M.TRUNG THỨ 4 NGÀY 18/05/2022 ĐÀ NẴNG - KHÁNH HÒA

Đăng vào 'THẢO LUẬN VÀ CHỐT SỐ' bởi Minh_Quan, 17/05/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Minh_Quan

  Minh_Quan QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  15/02/2016
  Bài viết:
  27,253
  Được thích:
  21,334
  Xu:
  79,199,747
  ĐÀ NẴNG - KHÁNH HÒA
   
 2. bamien

  bamien

  Đ.Ký:
  02/04/2021
  Bài viết:
  752
  Được thích:
  729
  Xu:
  3,094,060
  Giới tính:
  Nam
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,62,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,03,04,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,30,31,33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,62,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,82,85,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  6x
  02,03,04,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,24,25,26,30,31,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,55,57,58,59,60,62,64,65,67,68,70,72,73,75,76,79,81,82,85,88,90,92,94,95,96,97,98,99
  5x
  02,03,04,06,07,08,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,25,26,30,31,35,36,38,40,41,42,43,44,46,49,50,51,53,55,57,60,62,64,65,67,68,70,72,73,75,76,79,81,82,85,88,90,92,95,96,97,98,99
  4x
  02,03,04,06,08,11,12,13,14,15,18,21,22,26,30,31,35,36,40,41,43,44,46,49,53,55,57,60,62,64,65,67,68,70,72,73,75,76,81,82,85,88,90,95,96,97,98,99
  3x
  02,03,04,06,08,11,12,14,15,21,22,30,35,36,41,43,46,53,55,57,60,62,65,68,70,72,73,76,81,82,85,88,90,95,96,97,98,99
  2x
  02,03,04,06,08,11,12,14,15,21,22,30,36,41,43,53,55,57,60,62,65,68,72,73,76,81,90,98
  1x
  02,03,04,06,11,12,15,22,30,36,53,65,68,72,73,76,90,98
  0x
  04,11,12,22,30,36,68,72
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (18/05/2022 at 19:05:19)
  1. Minh_Quan
   Trúng db 22* thưởng 50.000 xu
    
   Minh_Quan, 18/05/2022
 3. Camlinh

  Camlinh

  Đ.Ký:
  28/04/2020
  Bài viết:
  864
  Được thích:
  864
  Xu:
  13,002,720
  Giới tính:
  Nữ
  BTL 28
  LÓT 82
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (18/05/2022 at 19:06:41)
 4. Chivas

  Chivas

  Đ.Ký:
  17/01/2021
  Bài viết:
  769
  Được thích:
  723
  Xu:
  1,913,260
  Giới tính:
  Nam
  2x
  01,07,10,16,23,24,25,27,32,37,39,42,45,49,51,52,54,56,59,69,74,75,78,80,83,84,86,94
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (18/05/2022 at 19:06:43)
  1. Minh_Quan
   trúng db 37* thưởng 50.000 cu
    
   Minh_Quan, 18/05/2022
 5. huuvinh

  huuvinh

  Đ.Ký:
  29/08/2020
  Bài viết:
  700
  Được thích:
  681
  Xu:
  12,236,650
  Giới tính:
  Nam
  STL 28 82
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (18/05/2022 at 19:06:58)
 6. phongvan68

  phongvan68

  Đ.Ký:
  04/01/2022
  Bài viết:
  388
  Được thích:
  343
  Xu:
  683,570
  Giới tính:
  Nam
  Dan db 4x
  04,05,07,08,09,10,12,14,26,28,
  30,31,33,35,39,40,41,43,46,48,
  49,50,52,53,56,57,58,59,60,61
  ,62,63,68,69,70,72,74,77,80,81,
  83,89,92,93,96,97,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (18/05/2022 at 19:07:02)
 7. xuanmao575

  xuanmao575

  Đ.Ký:
  04/12/2021
  Bài viết:
  372
  Được thích:
  326
  Xu:
  464,980
  Giới tính:
  Nam
  2 8 số
  00,04,06,13,15,20,21,24,26,32,40,45,47,51,55,61,62,63,69,70,73,75,77,79,88,93,95,96
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (18/05/2022 at 19:07:04)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời