THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 28/06/2022

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 27/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Cat_Tuong

  Cat_Tuong

  Đ.Ký:
  30/07/2016
  Bài viết:
  2,040
  Được thích:
  14,427
  Xu:
  244,125,708
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 01/06/2022 nhận 18
  Ngày 02/06/2022 miss 68
  Ngày 03/06/2022 nhận 42
  Ngày 04/06/2022 nhận 32
  Ngày 05/06/2022 nhận 79
  Ngày 06/06/2022 nhận 84
  Ngày 07/06/2022 miss 25
  Ngày 08/06/2022 miss 77
  Ngày 09/06/2022 miss 81
  Ngày 10/06/2022 nhận 91
  Ngày 11/06/2022 nhận 24
  Ngày 12/06/2022 miss 18
  Ngày 13/06/2022 nhận 27
  Ngày 14/06/2022 nhận 62
  Ngày 15/06/2022 nhận 16
  Ngày 16/06/2022 nhận 24
  Ngày 17/06/2022 nhận 74
  Ngày 18/06/2022 miss 90
  Ngày 19/06/2022 miss 49
  Ngày 20/06/2022 nhận 08
  Ngày 21/06/2022 miss 71
  Ngày 22/06/2022 nhận 46
  Ngày 23/06/2022 nhận 40
  Ngày 24/06/2022 nhận 77
  Ngày 25/06/2022 nhận 68
  Ngày 25/06/2022 nhận 70
  Ngày 26/06/2022 nhận 71
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 28/06/2022
  00,03,04,08,09,13,14,17,18,19,
  24,28,30,31,33,34,35,36,37,38,
  39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,
  49,53,54,55,58,59,63,64,67,68,
  69,71,73,74,76,79,80,81,82,83,
  84,85,86,88,89,90,91,93,94,95,
  96,97,98,99
  BTL: 01
  LÓT: 04
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (28/06/2022 at 23:05:24) , hoisohoc (28/06/2022 at 11:07:52) , happyday (28/06/2022 at 14:45:45) , hyvongwin (28/06/2022 at 17:01:55) , danhlolayvo (28/06/2022 at 11:58:11) , emtapdanhlo (28/06/2022 at 13:46:36) , nguyenyenlinh (28/06/2022 at 12:50:59) , miule (28/06/2022 at 15:50:31) , caligo (28/06/2022 at 18:17:37)
 2. ptmobile977

  ptmobile977

  Đ.Ký:
  16/02/2016
  Bài viết:
  1,140
  Được thích:
  7,154
  Xu:
  2,295,755
  Giới tính:
  Nam
  Đb chạm 0358
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (28/06/2022 at 23:05:27) , hoisohoc (28/06/2022 at 11:08:07) , happyday (28/06/2022 at 14:46:00) , hyvongwin (28/06/2022 at 17:02:10) , danhlolayvo (28/06/2022 at 11:58:26) , emtapdanhlo (28/06/2022 at 13:46:51) , nguyenyenlinh (28/06/2022 at 12:51:14) , miule (28/06/2022 at 15:50:46) , caligo (28/06/2022 at 18:17:52)
 3. SoiLoto

  SoiLoto

  Đ.Ký:
  16/02/2020
  Bài viết:
  4,270
  Được thích:
  9,413
  Xu:
  47,463,695
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 28/06/2022
  00 01 02 04 06 07 08 09 10 11
  12 14 16 17 18 19 20 21 22 24
  26 27 28 29 30 31 32 34 36 37
  38 39 40 41 42 44 46 47 48 49
  50 51 52 54 56 57 58 59 60 61
  62 64 66 67 68 69 90 91 92 94
  96 97 98 99
  BTĐ : 92
  3d : 792,392
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (28/06/2022 at 23:05:44) , happyday (28/06/2022 at 14:46:15) , hyvongwin (28/06/2022 at 17:02:25) , emtapdanhlo (28/06/2022 at 13:47:06) , nguyenyenlinh (28/06/2022 at 12:51:29) , miule (28/06/2022 at 15:51:01) , caligo (28/06/2022 at 18:18:07)
 4. hovan

  hovan Chốt thông

  Đ.Ký:
  26/01/2021
  Bài viết:
  116
  Được thích:
  849
  Xu:
  3,761,890
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 28/06/2022

  01,03,05,06,09,21,23,24.27,28,
  29,41,42,43,45,47,48,49,60,63,
  65,66,67,69.81,82,83,84,85,87,
  88,89,10,12,14,15,18,19,30,32,
  33,34,36,37,38,39,50,51,54,55
  56,57,58,75,76,78,79,90,92,93
  94,96,97,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (28/06/2022 at 23:05:48) , happyday (28/06/2022 at 14:46:30) , hyvongwin (28/06/2022 at 17:02:40) , emtapdanhlo (28/06/2022 at 13:47:21) , nguyenyenlinh (28/06/2022 at 12:51:44) , miule (28/06/2022 at 15:51:16) , caligo (28/06/2022 at 18:18:22)
 5. Minkanghy12

  Minkanghy12

  Đ.Ký:
  26/02/2018
  Bài viết:
  2,154
  Được thích:
  3,771
  Xu:
  7,116,060
  Giới tính:
  Nữ
  BTl 62
  đặc biệt chạm 2,7,3,8
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (28/06/2022 at 23:05:50) , happyday (28/06/2022 at 14:46:45) , hyvongwin (28/06/2022 at 17:02:55) , emtapdanhlo (28/06/2022 at 13:47:36) , miule (28/06/2022 at 15:51:31) , caligo (28/06/2022 at 18:18:37)
 6. TuanNguyen82

  TuanNguyen82

  Đ.Ký:
  30/04/2022
  Bài viết:
  270
  Được thích:
  3,756
  Xu:
  56,238,110
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 28/06/2022

  01,03,04,05,06,08,10,13,14,20,
  22,24,25,27,28,30,32,33,34,36,
  37,43,44,45,46,47,48,49,51,52,
  53,55,56,57,58,59,61,62,63,64,
  65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,79,80,82,84,85,87,89,90,
  93,94,95,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (28/06/2022 at 23:05:53) , happyday (28/06/2022 at 14:47:00) , hyvongwin (28/06/2022 at 17:03:10) , emtapdanhlo (28/06/2022 at 13:47:51) , miule (28/06/2022 at 15:51:46) , caligo (28/06/2022 at 18:18:52) , TuanKiet37 (28/06/2022 at 13:37:03)
 7. Ilovelove

  Ilovelove

  Đ.Ký:
  28/07/2021
  Bài viết:
  438
  Được thích:
  4,585
  Xu:
  20,210,520
  Giới tính:
  Nữ
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 28/06/2022

  00,03,04,06,07,08,09,12,13,14,
  15,16,17,18,19,21,25,26,29,30,
  31,33,34,35,36,38,40,41,43,46,
  52,53,55,56,58,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,76,79,80,81,83,
  84,85,86,88,89,90,91,92,94,95,
  96,97,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (28/06/2022 at 23:05:56) , happyday (28/06/2022 at 14:47:15) , hyvongwin (28/06/2022 at 17:03:25) , emtapdanhlo (28/06/2022 at 13:48:06) , miule (28/06/2022 at 15:52:01) , caligo (28/06/2022 at 18:19:07) , TuanKiet37 (28/06/2022 at 13:37:08)
 8. SAOKE

  SAOKE

  Đ.Ký:
  08/12/2021
  Bài viết:
  496
  Được thích:
  7,711
  Xu:
  43,410,090
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 28/06/2022
  03,04,06,07,08,09,14,16,17,21,
  23,25,29,30,31,32,33,34,35,37,
  38,41,43,44,45,49,50,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,64,65,66,
  67,68,70,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,82,83,84,85,87,88,93,94,
  95,97,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (28/06/2022 at 23:06:11) , happyday (28/06/2022 at 14:47:30) , hyvongwin (28/06/2022 at 17:03:40) , emtapdanhlo (28/06/2022 at 13:48:21) , miule (28/06/2022 at 15:52:16) , caligo (28/06/2022 at 18:19:22)
 9. SoLuuHuong

  SoLuuHuong

  Đ.Ký:
  20/08/2018
  Bài viết:
  2,183
  Được thích:
  5,627
  Xu:
  13,788,375
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 28/06/2022 nhận

  00,01,02,05,06,10,11,12,13,15,
  16,18,19,20,21,22,23,24,26,27,
  28,29,32,36,37,39,40,42,44,45,
  46,47,48,49,50,51,54,56,57,59,
  60,61,62,63,65,66,69,71,72,73,
  74,75,77,78,81,82,86,87,89,90,
  91,92,93,96
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (28/06/2022 at 23:06:14) , happyday (28/06/2022 at 14:47:45) , hyvongwin (28/06/2022 at 17:03:55) , emtapdanhlo (28/06/2022 at 13:48:36) , miule (28/06/2022 at 15:52:31) , caligo (28/06/2022 at 18:19:37)
 10. Những thành viên đã thích bài viết này:
  nptrinhdno (28/06/2022 at 14:40:53) , Thuminh (28/06/2022 at 23:06:16) , happyday (28/06/2022 at 14:48:00) , hyvongwin (28/06/2022 at 17:04:10) , emtapdanhlo (28/06/2022 at 13:48:51) , miule (28/06/2022 at 15:52:46) , caligo (28/06/2022 at 18:19:52)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời