THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 30/06/2022

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 29/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2022 at 00:36:00) , tinhtuoisang (30/06/2022 at 14:05:24) , Uyennhi2019 (30/06/2022 at 12:07:38) , sohochaylam (30/06/2022 at 15:09:25) , soiroichot (30/06/2022 at 17:50:43) , chilaconso (30/06/2022 at 13:04:51) , remix (30/06/2022 at 16:20:17) , sangtruatoi (30/06/2022 at 11:10:43) , vanmaymoi (30/06/2022 at 10:16:58) , TuanNguyen82 (30/06/2022 at 13:29:48) , sona (30/06/2022 at 13:45:50)
 2. caoson48

  caoson48

  Đ.Ký:
  21/11/2021
  Bài viết:
  58
  Được thích:
  493
  Xu:
  73,250
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 30/ 06 Dàn 64 số thi đấu
  07 09 10 11 12 14 16 17 19 20

  21 22 23 24 25 27 30 32 34 36


  37 41 43 46 47 48 49 50 52 54

  55 56 57 58 59 61 62 64 66 67

  69 70 72 74 75 76 77 78 79 82

  83 85 86 87 88 89 90 91 92 94

  96 97 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2022 at 00:36:03) , tinhtuoisang (30/06/2022 at 14:05:39) , Uyennhi2019 (30/06/2022 at 12:07:53) , sohochaylam (30/06/2022 at 15:09:40) , soiroichot (30/06/2022 at 17:50:58) , chilaconso (30/06/2022 at 13:05:06) , remix (30/06/2022 at 16:20:32) , sangtruatoi (30/06/2022 at 11:10:58) , vanmaymoi (30/06/2022 at 10:17:14)
 3. Heovang83

  Heovang83

  Đ.Ký:
  03/06/2019
  Bài viết:
  2,510
  Được thích:
  6,181
  Xu:
  2,118,764
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 30/06/2022
  Dàn đặc biệt 64 số thi đấu:
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  10 14 15 19 20 24 25 29 30 34
  35 39 40 41 42 43 44 45 46 47
  48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
  58 59 60 64 65 69 70 74 75 79
  80 84 85 89 90 91 92 93 94 95
  96 97 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2022 at 00:36:05) , tinhtuoisang (30/06/2022 at 14:05:54) , Uyennhi2019 (30/06/2022 at 12:08:08) , sohochaylam (30/06/2022 at 15:09:55) , soiroichot (30/06/2022 at 17:51:13) , chilaconso (30/06/2022 at 13:05:21) , remix (30/06/2022 at 16:20:47) , sangtruatoi (30/06/2022 at 11:11:13)
 4. nptrinhdno

  nptrinhdno

  Đ.Ký:
  19/02/2016
  Bài viết:
  2,926
  Được thích:
  13,393
  Xu:
  61,906
  Giới tính:
  Nam
  Dàn đặc biệt 64 số thi đấu.

  Ngày 30/06/2022

  00 01 02 05 07 11 12 14 15 16
  18 23 24 26 28 29 32 33 34 35
  37 39 41 42 43 44 46 48 50 51
  52 54 55 58 59 60 64 65 66 67
  69 70 72 73 74 75 76 78 79 80
  84 85 86 87 88 90 91 93 94 95
  96 97 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2022 at 00:36:07) , tinhtuoisang (30/06/2022 at 14:06:09) , Uyennhi2019 (30/06/2022 at 12:08:23) , sohochaylam (30/06/2022 at 15:10:10) , soiroichot (30/06/2022 at 17:51:28) , chilaconso (30/06/2022 at 13:05:36) , remix (30/06/2022 at 16:21:02) , sangtruatoi (30/06/2022 at 11:11:28)
 5. hovan

  hovan Chốt thông

  Đ.Ký:
  26/01/2021
  Bài viết:
  124
  Được thích:
  893
  Xu:
  4,005,890
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 30/06/2022

  01,03,05,06,09,21,23,24.26,27,
  28,29,41,42,43,45,47,48,60,62.
  63,65,66,67,69.81,82,83,84,85,
  87,88,89,10,12,14,15,18,19,30,
  32,33,34,36,37,38,39,50,51,54,
  55.56,57,58,75,76,78,79,90,93
  95,96,97,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2022 at 00:36:09) , tinhtuoisang (30/06/2022 at 14:06:24) , sohochaylam (30/06/2022 at 15:10:25) , soiroichot (30/06/2022 at 17:51:43) , chilaconso (30/06/2022 at 13:05:51) , remix (30/06/2022 at 16:21:17)
 6. PhaoloAnh

  PhaoloAnh

  Đ.Ký:
  20/06/2022
  Bài viết:
  138
  Được thích:
  322
  Xu:
  1,310,763
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 30/06/2022 nhận
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,27,29,30,31,37,39,40,41
  ,47,49,50,51,57,59,60,61,67,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,87,89,90,91,92,93,94,95
  ,96,97,98,99.
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2022 at 00:36:12) , tinhtuoisang (30/06/2022 at 14:06:54) , sohochaylam (30/06/2022 at 15:10:40) , soiroichot (30/06/2022 at 17:51:58) , chilaconso (30/06/2022 at 17:18:51) , remix (30/06/2022 at 16:21:32) , sona (30/06/2022 at 14:16:19)
 7. namviettri39

  namviettri39

  Đ.Ký:
  21/06/2022
  Bài viết:
  211
  Được thích:
  932
  Xu:
  97,103
  Giới tính:
  Nam
  BTL 83
  STL 68 86
  ĐB
  06,08,16,18,26,28,36,38,46,48
  56,58,60,61,62,63,64,65,66,67
  68,69,76,78,80,81,82,83,84,85
  86,87,88,89,96,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2022 at 00:36:18) , tinhtuoisang (30/06/2022 at 14:07:09) , sohochaylam (30/06/2022 at 15:10:55) , soiroichot (30/06/2022 at 17:52:13) , chilaconso (30/06/2022 at 17:19:06) , remix (30/06/2022 at 16:21:47)
 8. TuanNguyen82

  TuanNguyen82

  Đ.Ký:
  30/04/2022
  Bài viết:
  278
  Được thích:
  3,795
  Xu:
  56,277,910
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 30/06/2022

  00,02,04,05,06,07,09,11,14,15,
  16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,
  28,30,31,32,33,34,36,37,38,39,
  40,41,42,48,52,53,54,55,56,57,
  58,60,62,63,64,65,67,68,69,70,
  71,74,77,78,79,81,82,87,88,89,
  91,94,96,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2022 at 00:36:21) , tinhtuoisang (30/06/2022 at 14:07:24) , sohochaylam (30/06/2022 at 15:11:10) , soiroichot (30/06/2022 at 17:52:28) , chilaconso (30/06/2022 at 17:19:21) , remix (30/06/2022 at 16:22:02)
 9. sona

  sona

  Đ.Ký:
  22/05/2022
  Bài viết:
  792
  Được thích:
  3,027
  Xu:
  6,539,999
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 30/06/2022
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,26,28,30,31,36,38,40,41,
  46,48,50,51,56,58,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,76,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,96,98.
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2022 at 00:36:30) , tinhtuoisang (30/06/2022 at 14:07:39) , sohochaylam (30/06/2022 at 15:11:25) , soiroichot (30/06/2022 at 17:52:43) , chilaconso (30/06/2022 at 17:19:36) , remix (30/06/2022 at 16:22:17)
  1. nhat_chi_mai
   Bạn thích được nổi bật quá, nhưng không nên dùng những Mầu sắc khó nhìn để chốt nhé, vì như thế sẽ không ai tham khảo được số nào bạn chốt đâu.
    
   nhat_chi_mai, 30/06/2022
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   Thuminh (01/07/2022 at 00:36:46), chutheson (30/06/2022 at 19:20:12), sona (30/06/2022 at 14:44:56)
  2. sona
   Ok bạn ngày cuối cùng kiếm may mắn bạn
    
   sona, 30/06/2022
 10. Axz23

  Axz23

  Đ.Ký:
  26/03/2020
  Bài viết:
  3,633
  Được thích:
  6,188
  Xu:
  38,185,826
  Lô 24
  Đb chạm 386 = 51 số
  Hạ 6 số : 38 83 36 63 86 68
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/07/2022 at 00:37:00) , tinhtuoisang (30/06/2022 at 14:09:04) , sohochaylam (30/06/2022 at 15:11:40) , soiroichot (30/06/2022 at 17:52:58) , chilaconso (30/06/2022 at 17:19:51) , remix (30/06/2022 at 16:22:32)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời