THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 28/06/2022

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 27/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. nptrinhdno

  nptrinhdno

  Đ.Ký:
  19/02/2016
  Bài viết:
  2,920
  Được thích:
  13,377
  Xu:
  108,706
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.

  Ngày 28/06/2022

  00 01 02 03 05 07 08 10 11 12
  14 16 17 19 20 21 22 23 24 28
  29 30 32 33 37 38 39 41 42 43
  47 48 49 50 51 52 56 57 58 59
  60 61 67 68 69 70 72 77 78 79
  80 81 86 87 88 89 90 91 94 95
  96 97 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (28/06/2022 at 23:06:25) , NhuY123 (28/06/2022 at 16:34:38) , happyday (28/06/2022 at 14:49:25) , hyvongwin (28/06/2022 at 17:05:35) , miule (28/06/2022 at 15:54:11) , caligo (28/06/2022 at 18:21:17)
 2. 26 bạn

  Mức: 8 (1 ) số
  00
  Mức: 1 0 (4 ) số
  02,11,50,55
  Mức: 1 1 (3 ) số
  01,05,44
  Mức: 1 2 (3 ) số
  04,45,66
  Mức: 1 3 (5 ) số
  07,20,33,40,99
  Mức: 1 4 (7 ) số
  06,09,10,22,25,70,75
  Mức: 1 5 (6 ) số
  15,35,46,51,71,77
  Mức: 1 6 (1 0 ) số
  08,41,49,52,60,65,72,73,74,95
  Mức: 1 7 (1 6 ) số
  16,23,24,26,27,29,42,53,54,56,64,76,78,85,91,94
  Mức: 1 8 (1 3 ) số
  12,31,38,57,61,62,80,81,83,88,90,92,93
  Mức: 1 9 (2 0 ) số
  03,13,14,17,18,19,21,28,32,34,39,43,59,69,79,82,84,86,87,89
  Mức: 2 0 (6 ) số
  36,47,48,58,96,98
  Mức: 2 1 (4 ) số
  30,37,68,97
  Mức: 2 2 (2 ) số
  63,67
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (28/06/2022 at 23:06:30) , NhuY123 (28/06/2022 at 16:34:35) , hyvongwin (28/06/2022 at 17:05:50) , miule (28/06/2022 at 15:54:26) , caligo (28/06/2022 at 18:21:33)
 3. 20 bạn

  Mức: 7 (2 ) số
  00,11
  Mức: 8 (4 ) số
  01,02,50,55
  Mức: 9 (4 ) số
  05,44,66,71
  Mức: 1 0 (1 3 ) số
  07,09,10,15,20,22,25,45,51,74,75,77,99
  Mức: 1 1 (6 ) số
  04,06,33,35,40,70
  Mức: 1 2 (1 0 ) số
  23,24,26,42,52,65,72,76,78,95
  Mức: 1 3 (1 5 ) số
  12,16,27,29,31,46,49,53,54,56,57,73,79,92,94
  Mức: 1 4 (2 1 ) số
  08,13,17,21,32,41,47,59,60,61,62,64,80,81,83,85,86,87,89,90,91
  Mức: 1 5 (1 4 ) số
  03,18,19,34,36,38,39,43,69,88,93,96,97,98
  Mức: 1 6 (4 ) số
  28,67,82,84
  Mức: 1 7 (7 ) số
  14,30,37,48,58,63,68
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (28/06/2022 at 23:06:33) , NhuY123 (28/06/2022 at 16:34:33) , hyvongwin (28/06/2022 at 17:06:05) , miule (28/06/2022 at 15:54:41) , caligo (28/06/2022 at 18:21:48)
 4. DÀN 26 BẠN

  9x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,99
  8x
  03,06,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,
  29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,08,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,26,27,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,41,42,43,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  03,12,13,14,16,17,18,19,21,23,24,26,27,28,29,30,31,32,34,36,37,38,
  39,42,43,47,48,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,72,
  73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98
  5x
  03,12,13,14,17,18,19,21,26,27,28,29,30,31,32,34,36,37,38,39,42,43,
  47,48,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,67,68,69,76,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  4x
  03,12,13,14,17,18,19,21,28,30,31,32,34,36,37,38,39,43,47,48,57,58,
  59,61,62,63,67,68,69,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,96,97,98
  3x
  03,13,14,17,18,19,21,28,30,32,34,36,37,39,43,47,48,58,59,63,67,68,
  69,79,81,82,83,84,86,87,88,89,90,92,93,96,97,98
  2x
  18,19,21,28,30,32,34,36,37,39,43,47,48,58,59,63,67,68,69,79,82,84,
  86,87,89,96,97,98
  1x
  30,36,37,47,48,58,63,67,68,79,82,84,86,87,89,96,97,98
  0x
  30,37,63,67,68,96,97,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (28/06/2022 at 23:06:38) , NhuY123 (28/06/2022 at 16:34:29) , hyvongwin (28/06/2022 at 17:06:20) , miule (28/06/2022 at 15:54:57) , caligo (28/06/2022 at 18:22:03)
 5. DÀN 20 BẠN

  9x
  03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,99
  8x
  03,04,06,08,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,
  29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,
  53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,04,06,08,12,13,14,16,17,18,19,21,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,52,53,54,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,67,68,69,70,72,73,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,08,12,13,14,16,17,18,19,21,27,28,29,30,31,32,34,36,37,38,39,41,
  42,43,46,47,48,49,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,
  72,73,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98
  5x
  03,08,13,14,17,18,19,21,28,29,30,31,32,34,36,37,38,39,41,43,46,47,
  48,49,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,73,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  4x
  03,08,13,14,17,18,19,21,28,30,32,34,36,37,38,39,41,43,47,48,58,59,
  60,61,62,63,64,67,68,69,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,96,97,98
  3x
  03,14,18,19,28,30,34,36,37,38,39,43,48,58,60,61,62,63,64,67,68,69,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,96,97,98
  2x
  03,14,18,19,28,30,34,36,37,38,39,43,48,58,63,67,68,69,82,84,88,89,
  90,91,93,96,97,98
  1x
  14,28,30,37,43,48,58,63,67,68,69,82,84,88,93,96,97,98
  0x
  14,30,37,48,58,63,68,84
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (28/06/2022 at 23:06:40) , NhuY123 (28/06/2022 at 16:34:26) , hyvongwin (28/06/2022 at 17:06:35) , miule (28/06/2022 at 15:55:12) , caligo (28/06/2022 at 18:22:18) , Cuongtron66 (28/06/2022 at 15:27:54)
 6. Akina

  Akina

  Đ.Ký:
  20/08/2021
  Bài viết:
  285
  Được thích:
  2,987
  Xu:
  4,285,880
  Giới tính:
  Nữ
  Btl: 06
  Xiên 3: 01,05,06
  Xiên 4: 01,05,06,68
  Đề: chạm 1638
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (28/06/2022 at 23:06:44) , chinhhongvan (28/06/2022 at 15:46:44) , NhuY123 (28/06/2022 at 16:34:24) , hyvongwin (28/06/2022 at 17:06:50) , miule (28/06/2022 at 15:55:27) , caligo (28/06/2022 at 18:22:33)
 7. TLong888

  TLong888

  Đ.Ký:
  11/04/2017
  Bài viết:
  15,385
  Được thích:
  29,259
  Xu:
  642,327,300
  Giới tính:
  Nam
  BTL : 94
  X3: 69 94 95
  X4: 69 09 94 95
  ĐB: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (28/06/2022 at 23:06:48) , chinhhongvan (28/06/2022 at 15:46:46) , NhuY123 (28/06/2022 at 16:34:22) , hyvongwin (28/06/2022 at 17:07:05) , miule (28/06/2022 at 15:55:42) , caligo (28/06/2022 at 18:22:48)
 8. chinhhongvan

  chinhhongvan

  Đ.Ký:
  09/01/2017
  Bài viết:
  1,659
  Được thích:
  12,076
  Xu:
  34,270,979
  Giới tính:
  Nam
  BTL; 32
  X3; 96 32 24
  X4 ; 24 32 96 39
  ĐB CHẠM 1627
  HẠ DÀN CHẠM 172
  DÀN .15 SỐ
  14 41 19 91 78 87 23 32 29 92
  21 26 62 13 31
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (28/06/2022 at 23:06:51) , NhuY123 (28/06/2022 at 16:34:15) , hyvongwin (28/06/2022 at 17:07:20) , miule (28/06/2022 at 15:55:57) , caligo (28/06/2022 at 18:23:03)
 9. NhuY123

  NhuY123

  Đ.Ký:
  02/11/2018
  Bài viết:
  952
  Được thích:
  3,228
  Xu:
  29,670,659
  lô. 52
  đb chạm 2.3.4.9
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (28/06/2022 at 23:06:54) , hyvongwin (28/06/2022 at 17:07:36)
 10. Timbanlode

  Timbanlode

  Đ.Ký:
  19/04/2016
  Bài viết:
  307
  Được thích:
  1,358
  Xu:
  15,782,690
  Giới tính:
  Nam
  Dàn 4 số: 12,21,45,54
  Btd 12
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (28/06/2022 at 23:06:56) , hyvongwin (28/06/2022 at 17:07:57) , caligo (28/06/2022 at 18:23:33)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời