M.TRUNG THỨ 3 NGÀY 19/11/2019 QUẢNG NAM - ĐẮC LĂC

Đăng vào 'THẢO LUẬN VÀ CHỐT SỐ' bởi Minh_Quan, 18/11/2019.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Minh_Quan

  Minh_Quan QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  15/02/2016
  Bài viết:
  26,994
  Được thích:
  21,296
  Xu:
  79,822,867
  QUẢNG NAM - ĐẮC LĂC
   
 2. anhconnoem

  anhconnoem

  Đ.Ký:
  26/02/2019
  Bài viết:
  1,382
  Được thích:
  3,887
  Xu:
  31,662
  Giới tính:
  Nam
  Stl 393
  Dàn 50 số
  00 02 04 06 09 10 11 14 18 20
  21 25 26 28 30 31 32 34 35 36
  38 39 41 45 46 47 56 57 59 62
  65 67 73 74 76 77 79 82 84 85
  86 88 87 89 91 92 93 95 96 97
  3d càng 1234567
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (19/11/2019 at 18:06:34) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:12:15) , Vinaphone (03/04/2020 at 10:38:13)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 93* db 36* * 636* * thưởng 130.000xu
    
   Minh_Quan, 19/11/2019
 3. Huydinh

  Huydinh

  Đ.Ký:
  24/03/2017
  Bài viết:
  848
  Được thích:
  3,205
  Xu:
  12,830
  Giới tính:
  Nam
  Stl 35 87

  Dàn 50 số
  03 11 12 13 14 15 16 18 19 20
  21 24 25 26 28 31 34 37 38 39
  40 41 50 51 54 56 57 58 59 60
  61 62 63 65 67 69 71 74 75 76
  81 82 83 84 85 86 87 90 92 95


  3d càng 0214978
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (19/11/2019 at 18:07:23) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:12:16) , Vinaphone (03/04/2020 at 10:38:15) , anhconnoem (20/04/2020 at 12:51:59)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 35* 87* thưởng 30.000 xu
    
   Minh_Quan, 19/11/2019
 4. bachchienbachthang

  bachchienbachthang

  Đ.Ký:
  11/09/2018
  Bài viết:
  1,018
  Được thích:
  3,321
  Xu:
  8,548
  Giới tính:
  Nam
  stl 676
  Dàn đặc biệt 50 số:
  01 05 06 07 08 09 10 15 18 19
  20 21 24 25 26 30 31 34 35 39
  40 43 45 48 50 51 53 54 56 57
  58 59 60 61 62 64 65 67 68 69
  75 79 84 86 87 90 92 94 95 96

  3d càng 6831092​
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (19/11/2019 at 18:14:00) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:12:17) , Vinaphone (03/04/2020 at 10:38:17) , anhconnoem (20/04/2020 at 12:52:01)
  1. Minh_Quan
   trúng loto db 68* * 268* thưởng 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 19/11/2019
 5. lethanhnhan

  lethanhnhan

  Đ.Ký:
  02/04/2017
  Bài viết:
  896
  Được thích:
  2,802
  Xu:
  436,958
  Giới tính:
  Nam
  stl 272

  Dàn 50 số
  03 1012 13 14 15 17 18 19 21
  22 23 25 26 29 31 34 37 38 40
  42 43 50 51 54 55 57 58 59 61
  63 64 65 66 67 69 71 74 75 78
  80 82 83 84 85 86 87 90 92 95


  3d càng 021497
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (19/11/2019 at 18:14:28) , Vinaphone (03/04/2020 at 10:38:18) , anhconnoem (20/04/2020 at 12:52:03)
 6. Bayvaokhonggian

  Bayvaokhonggian

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  743
  Được thích:
  2,769
  Xu:
  6,070
  Giới tính:
  Nam
  stl 171
  _______

  Dàn
  01 04 07 08 09 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 22 23 24 25 29
  31 32 39 38 39 40 41 42 47 49
  50 51 52 53 54 64 67 69 70 71
  72 73 76 82 86 87 90 92 94 96
  ____________
  cang 3d:0326879
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (19/11/2019 at 18:14:40) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:12:20) , anhconnoem (20/04/2020 at 12:52:03)
 7. Rongbachkim

  Rongbachkim

  Đ.Ký:
  26/04/2018
  Bài viết:
  743
  Được thích:
  2,551
  Xu:
  11,898
  Giới tính:
  Nam
  stl 14 15
  _______

  Dàn
  07 08 09 10 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 24 25 26 28 29 31
  33 34 35 36 40 42 45 47 48 49
  50 51 52 53 58 60 62 64 69 71
  72 75 78 81 90 91 93 95 96 98
  ____________
  cang 3d: 5901278
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (19/11/2019 at 18:14:48) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:12:20) , Vinaphone (03/04/2020 at 10:38:22) , anhconnoem (20/04/2020 at 12:52:05)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 15* db 36* * 268* thưởng 130.000 xu
    
   Minh_Quan, 19/11/2019
 8. Bachhaiduong

  Bachhaiduong

  Đ.Ký:
  03/01/2019
  Bài viết:
  876
  Được thích:
  2,464
  Xu:
  5,922
  Giới tính:
  Nam
  Lô 37 49
  đề dàn 50s
  02 03 05 06 15 17 18 19 21 23
  26 27 28 29 31 32 36 38 39 42
  43 44 45 47 48 50 51 53 56 58
  60 62 64 65 67 68 70 72 73 74
  76 79 80 83 85 90 91 93 94 95
  3d càng 6287510
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (19/11/2019 at 18:15:17) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:12:23) , Vinaphone (03/04/2020 at 10:38:32) , anhconnoem (20/04/2020 at 12:52:06)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 79* db 36* 68* 636* 268* thưởng 230.000 xu
    
   Minh_Quan, 19/11/2019
 9. Huutai

  Huutai

  Đ.Ký:
  20/03/2017
  Bài viết:
  428
  Được thích:
  1,888
  Xu:
  5,188
  Giới tính:
  Nam
  Stl 212

  Dàn 50 số
  07 09 12 13 14 15 16 18 19 20
  21 24 26 28 29 31 32 34 35 40
  42 43 46 48 49 50 51 52 56 57
  60 63 64 65 68 69 81 74 75 77
  82 83 84 86 88 90 91 92 95 96

  càng 3d 4960215
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (19/11/2019 at 18:15:43) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:12:22) , Vinaphone (03/04/2020 at 10:38:33) , anhconnoem (20/04/2020 at 12:52:07)
  1. Minh_Quan
   trúng loto db * 68* * 268* thưởng 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 19/11/2019
 10. chilaaoanh

  chilaaoanh

  Đ.Ký:
  07/01/2019
  Bài viết:
  941
  Được thích:
  3,038
  Xu:
  7,570
  Giới tính:
  Nam
  Lô 28 12
  Db dan:
  01 02 07 08 11 13 14 16 19 20
  23 25 27 28 31 32 34 36 38 39
  40 41 42 44 47 51 52 53 54 55
  56 57 59 61 63 64 65 67 79 72
  74 75 76 80 85 87 92 93 94 95
  3d càng 0234689
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (19/11/2019 at 18:15:58) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:12:25) , Vinaphone (03/04/2020 at 10:38:31) , anhconnoem (20/04/2020 at 12:52:10)
  1. Minh_Quan
   trúng loto db 36* * 636* * thưởng 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 19/11/2019
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời