M.TRUNG THỨ 4 NGÀY 27/11/2019 ĐÀ NẴNG - KHÁNH HÒA

Đăng vào 'THẢO LUẬN VÀ CHỐT SỐ' bởi Minh_Quan, 26/11/2019.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Minh_Quan

  Minh_Quan QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  15/02/2016
  Bài viết:
  26,981
  Được thích:
  21,296
  Xu:
  79,813,457
  ĐÀ NẴNG - KHÁNH HÒA
   
 2. chilaaoanh

  chilaaoanh

  Đ.Ký:
  07/01/2019
  Bài viết:
  941
  Được thích:
  3,038
  Xu:
  7,570
  Giới tính:
  Nam
  Lô 28 12
  Db dan:
  01 02 07 08 11 13 14 16 19 20
  23 25 27 28 31 32 34 36 38 39
  40 41 42 44 47 51 52 53 54 55
  56 57 59 61 63 64 65 67 79 72
  74 75 76 80 85 87 92 93 94 95
  3d càng 0234689
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (27/11/2019 at 18:15:34) , Vinaphone (03/04/2020 at 10:15:52) , anhconnoem (20/04/2020 at 12:59:21)
  1. Minh_Quan
   trung loto db 07* 56* * 207* thuong 150.000 xu
    
   Minh_Quan, 27/11/2019
 3. Ditmecudong

  Ditmecudong

  Đ.Ký:
  18/10/2018
  Bài viết:
  1,089
  Được thích:
  3,119
  Xu:
  5,395
  Giới tính:
  Nam
  Lô 515
  đề dàn 50s
  01 03 08 09 16 17 18 19 21 22
  25 26 28 29 31 32 36 38 39 41
  42 43 44 45 47 50 51 53 56 60
  61 62 64 65 67 68 70 72 73 75
  77 79 80 83 85 90 91 93 94 99
  3d càng 6287915
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (27/11/2019 at 18:16:32) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:22:37) , Vinaphone (03/04/2020 at 10:15:54) , anhconnoem (20/04/2020 at 12:59:23)
  1. Minh_Quan
   trung loto db * 56* 156* * thuong 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 27/11/2019
 4. anhconnoem

  anhconnoem

  Đ.Ký:
  26/02/2019
  Bài viết:
  1,382
  Được thích:
  3,887
  Xu:
  31,662
  Giới tính:
  Nam
  Stl 393
  Dàn 50 số
  00 02 04 06 09 10 11 14 18 20
  21 25 26 28 30 31 32 34 35 36
  38 39 41 45 46 47 56 57 59 62
  65 67 73 74 76 77 79 82 84 85
  86 88 87 89 91 92 93 95 96 97
  3d càng 1234567​
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (27/11/2019 at 18:17:12) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:22:37) , Vinaphone (03/04/2020 at 10:15:55)
  1. Minh_Quan
   trung loto db * 56* 156* * thuong 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 27/11/2019
 5. lodemayrui

  lodemayrui

  Đ.Ký:
  02/05/2019
  Bài viết:
  896
  Được thích:
  2,840
  Xu:
  5,828
  Giới tính:
  Nam
  Lô 26 87
  Db dan:
  04 06 12 13 15 16 17 18 19 20
  21 23 25 27 28 29 31 34 37 39
  40 41 42 47 49 51 52 53 54 55
  56 57 59 65 67 69 71 72 76 78
  80 81 82 85 86 92 94 95 96 98
  3d càng 0234689
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (27/11/2019 at 18:17:48) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:22:39) , Vinaphone (03/04/2020 at 10:15:56) , anhconnoem (20/04/2020 at 12:59:25)
  1. Minh_Quan
   trung loto db * 56* * * thuong 50.000 xu
    
   Minh_Quan, 27/11/2019
 6. bachchienbachthang

  bachchienbachthang

  Đ.Ký:
  11/09/2018
  Bài viết:
  1,018
  Được thích:
  3,321
  Xu:
  8,548
  Giới tính:
  Nam
  stl 676
  Dàn đặc biệt 50 số:
  01 05 06 07 08 09 10 15 18 19
  20 21 24 25 26 30 31 34 35 39
  40 43 45 48 50 51 53 54 56 57
  58 59 60 61 62 64 65 67 68 69
  75 79 84 86 87 90 92 94 95 96

  3d càng 6831092
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (27/11/2019 at 18:18:17) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:22:40) , Vinaphone (03/04/2020 at 10:15:58) , anhconnoem (20/04/2020 at 12:59:26)
  1. Minh_Quan
   trung loto db 07* 56* 156* 207* thuong 200.000 xu
    
   Minh_Quan, 27/11/2019
 7. Hoangtuan75

  Hoangtuan75

  Đ.Ký:
  04/03/2019
  Bài viết:
  870
  Được thích:
  2,536
  Xu:
  130,045
  Giới tính:
  Nam
  Stl 41 17

  Dàn 50 số
  01 02 03 05 13 14 17 18 19 20
  21 24 25 26 29 31 35 36 38 39
  40 42 46 48 51 53 56 57 58 59
  61 62 63 64 67 69 81 70 75 79
  81 82 85 86 87 90 91 92 94 95

  3d càng 2759016
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (27/11/2019 at 18:18:37) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:22:43) , Vinaphone (03/04/2020 at 10:16:00) , anhconnoem (20/04/2020 at 12:59:27)
  1. Minh_Quan
   trung loto db * 56* 156* * thuong 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 27/11/2019
 8. Bayvaokhonggian

  Bayvaokhonggian

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  743
  Được thích:
  2,769
  Xu:
  6,070
  Giới tính:
  Nam
  stl 171
  _______

  Dàn
  01 04 07 08 09 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 22 23 24 25 29
  31 32 39 38 39 40 41 42 47 49
  50 51 52 53 54 64 67 69 70 71
  72 73 76 82 86 87 90 92 94 96
  ____________
  cang 3d:0326879
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (27/11/2019 at 18:18:53) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:22:46) , Vinaphone (03/04/2020 at 10:16:00) , anhconnoem (20/04/2020 at 12:59:28)
  1. Minh_Quan
   trung loto db 07* * * 207* thuong
   100.000 xu
    
   Minh_Quan, 27/11/2019
 9. Bachhaiduong

  Bachhaiduong

  Đ.Ký:
  03/01/2019
  Bài viết:
  876
  Được thích:
  2,464
  Xu:
  5,922
  Giới tính:
  Nam
  Lô 37 49
  đề dàn 50s
  02 03 05 06 15 17 18 19 21 23
  26 27 28 29 31 32 36 38 39 42
  43 44 45 47 48 50 51 53 56 58
  60 62 64 65 67 68 70 72 73 74
  76 79 80 83 85 90 91 93 94 95
  3d càng 6287510
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (27/11/2019 at 18:19:47) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:22:47) , Vinaphone (03/04/2020 at 10:16:02) , anhconnoem (20/04/2020 at 12:59:30)
  1. Minh_Quan
   trung loto db * 56* 156* * thuong 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 27/11/2019
 10. phangvanhiep

  phangvanhiep

  Đ.Ký:
  29/09/2018
  Bài viết:
  747
  Được thích:
  2,833
  Xu:
  12,270
  Giới tính:
  Nam
  stl 41 03
  Dan 50 sô:
  01 03 08 09 10 16 19 21 23 24 25 31 32 33 34 35 36 39 41
  42 45 50 51 53 54 59 62 63 64 67 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  81 83 84 85 86 87 90 92 93 95 99
  3d càng 6879024​
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (27/11/2019 at 18:20:12) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:22:48) , Vinaphone (03/04/2020 at 10:16:03) , anhconnoem (20/04/2020 at 12:59:35)
  1. Minh_Quan
   trung loto 03* thuong 30.000 xu
    
   Minh_Quan, 27/11/2019
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời