28 31 34 36 37 39 40 41
  44 45 51 52 53 56 57 58 59 60
  61 62 65 67 70 72 73 75 78 80
  82 83 85 86 87 89 90 91 92 97
  ______
  3d càng 0259876
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (27/11/2019 at 18:20:56) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:23:07) , Vinaphone (03/04/2020 at 10:16:16) , anhconnoem (20/04/2020 at 12:59:49)
  1. Minh_Quan
   trung loto db * 56* * * thuong 50.000 xu
    
   Minh_Quan, 27/11/2019
 3. phamanhvo

  phamanhvo

  Đ.Ký:
  18/10/2018
  Bài viết:
  1,207
  Được thích:
  3,574
  Xu:
  1,933,370
  Giới tính:
  Nam
  Stl 45 54

  Dàn 50 số
  01 02 03 05 13 14 17 18 19 20
  21 24 25 26 29 31 35 36 38 39
  40 42 46 48 51 53 56 57 58 59
  61 62 63 64 65 69 81 70 75 79
  81 82 85 86 87 90 91 92 93 95

  3d càng 0279164
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (27/11/2019 at 18:21:22) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:23:06) , Vinaphone (03/04/2020 at 10:16:17) , anhconnoem (20/04/2020 at 12:59:50)
  1. Minh_Quan
   trung loto 45* db * 56* 156* * thuong 130.000 xu
    
   Minh_Quan, 27/11/2019
 4. trandangkhoa

  trandangkhoa

  Đ.Ký:
  04/09/2018
  Bài viết:
  1,021
  Được thích:
  3,182
  Xu:
  289,807
  Giới tính:
  Nam
  Stl 82 17

  Dàn 50 số
  02 03 06 13 14 17 18 19 20 21
  23 24 25 28 29 31 35 36 37 38
  41 42 46 47 51 52 53 56 57 58
  59 62 63 64 67 69 81 70 75 78
  80 82 85 86 87 90 91 92 93 94

  3d càng 6390157
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (27/11/2019 at 18:21:50) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:23:11) , Vinaphone (03/04/2020 at 10:16:18) , anhconnoem (20/04/2020 at 12:59:51)
  1. Minh_Quan
   trung loto db * 56* 156* * thuong 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 27/11/2019
 5. STL: 22 77
  ĐB: đầu 2 5 6 7 8
  3D càng 5128976
   
 6. Hoiyeulo

  Hoiyeulo

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  10,183
  Được thích:
  47,648
  Xu:
  103,434,604
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0925700166
  lô 68,86
  đb
  07,08,09,14,15,16,17,19,32,34,
  35,36,39,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,51,52,53,57,58,59,61,62,
  63,64,71,72,75,77,78,79,82,84,
  85,86,87,89,91,92,93,95,97,98

  3d càng 2345789
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (27/11/2019 at 18:23:27)
  1. Minh_Quan
   trung loto db 07* * * 207* thuong 100.000xu
    
   Minh_Quan, 27/11/2019
 7. Vinaphone

  Vinaphone

  Đ.Ký:
  17/01/2019
  Bài viết:
  1,372
  Được thích:
  3,566
  Xu:
  10,443
  Giới tính:
  Nam
  stl 81 40
  __
  Dan de DB 50 so :
  03 05 08 11 13 17 18 19 23 25
  26 28 29 31 32 35 40 42 43 46
  48 49 50 53 54 56 57 59 62 65
  67 70 71 74 76 79 80 81 82 86
  88 89 90 91 92 93 94 95 96 98

  càng 3d: 8372496
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (27/11/2019 at 18:23:51) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:23:13) , anhconnoem (20/04/2020 at 12:59:55)
  1. Minh_Quan
   trung loto db * 56* * * thuong 50.000 xu
    
   Minh_Quan, 27/11/2019
 8. Southernbank

  Southernbank

  Đ.Ký:
  08/03/2019
  Bài viết:
  997
  Được thích:
  2,693
  Xu:
  9,940
  Giới tính:
  Nam
  stl 85 75
  __
  Dan de DB 50 so :
  04 06 08 09 12 17 18 19 23 26
  28 30 31 34 35 39 40 41 45 46
  47 48 50 53 54 56 57 59 62 64
  68 69 70 73 75 79 80 81 82 84
  86 87 89 90 92 93 94 97 98 99

  càng 3d,4d: 8372496
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (27/11/2019 at 18:24:09) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:23:14) , Vinaphone (03/04/2020 at 10:16:30) , anhconnoem (20/04/2020 at 12:59:56)
  1. Minh_Quan
   trung loto db * 56* * * thuong 50.000 xu
    
   Minh_Quan, 27/11/2019
 9. xuantocdo

  xuantocdo

  Đ.Ký:
  03/03/2019
  Bài viết:
  521
  Được thích:
  1,966
  Xu:
  11,459
  Giới tính:
  Nam
  stl 262
  __
  Dan de DB 50s :
  01 02 03 04 06 07 08 09 12 13
  15 17 18 19 23 25 28 30 31 33
  35 36 37 39 50 53 54 56 57 59
  60 62 63 64 65 67 68 70 71 73
  75 76 78 80 81 82 84 85 86 87

  cang 3d 5678901
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (27/11/2019 at 18:24:22) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:23:16) , Vinaphone (03/04/2020 at 10:16:33) , anhconnoem (20/04/2020 at 12:59:57)
  1. Minh_Quan
   trung loto db 07* 56* 156* 207* thuong 200.000 xu
    
   Minh_Quan, 27/11/2019
 10. Huydinh

  Huydinh

  Đ.Ký:
  24/03/2017
  Bài viết:
  848
  Được thích:
  3,205
  Xu:
  12,830
  Giới tính:
  Nam
  Stl 35 87

  Dàn 50 số
  03 11 12 13 14 15 16 18 19 20
  21 24 25 26 28 31 34 37 38 39
  40 41 50 51 54 56 57 58 59 60
  61 62 63 65 67 69 71 74 75 76
  81 82 83 84 85 86 87 90 92 95


  3d càng 0214978
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (27/11/2019 at 18:24:32) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:23:20) , Vinaphone (03/04/2020 at 10:16:35) , anhconnoem (20/04/2020 at 12:59:59)
  1. Minh_Quan
   trung loto db * 56* * 156* thuong 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 27/11/2019
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec