M.NAM THỨ 4 NGÀY 05/02/2020 CẦN THƠ - ĐỒNG NAI - SÓC TRĂNG

Đăng vào 'THẢO LUẬN VÀ CHỐT SỐ' bởi Minh_Quan, 04/02/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. phamanhvo

  phamanhvo

  Đ.Ký:
  18/10/2018
  Bài viết:
  1,207
  Được thích:
  3,574
  Xu:
  1,933,370
  Giới tính:
  Nam
  stl 252
  __
  Dan de DB 50 so :
  03 05 08 11 13 17 18 19 23 25
  26 28 29 31 32 35 40 42 43 46
  48 49 50 53 54 56 57 59 62 65
  67 70 71 74 76 79 80 81 82 86
  88 89 90 91 92 93 94 95 96 98

  càng 3d: 8372496
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (05/02/2020 at 21:07:37) , lethanhnhan (21/04/2020 at 06:56:12) , Rongbachkim (17/04/2020 at 11:38:13) , trandangkhoa (08/04/2020 at 11:52:36) , phangvanhiep (06/04/2020 at 06:34:08) , Ditmecudong (14/04/2020 at 14:49:18) , chilaaoanh (13/04/2020 at 11:05:41) , xuantocdo (16/04/2020 at 13:05:43) , Southernbank (03/04/2020 at 13:03:15) , Truongtamphong (01/04/2020 at 07:19:11)
  1. Minh_Quan
   trúng loto db 323* 832* thưởng 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 05/02/2020
 2. Huutai

  Huutai

  Đ.Ký:
  20/03/2017
  Bài viết:
  428
  Được thích:
  1,888
  Xu:
  5,188
  Giới tính:
  Nam
  stl 808
  Dàn 50s
  08 09 12 13 16 17 18 19 20 21
  23 24 25 26 27 30 31 34 35 37
  39 43 44 45 49 52 53 54 58 60
  63 67 68 70 71 72 76 77 78 79
  80 81 85 86 89 90 91 92 94 95
  Càng 2560174
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (05/02/2020 at 21:07:57) , lethanhnhan (21/04/2020 at 06:56:15) , Rongbachkim (17/04/2020 at 11:38:15) , phangvanhiep (06/04/2020 at 06:34:10) , phamanhvo (05/04/2020 at 06:26:20) , Ditmecudong (14/04/2020 at 14:49:20) , chilaaoanh (13/04/2020 at 11:05:44) , Southernbank (03/04/2020 at 13:03:17) , Truongtamphong (01/04/2020 at 07:19:13)
  1. Minh_Quan
   trúng loto db * 34* 63* 663* thưởng 150.000 xu
    
   Minh_Quan, 05/02/2020
 3. Bachhaiduong

  Bachhaiduong

  Đ.Ký:
  03/01/2019
  Bài viết:
  876
  Được thích:
  2,464
  Xu:
  2,959,922
  Giới tính:
  Nam
  Lô 37 49
  đề dàn 50s
  02 03 05 06 15 17 18 19 21 23
  26 27 28 29 31 32 36 38 39 42
  43 44 45 47 48 50 51 53 56 58
  60 62 64 65 67 68 70 72 73 74
  76 79 80 83 85 90 91 93 94 95
  3d càng 6287510
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (05/02/2020 at 21:08:14) , lethanhnhan (21/04/2020 at 06:56:16) , Rongbachkim (17/04/2020 at 11:38:17) , trandangkhoa (08/04/2020 at 11:52:41) , phamanhvo (05/04/2020 at 06:26:21) , Ditmecudong (14/04/2020 at 14:49:21) , chilaaoanh (13/04/2020 at 11:05:46) , xuantocdo (16/04/2020 at 13:05:46) , Southernbank (03/04/2020 at 13:03:19) , Truongtamphong (01/04/2020 at 07:19:15)
  1. Minh_Quan
   trúng loto db 32* * 832* thưởng 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 05/02/2020
 4. phangvanhiep

  phangvanhiep

  Đ.Ký:
  29/09/2018
  Bài viết:
  747
  Được thích:
  2,833
  Xu:
  12,270
  Giới tính:
  Nam
  stl 21 03
  Dan 50 sô:
  02 03 07 09 10 16 19 21 23 24
  25 31 32 33 34 35 36 39 40 41
  4245 50 51 53 54 59 62 63 64
  67 69 71 72 73 74 75 76 78 79
  81 83 84 85 86 87 90 92 93 95
  3d càng 6879024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (05/02/2020 at 21:08:31) , lethanhnhan (21/04/2020 at 06:56:18) , Rongbachkim (17/04/2020 at 11:38:20) , trandangkhoa (08/04/2020 at 11:52:43) , phamanhvo (05/04/2020 at 06:26:23) , Ditmecudong (14/04/2020 at 14:49:22) , chilaaoanh (13/04/2020 at 11:05:48) , xuantocdo (16/04/2020 at 13:05:48) , Truongtamphong (01/04/2020 at 07:19:16)
  1. Minh_Quan
   trúng loto db 32* 34* 63* 832* 834* 663* thưởng 300.000 xu
    
   Minh_Quan, 05/02/2020
 5. hungzit76

  hungzit76

  Đ.Ký:
  21/11/2019
  Bài viết:
  878
  Được thích:
  1,457
  Xu:
  15,657,217
  Giới tính:
  Nam
  Stl 35 53
  Dàn 50s
  00,06,07,08,09,15,16,17,18,19
  24,25,26,27,28,33,34,35,36,37
  42,43,44,45,46,51,52,53,54,55
  60,61,62,63,64,70,71,72,73,79
  80,81,82,88,89,90,91,97,98,99
  3C: 1627380
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (05/02/2020 at 21:08:44) , trandangkhoa (08/04/2020 at 11:52:48) , Southernbank (03/04/2020 at 13:03:35) , Truongtamphong (01/04/2020 at 07:19:18)
  1. Minh_Quan
   trúng loto db * 34* 63* * 834* 663* thưởng 200.000 xu
    
   Minh_Quan, 05/02/2020
 6. Bayvaokhonggian

  Bayvaokhonggian

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  743
  Được thích:
  2,769
  Xu:
  6,070
  Giới tính:
  Nam
  stl 52 53
  _______

  Dàn
  01 04 07 08 09 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 22 23 24 25 29
  31 32 39 38 39 40 41 42 47 49
  50 51 52 53 54 64 67 69 70 71
  72 73 76 82 86 87 90 92 94 96
  ____________
  cang 3d:0326879
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (05/02/2020 at 21:08:58) , lethanhnhan (21/04/2020 at 06:56:21) , Rongbachkim (17/04/2020 at 11:38:21) , trandangkhoa (08/04/2020 at 11:52:51) , phangvanhiep (06/04/2020 at 06:34:15) , phamanhvo (05/04/2020 at 06:26:26) , Ditmecudong (14/04/2020 at 14:49:25) , chilaaoanh (13/04/2020 at 11:05:49) , xuantocdo (16/04/2020 at 13:05:51) , Southernbank (03/04/2020 at 13:03:42) , Truongtamphong (01/04/2020 at 07:19:20)
  1. Minh_Quan
   trúng loto db 32* * * 832* * * thưởng 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 05/02/2020
 7. thaialice

  thaialice

  Đ.Ký:
  12/03/2017
  Bài viết:
  5,487
  Được thích:
  30,365
  Xu:
  22,184,020
  Lô : 89
  DB CHAM 867
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (05/02/2020 at 21:09:16) , Ditmecudong (14/04/2020 at 14:49:25) , Truongtamphong (01/04/2020 at 07:19:22)
  1. Minh_Quan
   trúng loto db 63* thưởng 50.000 xu
    
   Minh_Quan, 05/02/2020
 8. lodemayrui

  lodemayrui

  Đ.Ký:
  02/05/2019
  Bài viết:
  896
  Được thích:
  2,840
  Xu:
  5,828
  Giới tính:
  Nam
  Lô 050
  Db dan:
  04 06 12 13 15 16 17 18 19 20
  21 23 25 27 28 29 31 34 37 39
  40 41 42 47 49 51 52 53 54 55
  56 57 59 65 67 69 71 72 76 78
  80 81 82 85 86 92 94 95 96 98
  3d càng 569870
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (05/02/2020 at 21:09:30) , lethanhnhan (21/04/2020 at 06:56:24) , Rongbachkim (17/04/2020 at 11:38:25) , trandangkhoa (08/04/2020 at 11:52:53) , phangvanhiep (06/04/2020 at 06:34:16) , phamanhvo (05/04/2020 at 06:26:31) , Ditmecudong (14/04/2020 at 14:49:28) , chilaaoanh (13/04/2020 at 11:06:03) , xuantocdo (16/04/2020 at 13:05:56) , Southernbank (03/04/2020 at 13:03:54) , Truongtamphong (01/04/2020 at 07:19:23)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 50* thưởng 30.000 xu
    
   Minh_Quan, 05/02/2020
 9. trandangkhoa

  trandangkhoa

  Đ.Ký:
  04/09/2018
  Bài viết:
  1,021
  Được thích:
  3,182
  Xu:
  289,807
  Giới tính:
  Nam
  stl 464
  Dan 50 sô:
  03 07 09 10 16 19 21 22 23 24
  26 31 32 34 35 36 38 39 40 41
  44 45 51 53 54 59 62 63 64 65
  68 69 71 72 73 74 75 76 78 79
  80 81 84 85 86 87 90 92 93 94
  3d càng 5678401
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (05/02/2020 at 21:09:57) , Rongbachkim (17/04/2020 at 11:38:26) , phangvanhiep (06/04/2020 at 06:34:17) , phamanhvo (05/04/2020 at 06:26:33) , Ditmecudong (14/04/2020 at 14:49:31) , chilaaoanh (13/04/2020 at 11:05:54) , xuantocdo (16/04/2020 at 13:05:57) , Southernbank (03/04/2020 at 13:03:52) , Truongtamphong (01/04/2020 at 07:19:25)
  1. Minh_Quan
   trúng loto db 32* 34* 63* 832* 834* 663* thưởng 300.000 xu
    
   Minh_Quan, 05/02/2020
 10. xuantocdo

  xuantocdo

  Đ.Ký:
  03/03/2019
  Bài viết:
  521
  Được thích:
  1,966
  Xu:
  11,459
  Giới tính:
  Nam
  Stl 707
  Dàn
  12,13,15,18,19,20 ,21,22,23,24
  29,35,36,37 38 42 45 48 50 51
  58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
  68 70 73 74 76 78 79 80 81 82
  84 86 87 88 90 91 92 93 94 98

  3d cang: 4579081​
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (05/02/2020 at 21:10:24) , lethanhnhan (21/04/2020 at 06:56:26) , Rongbachkim (17/04/2020 at 11:38:29) , phangvanhiep (06/04/2020 at 06:34:19) , phamanhvo (05/04/2020 at 06:26:35) , Ditmecudong (14/04/2020 at 14:49:34) , chilaaoanh (13/04/2020 at 11:05:58) , Southernbank (03/04/2020 at 13:03:50) , Truongtamphong (01/04/2020 at 07:19:27)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 70* db 63* thưởng 80.000 xu
    
   Minh_Quan, 05/02/2020
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec